Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WILHELM CONSULTING 2006® Tillgängligheten för funktionshindrade Thomas Wilhelm WILHELM CONSULTING 2006®

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WILHELM CONSULTING 2006® Tillgängligheten för funktionshindrade Thomas Wilhelm WILHELM CONSULTING 2006®"— Presentationens avskrift:

1 WILHELM CONSULTING 2006® Tillgängligheten för funktionshindrade Thomas Wilhelm WILHELM CONSULTING 2006®

2 Upplägg • Introduktion - Handikappbegreppet - Fakta kring olika funktionshinder - Tid för frågor och övriga reflektioner

3 WILHELM CONSULTING 2006® Handikappbegreppet FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKADA/SJUKDOM FYSISKMILJÖ/ATTITYDER FYSISK MILJÖ/ATTITYDER HANDIKAPP WILHELM CONSULTING 2006®

4 Tillgänglighetsbegreppet Golfanläggningarnas tillgänglighet kan delas in i två kategorier: • Den fysiska tillgängligheten • Den ”sociala” tillgängligheten

5 WILHELM CONSULTING 2006® Den fysiska tillgängligheten - förhållandet mellan individens funktionsnedsättning och anläggningens fysiska miljö -Det är detta som avgör individens grad av handikapp

6 WILHELM CONSULTING 2006® Den ”sociala” tillgängligheten -med en god social miljö avses en anläggning vars personal har en stor kunskap om funktionshindrade och deras behov -gott bemötande och attityd -i det närmaste lika viktig som den fysiska miljön

7 WILHELM CONSULTING 2006® FAKTA KRING OLIKA FUNKTIONSHINDER ALLERGI, ÖVERKÄNSLIGHET ALLERGI, ÖVERKÄNSLIGHET HÖRSELSKADA, DÖVHET HÖRSELSKADA, DÖVHET RÖRELSEHINDER RÖRELSEHINDER SYNSKADA SYNSKADA UTVECKLINGSSTÖRNING UTVECKLINGSSTÖRNING

8 WILHELM CONSULTING 2006® ALLERGI, ÖVERKÄNSLIGHET ANTAL: 2 miljoner Astma:290 000 Allergi:485 000 KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET: - Bra ventilation - Byggnadskonstruktion som gör att inte fuktskador uppstår uppstår - Lättstädade utrymmen - Rökfria lokaler

9 WILHELM CONSULTING 2006® HÖRSELSKADA, DÖVHET ANTAL: Nedsatt hörsel:780 000 Barndomsdöva: 10 000 Vuxen döva: 5000 KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET: - Bra akustik - Bra ljudisolering - Låg ljudnivå från ventilation - Bra ljudkvalité på högtalare - Information på textskärm - Tydlig belysning - Hörselslinga - Optiskt brandlarm

10 WILHELM CONSULTING 2006® RÖRELSEHINDER ANTAL TOTALT: 600 000 Svår rörelsehindrade: 365 000 Nedsatt arm och handfunktion: 250 000 SVÅRIGHETER: - Gångförmåga - Uthållighet, ork - Arm- och handfunktion - Räckvidd - Kraft - Precision - Balans

11 WILHELM CONSULTING 2006® RÖRELSEHINDER KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET: KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET: - Fria från nivåskillnader - Ordenligt med manöverutrymme - Jämnt underlag och att det finns hållstöd. - Tillgång till handikapparkeringsplats i direkt anslutning till entré - Lättöppnade eller automatiska öppnade dörrar - Handikapptoaletter - Ledstänger vid trappor, ramper och långa förflyttningsvägar

12 WILHELM CONSULTING 2006® SYNSKADA ANTAL TOTALT: 185 000 utav dessa saknar 10 000 ledsyn SVÅRIGHETER: - Passera stora öppna platser - Veta var de befinner I BYGGNADEN KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET: - Ledstråk, logiskt utformade - Orienteringspunkter - Kontrasterande färger - Bra belysning - Ljud

13 WILHELM CONSULTING 2006® UTVECKLINGSTÖRNING ANTAL: 32 000 Betydligt fler än de som räknas som utvecklingsstörda kan ha liknande problem KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET: - Små enheter med enkel och logisk planlösning - Miljö som är utformad så att man lätt kan känna igen sig var - man är även om man inte kan förstå texter - Tydliga skyltar med lättförståeliga bildsymboler - färgmarkeringar - Möjlighet till personlig hjälp

14 WILHELM CONSULTING 2006® inventeringskriterier - P- platser - Angörningsmöjlighet - Entré - Korridorer - Ramper - Hissar - Toaletter - omklädnadsrum

15 WILHELM CONSULTING 2006® Frågor och övriga reflektioner?


Ladda ner ppt "WILHELM CONSULTING 2006® Tillgängligheten för funktionshindrade Thomas Wilhelm WILHELM CONSULTING 2006®"

Liknande presentationer


Google-annonser