Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!.  Standardregler för funktionsnedsättningar.  Alla med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!.  Standardregler för funktionsnedsättningar.  Alla med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och."— Presentationens avskrift:

1 Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!

2  Standardregler för funktionsnedsättningar.  Alla med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället.  Reglerna handlar om allt från lika vård till lika utbildning och ekonomisk och social trygghet.  Förverkligas i Salamancadeklarationen

3  Funktionsnedsättningar ◦ Betyder en nedsättning av en människas fysiska, psykiska och intellektuella förmåga.  Handikapp idag funktionshinder ◦ Förlust eller begränsning av möjlighet att delta i samhällslivet. ◦ Uppstår när en funktionsnedsättning orsakas av den omgivande miljön.

4  På vilket sätt kan sociala och ekonomiska förhållanden påverka situationen för människor med funktionsnedsättningar?

5  1800-tal Uppfostringsanstalter för bildbara och sinnesslöa barn  1817 startas skola för dövstumma barn.  1879 startas skola för blinda barn.  1886 bildas Eugeniahemmet för att hjälpa barn med cp-skador och medfödda missbildningar.  1900-talets diagnoser gör att fler visar sig har funktionsnedsättningar  Rashygien på 1920-talet tom 1974. 68.000 steriliseringar.

6  1842 Gemensam folkskola  1878 första läroplanen som stadgade att alla ska gå i skola.  1883 avvikande barn avskiljs från normala ◦ Barn till kroppsarbetare, nagelbitare, tattarungar och sinnesslöa.

7  Binet IQ: Idiot, halvidiot, kvartsidiot, imbecill, debil, trög, sinnesslö, psykiskt efterbliven.  IQ 70-80 hjälpklass  Under 40 IQ, obildbart, ingen undervisning alls.  Idiotskolor  1944 sinnesslöa ska få utbildning

8  Ge exempel på miljöer och situationer som kan göra det svårt för människor med funktionsnedsättning.  Finns det människor med någon funktionsnedsättning som inte går att kompensera?

9  Vad är kunskap? ◦ Teoretik kunskap ◦ Praktisk kunskap ◦ Tyst kunskap  Kunskapstyper ◦ Kognitiva ◦ Känslomässiga ◦ Motoriska ◦ Sociala

10  Behaviorismen ◦ Förstärkningar  Kognitivismen ◦ Adaptationsprocessen  Sociokulturell teori ◦ ZPD

11  Tankar om avvikelse och normalitet  Michel Foucault (1926-1984) ◦ Vad gör att vi sorterar folk i olika fack ◦ Samhällets institutioner beskriver det normala och utvecklar tekniker för att normalisera. ◦ Det icke normala är det avvikande: fattig, kriminell, galning, rörelsehindrad, funktionsnedsättning.

12  Vad är en normal människa?  Hur brukar du kategorisera människor?  Vilka ”avvikelser” tycker du vi borde sortera ut i vårt samhälle?  Ge exempel på människor som tidigare ansetts som onormala, men som idag upplevs som normala.

13  Utvecklingsstörning  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  Psykiska funktionsnedsättningar

14  Att försöka skapa känsla av sammanhang  En- och tvåvägskommunikation  KASAM  Kroppspråk  Jo-Hari fönster  Öppna frågor  Spegla

15  Människosyn  Yrkesroll  Att vara en förebild  Självkännedom


Ladda ner ppt "Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!.  Standardregler för funktionsnedsättningar.  Alla med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och."

Liknande presentationer


Google-annonser