Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!"— Presentationens avskrift:

1 Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!
Specialpedagogik Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!

2 FN:s standardregler Standardregler för funktionsnedsättningar.
Alla med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället. Reglerna handlar om allt från lika vård till lika utbildning och ekonomisk och social trygghet. Förverkligas i Salamancadeklarationen

3 Centrala begrepp Funktionsnedsättningar Handikapp idag funktionshinder
Betyder en nedsättning av en människas fysiska, psykiska och intellektuella förmåga. Handikapp idag funktionshinder Förlust eller begränsning av möjlighet att delta i samhällslivet. Uppstår när en funktionsnedsättning orsakas av den omgivande miljön.

4 Diskussion På vilket sätt kan sociala och ekonomiska förhållanden påverka situationen för människor med funktionsnedsättningar?

5 Historia 1800-tal Uppfostringsanstalter för bildbara och sinnesslöa barn 1817 startas skola för dövstumma barn. 1879 startas skola för blinda barn. 1886 bildas Eugeniahemmet för att hjälpa barn med cp-skador och medfödda missbildningar. 1900-talets diagnoser gör att fler visar sig har funktionsnedsättningar Rashygien på 1920-talet tom steriliseringar.

6 Specialpedagogikens utveckling
1842 Gemensam folkskola 1878 första läroplanen som stadgade att alla ska gå i skola. 1883 avvikande barn avskiljs från normala Barn till kroppsarbetare, nagelbitare, tattarungar och sinnesslöa.

7 IQ spelar roll Binet IQ: Idiot, halvidiot, kvartsidiot, imbecill, debil, trög, sinnesslö, psykiskt efterbliven. IQ hjälpklass Under 40 IQ, obildbart, ingen undervisning alls. Idiotskolor 1944 sinnesslöa ska få utbildning

8 Fundera över Ge exempel på miljöer och situationer som kan göra det svårt för människor med funktionsnedsättning. Finns det människor med någon funktionsnedsättning som inte går att kompensera?

9 Pedagogik Vad är kunskap? Kunskapstyper Teoretik kunskap
Praktisk kunskap Tyst kunskap Kunskapstyper Kognitiva Känslomässiga Motoriska Sociala

10 Pedagogiska teorier Behaviorismen Kognitivismen Sociokulturell teori
Förstärkningar Kognitivismen Adaptationsprocessen Sociokulturell teori ZPD

11 Specialpedagogisk teori
Tankar om avvikelse och normalitet Michel Foucault ( ) Vad gör att vi sorterar folk i olika fack Samhällets institutioner beskriver det normala och utvecklar tekniker för att normalisera. Det icke normala är det avvikande: fattig, kriminell, galning, rörelsehindrad, funktionsnedsättning.

12 Att fundera över Vad är en normal människa?
Hur brukar du kategorisera människor? Vilka ”avvikelser” tycker du vi borde sortera ut i vårt samhälle? Ge exempel på människor som tidigare ansetts som onormala, men som idag upplevs som normala.

13 Funktionsnedsättningar
Utvecklingsstörning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Psykiska funktionsnedsättningar

14 Kommunikation Att försöka skapa känsla av sammanhang
En- och tvåvägskommunikation KASAM Kroppspråk Jo-Hari fönster Öppna frågor Spegla

15 Professionellt förhållningssätt
Människosyn Yrkesroll Att vara en förebild Självkännedom


Ladda ner ppt "Där den vanliga pedagogiken inte räcker till!"

Liknande presentationer


Google-annonser