Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livskvalitet på Åland - några glimtar i siffror Presentation på Jubileumsseminarium 9 november 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livskvalitet på Åland - några glimtar i siffror Presentation på Jubileumsseminarium 9 november 2012."— Presentationens avskrift:

1 Livskvalitet på Åland - några glimtar i siffror Presentation på Jubileumsseminarium 9 november 2012

2 Livskvalitet: Definition ”En individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och normer. Det är ett brett koncept, på ett komplext sätt påverkat av individens fysiska och psykiska hälsa, sociala umgänge, självständighet, personliga värderingar och dess relation till miljön.” WHO

3 Vad är livskvalitet? Ett viktigt, men lite omstritt begrepp. Används t ex vid resursfördelningsproblem och vid val mellan olika medicinska insatser. I diskussionen om livskvalitet är det viktigt att beakta:  ”Yttre betingelser, vilka kan mätas objektivt eller intersubjektivt, sådant som fysisk rörlighet, arbete, bostad, social situation och inkomst  Den berördes subjektiva upplevelser eller bedömning av värdet av sådana yttre betingelser” (Nationalencyklopedin)

4 Vi lever allt längre

5 Barnen får leva

6 Färre dör av hjärtfel och stroke

7 Äldre män är gifta, äldre kvinnor är änkor

8 Allt fler bor i småhushåll

9 Stigande utbildningsnivå

10 Tre gånger större inkomster på 40 år

11 En bil per körkortsinnehavare

12 Låg arbetslöshet

13 Hög sysselsättningsgrad

14 Gillar vi skyddad natur?

15 Eller vacker natur?

16 Eller nära natur?

17 Lockar Åland? Födelse- och flyttningsnetto för Åland 2000-2011 Total befolkning år 2000: 25.776 / år 2011: 28.355

18 Inflyttningen från utomnordiska länder ökar - invånare från 87 olika länder Flyttningsnetto för Åland 2001 – 2011

19 Familjeförhållanden och arbete har lockat till Åland Främsta orsaken till att man flyttat till Åland 1990-2006, efter födelseort (fördelning i procent) Källa: ÅSUBs enkät till inflyttade (2008:8)

20 Vad lockar ålänningar tillbaka till Åland? Källa: ÅSUBs enkät till utflyttade 2008

21 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? Procent av de svarande (skala 1-5) Källa: Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation. ÅSUB Rapport 2010:9

22 Många är aktiva inom föreningslivet på fritiden - Andel som deltagit aktivt i föreningsverksamhet efter kön

23 Att vara med i en förening ger känsla av delaktighet Antal medlemmar i olika föreningstyper 2011 Källa: Urvalsföreningarna i undersökningen om frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet. ÅSUB Rapport 2012:4

24 I Norden är vi tillfreds med livet - Index för tillfredsställelse med livet och lycka Källa: Undersökning av livskvaliteten i Europa 2007 (Eurofond, Institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor)

25 Flera rankingar... UNDP: Human development index* 1.Norge 0.971 2.Australien0.970 3.Island 0.969 Åland 0.967 4.Kanada 0.966 5.Irland 0.965 6.Nederländerna0.964 7.Sverige0.963 8.Frankrike 0.961 9.Schweiz0.960 10.Japan 0.960 11.Luxemburg 0.960 12.Finland 0.959 *2007: Förväntad livslängd, utbildningslängd, Bruttonationalinkomst

26 ...och Åland ligger bra till i Finland... Iltasanomats undersökning om lyckligaste kommunen (2010) 1. Vårdö 2. Larsmo 3. Pedersöre 4. Saltvik 5. Jomala 6. Sund 7. Vörå-Maxmo 8. Kumlinge 9. Brändö 10. Hammarland Kriterier: Brott, tjänstesektorns andel av sysselsatta, arbetslöshet, skilsmässor, åldersstruktur, skattesats, valdeltagande

27 …mer inspirerande information om Åland hittar ni på…


Ladda ner ppt "Livskvalitet på Åland - några glimtar i siffror Presentation på Jubileumsseminarium 9 november 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser