Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledande Samspel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledande Samspel."— Presentationens avskrift:

1 Vägledande Samspel

2 Bakgrund till programmet
Internationellt nätverk för att öka omsorgskvalitén hos föräldrar.(caregivning) Programmet riktas även mot biståndsprojekt (startade i Angola Omsorgskvalitén hos professionella inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg Grundat av prof. Karsten Hundeide och prof. Henning Rye, Norge FN:s konvention om barns rättigheter Lägg in egen bild

3 ÖVERBLICK ICDP 2012 Öst Europa Australien - 5 år Sydamerika
Afrika Mozambique – 9 år Angola -17 år Tanzania -7 år Syd-Afrika -8 år Västbengalen Zimbabwe Lesotho -5år Norden/Europa Norge – 15 år Sverige- 13 år Danmark- 12 år Finland – 4 år Salazac/Frankrike 4 år Öst Europa Ukraina – 12 år Ryssland – 11 år Makedonien – 11 år Australien - 5 år Sydamerika Colombia – 17 år Argentina – 11 år El Salvador – 7 år Brasilien – 11 år Paraguay – 10 år Guatemala 5 år

4 Barnkonventionen budskap och barnsyn
Respekt för barnet fulla människovärde och integritet Utgår från det enskilda barnet Ser barnet som subjekt inte objekt Barnets identitet fastställd – egen individ Tilltro till barnets kapacitet och kompetens

5 Att tolka ansiktsuttryck Att tolka kroppsspråk och gester
Vägledande samspel avser att uppmärksamma och öka vår lyhördhet och empati mot andra människor Att tolka ansiktsuttryck Att tolka kroppsspråk och gester Att se barnets (och andras) tillstånd och initiativ Svara på ett lyhört sätt på dessa uttryck – ”intoning” Paul 2008

6 Överblick/ Vägledande samspel
Hälsofrämjande program Empatibaserat Sensitivisering och närvaro istället för instruktion Bli medveten om sig själv och sitt eget samspel Relations- och resursorienterat Enkelt och tydligt Universellt Samhällsorienterat Klähgg in egen bild

7 De viktigaste komponenterna i programmet Vägledande samspel ICDP
Omsorgsgivarens uppfattning om barnet/ eleven 3) Principer för sensitivisering/lyhördhet. Omsorgsgivaren 2) Tre dialoger och åtta teman för gott samspel. Vägledare Barnet 4) Principer för implementering 5) Upplägg för särskilda målgrupper

8 Tre dialoger och åtta teman
Den känslomässiga dialogen Visa intresse och att du tycker om Följa den andres initiativ En nära dialog Ge erkännande Gemensamt fokus Ge mening genom entusiasm Utvidga och förklara 8 a Planläggning steg för steg 8 b Graderat stöd 8 c Rummet 8 c Positiv gränssättning Den meningsskapande dialogen Den reglerande dialogen

9 Vägledande samspels/ICDP:s tre dialoger och teoretisk förankring
Den Emotionella dialogen (grundläggande tillit och humanisering) Kvalitén i omsorgen har avgörande betydelse (Bowlby) Spädbarn har en medfödd disposition till anknytning (Bolwby, Ainsworth, Main m.fl) och intersubjektivitet (Stern, Trewarten, Bråten) Anknytningserfarenheter bygger barnets hjärna (Shore) Ömsesidighet: Barnet och omsorgsgivaren formar tillsammans sin relation (Beebe) Meningsskapande och utvidgande dialog (Att intressera sig för och förstå sin omvärld) Vårt medvetande har sin upprinnelse i tidigt samspel (Vygostskij, Feuerstein, Stern, Klein, Fonagy, Bråten m.fl) Ömsesidig uppmärksamhet; människan lär genom andra, (Tomasello) Människan och vår kultur utvecklas genom dialogiska processer, där biologin är förutsättningen (Tomasello, Lyon-Ruth) Lägg in egen blid Den reglerande dialogen (att få stöd och vägledning i att utveckla sociala och andra förmågor) Barnet reglerar sig med hjälp av en lyhörd omsorgsgivare, vilket leder till optimal självreglering av inre tillstånd i yttre miljö (Shore) Vilket innebär att barnet, på ett optimalt = lyhört sätt, blir väglett in i den kulturella gemenskapen (Vygotsky, Pauposek, Hundeide) Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman Kopiering ej tillåten utan medgivande från Stiftelsen ICDP Sweden

10 Utanför barnets förmåga
Zonen för möjlig (den närmsta) utvecklingen (Vygotskij), anpassat stöd (Bruner, Wood) Utanför barnets förmåga Vad barnets förmår utveckla med stöd från vuxna Vad barnet redan kan Scaff-holding (stöd) Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman Kopiering ej tillåten utan medgivande från Stiftelsen ICDP Sweden

11 Åtta teman och dess motsatser
+ - MOTSATS Visar kärleksfulla känslor Försummar och avvisar barnet Följer barnets initiativ Dominerar och påtvingar egna initiativ Har god dialog med barnet Ingen kommunikation med barnet Ger beröm och bekräftar barnet och dess färdigheter Nedvärderar och förringar barnets värde Hjälper barnet att samla sin uppmärksamhet Distraherar och förvirrar barnet med motstridiga budskap Ger förklaring och innehåll åt det som händer med entusiasm Pratar inte med barnet och är likgiltigt för barnets upplevelse Utvidgar och berikar barnets upplevelse genom jämförelser, förklaringar och berättelser. Säger bara det som för ögonblicket är nödvändigt. Ger sig inte tid at ge barnet förklaringar Leder barnets handlingar steg för steg. Anpassar stöd efter behov. Ger fasta rutiner i vardagen. Sätter gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt genom att peka ut alternativ ”Låt gå hållning”. Inget stöd. Oförutsägbar och kaotisk vardag. Ingen vägledning omkring det som tillåtet. Negativ gränssättning, NEJ,NEJ utan förklaring.

12 Är din triangel rättvänd?
Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen

13 Är din triangel rättvänd?
Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen

14 Zonen för intimitet Definition av Barnet Innanför zonen för intimitet
Utanför zonen för intimitet Barnet som person ”Jag - du” Barnet som objekt ”jag –det” exkludering Inkludering Empatisk identifikation Sensitiv omsorg Medupplevelse Känslomässigt tillgänglig Avvisning Likgiltighet Misshandel

15 Vad känns rätt för dig? Mognad Förmåga Individ Tillsammans Fostra
Vägleda Lyda Förstå Auktoritär Ansvar Korrigera Omsorgsfull Värdera Bekräfta Rollauktoritet Personlig auktoritet Makt Involverad Problem Lösningar Linjärt Systemiskt

16 Utbildning Nivå 1 – en termin, 24 h lärarledd utbildning + självstudier. En upplevelsebaserad basutbildning för att se sitt eget och andras samspel mer lyhört och ”intonat”. Nivå 2, Vägledare i ICDP– två terminer, 24 h lärarledd utbildning + självstudier, man håller i egen vägledningsgrupp. Nivå 3, Handledare och utbildare i programmet – fyra terminer, 48 h lärarledd utbildning + självstudier.

17 Vägledning Vägledning är till för alla som har omsorg om någon person
Vägledningen riktas vanligtvis till föräldrar, pedagoger, professionella inom vård och omsorg. Avser att öka och medvetandegöra omsorgskvalitén hos omsorgspersonerna Vägledningen avser att vara hälsofrämjande, alla kan gå i vägledning Du måste vara diplomerad vägledare, dvs. gått utbildning på nivå 2, för ha vägledningsgrupper i programmet


Ladda ner ppt "Vägledande Samspel."

Liknande presentationer


Google-annonser