Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledande Samspel 1. Bakgrund till programmet • Internationellt nätverk för att öka omsorgskvalitén hos föräldrar.(caregivning) • Programmet riktas även.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledande Samspel 1. Bakgrund till programmet • Internationellt nätverk för att öka omsorgskvalitén hos föräldrar.(caregivning) • Programmet riktas även."— Presentationens avskrift:

1 Vägledande Samspel 1

2 Bakgrund till programmet • Internationellt nätverk för att öka omsorgskvalitén hos föräldrar.(caregivning) • Programmet riktas även mot biståndsprojekt (startade i Angola 1994-959. • Omsorgskvalitén hos professionella inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg • Grundat av prof. Karsten Hundeide och prof. Henning Rye, Norge • FN:s konvention om barns rättigheter Lägg in egen bild

3 ÖVERBLICK ICDP 2012 • Afrika • Mozambique – 9 år • Angola -17 år • Tanzania -7 år • Syd-Afrika -8 år • Västbengalen • Zimbabwe • Lesotho -5år • Norden/Europa • Norge – 15 år • Sverige- 13 år • Danmark- 12 år • Finland – 4 år • Salazac/Frankrike 4 år • Öst Europa • Ukraina – 12 år • Ryssland – 11 år • Makedonien – 11 år • Australien - 5 år • Sydamerika • Colombia – 17 år • Argentina – 11 år • El Salvador – 7 år • Brasilien – 11 år • Paraguay – 10 år • Guatemala 5 år

4 Barnkonventionen budskap och barnsyn • Respekt för barnet fulla människovärde och integritet • Utgår från det enskilda barnet • Ser barnet som subjekt inte objekt • Barnets identitet fastställd – egen individ • Tilltro till barnets kapacitet och kompetens

5 Vägledande samspel avser att uppmärksamma och öka vår lyhördhet och empati mot andra människor • Att tolka ansiktsuttryck • Att tolka kroppsspråk och gester • Att se barnets (och andras) tillstånd och initiativ • Svara på ett lyhört sätt på dessa uttryck – ”intoning” Paul 2008

6 Överblick/ Vägledande samspel • Hälsofrämjande program • Empatibaserat • Sensitivisering och närvaro istället för instruktion • Bli medveten om sig själv och sitt eget samspel • Relations- och resursorienterat • Enkelt och tydligt • Universellt • Samhällsorienterat • Klähgg in egen bild

7 De viktigaste komponenterna i programmet Vägledande samspel ICDP 7 Barnet Omsorgsgivaren Vägledare 1)Omsorgsgivarens uppfattning om barnet/ eleven 2) Tre dialoger och åtta teman för gott samspel. 3)Principer för sensitivisering/lyhördhet. 4) Principer för implementering 5)Upplägg för särskilda målgrupper

8 Tre dialoger och åtta teman Den känslomässiga dialogen Den meningsskapande dialogen Den reglerande dialogen 1)Visa intresse och att du tycker om 2)Följa den andres initiativ 3)En nära dialog 4)Ge erkännande 5)Gemensamt fokus 6)Ge mening genom entusiasm 7)Utvidga och förklara 8 a Planläggning steg för steg 8 b Graderat stöd 8 c Rummet 8 c Positiv gränssättning

9 Vägledande samspels/ICDP:s tre dialoger och teoretisk förankring Den Emotionella dialogen (grundläggande tillit och humanisering) • Kvalitén i omsorgen har avgörande betydelse (Bowlby) • Spädbarn har en medfödd disposition till anknytning (Bolwby, Ainsworth, Main m.fl) och intersubjektivitet (Stern, Trewarten, Bråten) • Anknytningserfarenheter bygger barnets hjärna (Shore) • Ömsesidighet: Barnet och omsorgsgivaren formar tillsammans sin relation (Beebe) Meningsskapande och utvidgande dialog (Att intressera sig för och förstå sin omvärld) • Vårt medvetande har sin upprinnelse i tidigt samspel (Vygostskij, Feuerstein, Stern, Klein, Fonagy, Bråten m.fl) • Ömsesidig uppmärksamhet; människan lär genom andra, (Tomasello) • Människan och vår kultur utvecklas genom dialogiska processer, där biologin är förutsättningen (Tomasello, Lyon- Ruth) Den reglerande dialogen (att få stöd och vägledning i att utveckla sociala och andra förmågor) • Barnet reglerar sig med hjälp av en lyhörd omsorgsgivare, vilket leder till optimal självreglering av inre tillstånd i yttre miljö (Shore) • Vilket innebär att barnet, på ett optimalt = lyhört sätt, blir väglett in i den kulturella gemenskapen (Vygotsky, Pauposek, Hundeide) Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman 2009. Kopiering ej tillåten utan medgivande från Stiftelsen ICDP Sweden 9 Lägg in egen blid

10 Zonen för möjlig (den närmsta) utvecklingen (Vygotskij), anpassat stöd (Bruner, Wood) • Utanför barnets förmåga • Vad barnets förmår utveckla med stöd från vuxna • Vad barnet redan kan Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman 2009. Kopiering ej tillåten utan medgivande från Stiftelsen ICDP Sweden 10 Scaff- holding (stöd)

11 Åtta teman och dess motsatser

12 Är din triangel rättvänd? Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen

13 Är din triangel rättvänd? Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen

14 Zonen för intimitet Definition av Barnet Inkludering Barnet som person ”Jag - du” Innanför zonen för intimitet Empatisk identifikation Sensitiv omsorg Medupplevelse Känslomässigt tillgänglig exkludering Utanför zonen för intimitet Barnet som objekt ”jag –det” Avvisning Likgiltighet Misshandel

15 Vad känns rätt för dig? MognadFörmåga IndividTillsammans FostraVägleda LydaFörstå AuktoritärAnsvar KorrigeraOmsorgsfull VärderaBekräfta RollauktoritetPersonlig auktoritet MaktInvolverad ProblemLösningar LinjärtSystemiskt

16 Utbildning • Nivå 1 – en termin, 24 h lärarledd utbildning + självstudier. En upplevelsebaserad basutbildning för att se sitt eget och andras samspel mer lyhört och ”intonat”. • Nivå 2, Vägledare i ICDP– två terminer, 24 h lärarledd utbildning + självstudier, man håller i egen vägledningsgrupp. • Nivå 3, Handledare och utbildare i programmet – fyra terminer, 48 h lärarledd utbildning + självstudier.

17 Vägledning • Vägledning är till för alla som har omsorg om någon person • Vägledningen riktas vanligtvis till föräldrar, pedagoger, professionella inom vård och omsorg. • Avser att öka och medvetandegöra omsorgskvalitén hos omsorgspersonerna • Vägledningen avser att vara hälsofrämjande, alla kan gå i vägledning • Du måste vara diplomerad vägledare, dvs. gått utbildning på nivå 2, för ha vägledningsgrupper i programmet


Ladda ner ppt "Vägledande Samspel 1. Bakgrund till programmet • Internationellt nätverk för att öka omsorgskvalitén hos föräldrar.(caregivning) • Programmet riktas även."

Liknande presentationer


Google-annonser