Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande för hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande för hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Lärande för hållbar utveckling
LÄRHUT lärarutbildare för hållbar utveckling Lärande för hållbar utveckling PS 2009

2 ”Vår största utmaning i detta århundrade är att ta en idé som
låter så abstrakt – hållbar utveckling – och göra den till en verklighet för alla världens människor” (Kofi Annan 2002) PS 2009

3 Från ord till handling Internationella dokument Internationella ramar
Sv. politik för global utveckling Nationella ramar Nationella styrdokument Regionala och lokala frirum Didaktisk och organisatorisk tillämpning PS 2009

4 Nationella seminarieserier för lärarutbildare
Sju seminarietillfällen Vår Gård – tre seminarietillfällen under hösten 2006 och våren 2007 Mälardalens högskola – hösten 2007 Malmö högskola – hösten 2008 Mitthögskolan våren 2009 (ställdes in) Stockholm – våren 2009 Uppsala universitet – hösten 2009 PS 2009

5 Frågeområden för seminarierna och för framtiden
Undervisning, lärande och utbildningens organisering Visa på möjligheter att implementera ett ämnesövergripande lärande Samarbete med verksamhetsförlagd utbildning Styrdokument och organisering Kopplingar till forskning Budkavlesystem Referensgrupper för sakfrågor, lobbying Kriteriearbete för bedömning och kvalitetsarbete Lokala projekt kopplade till globala frågor Strategier för framtiden Nätverk och mötesplatser mellan lärarutbildare och med andra aktörer (kanske det allra viktigaste!?) PS 2009

6 Innehåll Internationella och nationella dokument och perspektiv
Hållbar utveckling, etik och demokrati Case och simuleringar Undervisning för hållbar utveckling Aktuell svensk forskning Barns lärande och hållbar utveckling Redovisning av pågående utvecklingsarbeten Styrdokument Skolan och omvärlden PS 2009

7 Några utmaningar De didaktiska nyckelfrågorna
Systemet och organiseringen Det tidlösa och gränslösa lärandet Den vertikala beslutsprocessen Det globala sammanhanget Kontinuiteten och uthålligheten PS 2009

8 Lärande för hållbar utveckling
PS 2009

9


Ladda ner ppt "Lärande för hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser