Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskt demenscentrum Ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskt demenscentrum Ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Svenskt demenscentrum Ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor

2 FN:s rapport ”World population ageing. 1950-2050” www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/ Världens befolkning 60+ år

3 Demensförekomst per 100 Källa: von Strauss et al 1999

4 Äldreforskningens Hus

5 Invigningen den 15 februari

6

7 Organisation •Uppdraget från Regering och Socialstyrelsen •Styrelse: Sju personer, två från Silviahemmet, två från Äldrecentrum, Ordförande i Demensförbundet, Ordförande i Alzheimerföreningen, Chefen för Anhörigcentret •Ledningsgrupp: Tre personer •Referensgrupper : FoU, Utbildning, Vård och Omsorg, Anhöriga och Volontärer, Vetenskapligt råd •Samarbetspartners över hela landet •Operativ grupp: Föreståndare, Informatör, Administratör, Ansvarig FoU, Ansvarig Utbildning, Ansvarig vård och omsorg

8 SDC:s uppdrag är att... •Samla in, strukturera och sprida kunskap •Sammanställa utvärderingar och forskningsresultat •Verka för att kunskapsutvecklingen ges mer tillämpad och praktisk inriktning •Underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg •Vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare •Vara ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter •Bevaka och beakta genus och etnicitetsfrågor

9

10 De första viktiga stegen.. •Knyta kontakter – för det nationella teamarbetet •Skapa Webb-portalen

11 Innehåll, webbportal •Om demens – fakta baserat samt teman som ”teknik”, ”från en annan kultur”, ”sexualitet”, ”nutrition” etc. •Leva med demens – för brukare och anhöriga. •Arbeta med demens – för alla yrkeskategorier och vårdnivåer inklusive arbets­ledare, biståndshandläggare, beslutsfattare och politiker innehållande information om utbildningar, forskning, god praxis, nätverk etc. •Forskning om demens – FoU och akademiska miljöer inom området presenteras liksom aktuell forskning, med ambitionen att kunna sammanfatta aktuella forskningsresultat utifrån perspektivet hur de kan tillämpas för en bättre demensvård. •Utbildning och demens – information om omvårdnadsprogrammet, KY-utbildningar, högskoleutbildningar (alla vårdkategorier) samt övriga bredd­utbildningar av olika slag inom demensområdet. •Publicerat – innehåller rapporter, avhandlingar, facklitteratur, tips om skönlitteratur samt filmer. Infoblad att trycka ut.

12 Svenskt demenscentrum ”Visionen” En sambandscentral som successivt bygger upp en kunskapsbank inom demensområdet och aktivt driver utvecklingen framåt

13 Svenskt demenscentrum (SDC) www.demenscentrum.se www.demenscentrum.se Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm telefon 08-690 58 00 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga - Fokus Kalmar www.anhoriga.se telefon 0480-41 80 20 www.anhoriga.se


Ladda ner ppt "Svenskt demenscentrum Ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser