Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studiebesök Stockholm, vinster:  Utvecklande för hela förskolan. Målbild, fokus och språk  SU - seminarier  Utlokaliserad handledarutbildning - underlättar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studiebesök Stockholm, vinster:  Utvecklande för hela förskolan. Målbild, fokus och språk  SU - seminarier  Utlokaliserad handledarutbildning - underlättar."— Presentationens avskrift:

1 Studiebesök Stockholm, vinster:  Utvecklande för hela förskolan. Målbild, fokus och språk  SU - seminarier  Utlokaliserad handledarutbildning - underlättar och utökar samsyn  Utökat och utvecklat samarbete med SU, ex kring VFU- lärandemål och matriser  Samma VFU-lärare från SU, mer tid ute för relationsbygge och kontinuitet  Studenterna tillför – insikter, teori och uppgifter. ”Teorin påtagligt in i förskolan med studenterna”

2 Studiebesök Stockholm, vinster:  Gemensam utbildning på enheten  Tydlig organisation - VFU-ansvarig och/eller pedagogisk ledare  Handledarträffar på enheten ger utrymme för reflektion  Inte längre ensam som handledare  Inspirerar till vidareutveckling. Ökar medvetenheten  Studentkollegor utvecklar varandra

3 Studiebesök Stockholm, tänk på:  Förskolechefen med  Tydliggör uppdraget som lärarutbildare  Gemensam utbildning, målbild och språk, involvera alla  Handlingsplan VFU  Kräver resurser och organisation  Kalendarium, schemalägg alla delar i VFU, ”flödesschema”

4 Studiebesök Stockholm, tänk på:  Bygg strukturer som håller och ta vara på det som finns  Tillräckligt med utbildade handledare  Handledarträffar -grupper  Möte inför VFU – lärandemål med VFU lärare  Inkludera seminarier för studenterna, integrera det som finns  Handledare - studenter behöver varandra för reflektion och utveckling

5 Studiebesök övningsförskolor i Stockholm VFU kurslärare 10% Enheten (fyra/fem fsk) 150tkr/läsår Stockholms stad bidrar med 400kr/student och VFU vecka utöver VFU ersättning från lärosäte


Ladda ner ppt "Studiebesök Stockholm, vinster:  Utvecklande för hela förskolan. Målbild, fokus och språk  SU - seminarier  Utlokaliserad handledarutbildning - underlättar."

Liknande presentationer


Google-annonser