Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödmaterial. Förstå och använda tal Alistair McIntosch.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödmaterial. Förstå och använda tal Alistair McIntosch."— Presentationens avskrift:

1 Stödmaterial

2 Förstå och använda tal Alistair McIntosch

3 Syfte  Hjälpa lärare att förebygga missuppfattningar och svårigheter genom god undervisning  Utveckla elevers taluppfattning så långt deras förmåga räcker –för fortsatta studier, för vardags - och arbetsliv  Lyfta fram gruppens och enskilda elevers styrkor och ev. missuppfattningar och svårigheter –som underlag för fortsatt undervisning

4 VILJA ATT LÄRA •Effektivt lärande- arbeta med utmaningar och problem •Utgå från laborativt material, samtal, argumentation. Laborativt arbete och matematiska samtal leder till inre representationer representationer •Översättning mellan inre representationer och matematiskt symbolspråk befäster, återkopplar idéer och färdigheter som grund för fortsatt lärande

5 VARFÖR? •Tecken på god förståelse av ett matematiskt begrepp är förmågan att kunna uttrycka det på olika sätt. •Hjälp av olika representationsformer som •t ex bild, verbal, symbolisk och konkret/fysiska uttryckssätt •Vid arbete med tanketavlorna får elever möjlighet att utveckla sin förståelse för det valda begreppet. Eventuella svagheter i elevens förståelse blir synliggjorda om det brister när samma begrepp skall uttryckas på flera sätt. Tanketavlor

6 Tanketavla

7 En presentation av några av de webbresurser som lärare kan tänkas ha användning av www.skolverket.se Utveckling & bidrag Ämnesutveckling Matematik Länkar http://www.skolverket.se/sb/d/2128/a/12110www.skolverket.se/sb/d/2128/a/12110

8   AVSIKTEN MED KÄNGURUN   är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik   internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever   NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling   http://ncm.gu.se/kanguru http://ncm.gu.se/kanguru   AVSIKTEN MED KÄNGURUN   är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik   internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever   NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling   http://ncm.gu.se/kanguru http://ncm.gu.se/kanguru   AVSIKTEN MED KÄNGURUN   är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik   internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever   NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling   http://ncm.gu.se/kanguru http://ncm.gu.se/kanguru

9 . TRE PROBLEMUPPGIFTER (Grundskolan) Milou, F - år 2 Ecolier, år 3 – 4 Benjamin, år 5 - 7 problemen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner, inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete. Cadet 8 - 9 Gymnasiets Cadet, kurs A, Junior kurs B och C Student kurs D och E

10 Strävorna ncm.gu.se

11 Ingvill M Stedøys Matematiske koffert LaererveiledningSmåskolenMellomtrinnet Ungdomstrinnet Ungdomstrinnet Kan lånas på UB

12  Varför en utställning om matematik?  Påverka attityder och föreställningar om matematikämnet  Visa att matematik finns utanför skolmiljön  Utveckling av många kompetenser  Påverka den ”negativa trenden” i matematik  PRIMA satsning i kommunen  Nationell utbildningssatsning på matematik


Ladda ner ppt "Stödmaterial. Förstå och använda tal Alistair McIntosch."

Liknande presentationer


Google-annonser