Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialpsykologi. Gren inom beteendevetenskaperna som studerar förhållandet mellan individ och social omgivning. Socialpsykologiska studier inom psykologin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialpsykologi. Gren inom beteendevetenskaperna som studerar förhållandet mellan individ och social omgivning. Socialpsykologiska studier inom psykologin."— Presentationens avskrift:

1 Socialpsykologi

2 Gren inom beteendevetenskaperna som studerar förhållandet mellan individ och social omgivning. Socialpsykologiska studier inom psykologin fokuserar på psykiska processer i samspelet mellan individen och hennes omgivning, t.ex. hur individen påverkas i en grupp.

3 Normer Det "normala"; det godtagna eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, praxis; det vartill man bör anpassa sig. o Informella och formella normer o Sanktioner

4 Sociala roller

5 I varje socialt sammanhang tilldelas vi en roll. Rollen består av de förväntningar som riktas mot oss, på grund av vår placering i det sociala sammanhanget. Position  social roll  rollbeteende

6 Elev på grundskolan (klass 5)

7 Roller Elev på gymnasiet

8 Roller Elev på gymnasiet (skolan)

9 Roller Dejten

10 Roller Släktkalaset

11 Roller Revyfest/Inspark

12 Roller Fotbollstränare för knattar

13 Roller Scoutledare Simlärare

14 Roller Ariman vs. espressohouse

15 Roller Camping på festival

16 Roller Du jobbar: Burger King Expedit på MQ Hemtjänst Fastighetsskötsel/Parkförvaltning

17 Sociala roller 1.Standardroller 2.Rollkonflikter 3.Rollfördelning 4.Ledarrollen 5.Rollförluster

18 Standardroller i en grupp

19 Rollkonflikt – flera samtidiga roller

20 Roll med oförenliga förväntningar

21 Roll med motstridiga förväntningar

22 Inre rollkonflikt

23 Sammanfattning o Att vi skapar vår identitet genom de roller vi spelar. o Man spelar upp roller i mötet med andra människor. o Vårt jag och vår personlighet kommer till uttryck de roller vi spelar. o Roller är en anpassning till andras förväntningar o Att vi skapar vår identitet genom de roller vi spelar. o Man spelar upp roller i mötet med andra människor. o Vårt jag och vår personlighet kommer till uttryck de roller vi spelar. o Roller är en anpassning till andras förväntningar

24 Ledarrollen Vad kännetecknar en bra ledare? Vad kännetecknar en dålig ledare?

25 Ledarstilar Kurt Lewin (1939)

26 Ledarstil: auktoritärt  Ordning och reda  Bestämmer själv  Tillåter inte fri kommunikation  Håller inne med information.  Personkritik  Regler ska följas i detalj  Är känslig för kritik

27 Ledarstil: Demokratiskt Bestämmer efter diskussion Tillåter en fri- och öppen kommunikation i gruppen Delar gärna med sig av kunskap Kritisera sak och inte person Främja trivsel och medlemmarna självförverkligande Är öppen för förslag till ändrade rutiner och nyheter Vill gärna skapa en anda av medbestämmande Delegera ansvar och uppgifter till andra

28 Ledarstil: Låt-gå  Passivt och oengagerat ledarskap  Ansvaret läggs på gruppen

29 Vilken ledarstil passar: När det är ont om tid alt. gott om tid Gruppen kan sina uppgifter dåligt alt. bra Gruppen har interna konflikter. Gruppen är stressad Uppgiften är- strukturerad, ostrukturerad, komplicerad eller enkel? När man vill motivera en grupp När vill ha effektivitet

30 Ledarstil och gruppdynamik: 1.Produktivitet och effektivitet 2.Hur uppgifterna genomförs 3.Trivsel och sammanhållning 4.Gruppmedlemmarnas motivation och självständighet

31 Gruppdynamik och ledarstil Auktoritär grupp -bra arbetsmoral när ledaren är där -mer kvantitet än kvalitet -med låg motivation -Tävlan men inget samarbete -Dålig sammanhållning -Hackkycklingar och syndabockar Demokratisk grupp Hög motivation och arbetsmoral Mer kvalité än kvantitet Samarbeta och hjälper varandra Bra sammanhållning Självständiga

32 Gruppdynamik och ledarstil Låt- gå grupp Låg arbetsmoral Låg motivation Inre stridigheter och konflikter Det uppstår flera informella ledare Flugornas Herre

33 Konflikthantering 1.Defensiva strategier 2.Makt – och tvångsstrategier 3.Samverkansstrategier

34 Social grupp Def: Att ett antal människor har något gemensamt, vilket gör att de samspelar med varandra på något sätt. De upplever sig som en enhet. De är medvetna om sin grupptillhörighet och delar vissa gemensamma mål, normer och värderingar.

35 Kategorisering av grupper 1.Primär – och sekundär grupp 2.Informella och formella grupper 3.Medlems- och referensgrupper 4.Sub- och motkulturer

36 Beskriv en grupp


Ladda ner ppt "Socialpsykologi. Gren inom beteendevetenskaperna som studerar förhållandet mellan individ och social omgivning. Socialpsykologiska studier inom psykologin."

Liknande presentationer


Google-annonser