Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarstilar och gruppdynamik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarstilar och gruppdynamik"— Presentationens avskrift:

1 Ledarstilar och gruppdynamik

2 Ledarstilar Informellt och formellt ledarskap
Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt eller ”låt-gå ledarskap” Situationsanpassat ledarskap

3 Lewins ledarskapsteori
Demokratiskt ledarstil Auktoritär ledarstil Låt- gå ledare

4 Analysera ledarstilar
Ledaren Gruppen och individen Ledarens förhållningssätt Instruktioner Kommunikation Information eller underhållande av information Regler och normer tydlighet 2. Gruppen Samarbete Kommunikation Motivation Produktivitet 3. Individ Självkänsla Självständighet Lärande och utveckling kreativitet

5 Situationsbaserat ledarskap

6 Gruppens faser (Firo)

7 Analysera utifrån FIRO
Gruppen S3c – beteende Vilken fas är ni i nu? Beskriv gruppens utveckling under de senaste åren? Vilka informella normer finns? Vilka informella roller ser ni? (positiva och neutrala) Positiv och negativt – trivsel, effektivitet

8 Systemteoretisk analys
Den uniforma gruppen Den splittrade gruppen Den välfungerande gruppen

9 Roller i grupper

10 Det optimala grupparbetet
Vad krävs för att gruppen ska fungera optimalt? Vilka roller behövs inom gruppen? Hur stor ska gruppen vara? Mål och normer Kommunikation inom gruppen

11 Teamutveckling (Susan Wheelan)
Ledarberoende Konfliktundvikande Söker struktur 1: Beroende och tillit Ifrågasätter ledare och mål Konkurrans Konflikter Lyssnar inte Oppositon och konflikt lyssnade Klarare mål Konflikter hanteras Gruppen enas Tillit och struktur Arbetsfördelning och roller Bra feedback Engagemang Gemenskap och trygghet Arbete och produktiviet Utvärdera Avslutning

12 Hawthorne effect

13 När gruppen inte fungerar
Groupthink Mobbning ”socialmaskning” (social loafing) Ansvarsdiffussion deindividuation

14 Social maskning Social maskning: Det faktum att personer i grupp ofta inte jobbar lika hårt som när de jobbar som individer.Rigelmann (1913) – Jämförde hur tunga lass män orkade dra själva respektive när de hjälptes åt. 1 person = 63 kg, 3 personer = 53 kg var, Fler än 8 personer = 31 kg

15 Social maskning Dålig motivation att arbeta i gruppen. Otydliga och/eller dåligt motiverade gruppmål. Problemet/uppgiften inte upplevs som viktig eller relevant för personen ifråga. De egna bidragen i gruppen upplevs som åsidosättande. Grupptrycket är inte resultatinriktat…


Ladda ner ppt "Ledarstilar och gruppdynamik"

Liknande presentationer


Google-annonser