Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarstilar och gruppdynamik. Ledarstilar Informellt och formellt ledarskap Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarstilar och gruppdynamik. Ledarstilar Informellt och formellt ledarskap Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt."— Presentationens avskrift:

1 Ledarstilar och gruppdynamik

2 Ledarstilar Informellt och formellt ledarskap Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt eller ”låt-gå ledarskap” Situationsanpassat ledarskap

3 Lewins ledarskapsteori 1.Demokratiskt ledarstil 2.Auktoritär ledarstil 3.Låt- gå ledare

4 Analysera ledarstilar Ledaren 1.Ledarens förhållningssätt I.Instruktioner II.Kommunikation III.Information eller underhållande av information IV.Regler och normer V.tydlighet Gruppen och individen 2. Gruppen I.Samarbete II.Kommunikation III.Motivation IV.Produktivitet 3. Individ I.Motivation II.Självkänsla III.Självständighet IV.Lärande och utveckling V.kreativitet

5 Situationsbaserat ledarskap

6 Gruppens faser (Firo)

7 Analysera utifrån FIRO Gruppen S3c – beteende Vilken fas är ni i nu? Beskriv gruppens utveckling under de senaste åren? Vilka informella normer finns? Vilka informella roller ser ni? (positiva och neutrala) Positiv och negativt – trivsel, effektivitet

8 Systemteoretisk analys 1.Den uniforma gruppen 2.Den splittrade gruppen 3.Den välfungerande gruppen

9 Roller i grupper

10 Det optimala grupparbetet 1.Vad krävs för att gruppen ska fungera optimalt? 2.Vilka roller behövs inom gruppen? 3.Hur stor ska gruppen vara? 4.Mål och normer 5.Kommunikation inom gruppen

11 Teamutveckling (Susan Wheelan) Ledarberoende Konfliktundvikande Söker struktur 1: Beroende och tillit Ifrågasätter ledare och mål Konkurrans Konflikter Lyssnar inte Oppositon och konflikt lyssnade Klarare mål Konflikter hanteras Gruppen enas Tillit och struktur Arbetsfördelning och roller Bra feedback Engagemang Gemenskap och trygghet Arbete och produktiviet Utvärdera Avslutning

12 Hawthorne effect

13 När gruppen inte fungerar 1.Groupthink 2.Mobbning 3.”socialmaskning” (social loafing) 4.Ansvarsdiffussion 5.deindividuation

14 Social maskning Social maskning: Det faktum att personer i grupp ofta inte jobbar lika hårt som när de jobbar som individer.Rigelmann (1913) – Jämförde hur tunga lass män orkade dra själva respektive när de hjälptes åt. 1 person = 63 kg, 3 personer = 53 kg var, Fler än 8 personer = 31 kg

15 Social maskning Dålig motivation att arbeta i gruppen. Otydliga och/eller dåligt motiverade gruppmål. Problemet/uppgiften inte upplevs som viktig eller relevant för personen ifråga. De egna bidragen i gruppen upplevs som åsidosättande. Grupptrycket är inte resultatinriktat…


Ladda ner ppt "Ledarstilar och gruppdynamik. Ledarstilar Informellt och formellt ledarskap Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser