Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Landstingets informationsflöde mellan hälso- och sjukvård och medborgarna i Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Landstingets informationsflöde mellan hälso- och sjukvård och medborgarna i Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Landstingets informationsflöde mellan hälso- och sjukvård och medborgarna i Norrbotten

2 Landstingsdirektörens stab Innehåll • Viktiga styrdokument • Strategier, målgrupper, mål • Informationskanaler • Aktiviteter 2013 externt • Utveckling av informationsbehovet, e-hälsa m m

3 Landstingsdirektörens stab Styrdokument • Landstingsplanen • Kommunikationsstrategin • Årets kommunikationsplan samt divisionernas planer

4 Landstingsdirektörens stab Kommunikationsstrategi Mot bakgrund av de mål som finns för extern och intern kommunikation ska följande strategier vara vägledande i utformandet av all kommunikation i landstinget: • Öppenhet – ett krav och en förutsättning • Kommunikation – ett strategiskt styrmedel • Intern kommunikation före extern • Trovärdighet – avgörande för landstingets legitimitet • Dialog – bidrar till god kommunikation • Tydlighet – markerar tillhörighet • Planering – nödvändigt för att nå önskat resultat • Valet av kanal – viktigt om budskapet ska uppfattas • Kostnadseffektivitet viktigt

5 Landstingsdirektörens stab Målgrupper •Landstingspolitiker •Chefer, medarbetare och potentiella nya •Medborgare i Norrbotten •Patienter •Media •Samarbetspartners •Övrig omvärld

6 Landstingsdirektörens stab Övergripande mål Den landstingsövergripande kommunikationen ska: • Stödja målen i landstingsplanen och därigenom bidra till att förverkliga dem • Stärka varumärket • Öka intresset för landstinget • Kommunicera konkreta kampanjer och aktiviteter under verksamhetsåret som landstingsledningen beslutar • Följa de kommunikativa målen i kommunikationspolicyn

7 Landstingsdirektörens stab Information medborgare/patienter • Kan delas in i allmän information och riktad information • Allmän information förmedlas via landstingets webbplatser, via media efter pressbearbetning eller via annonser. Under våren 2013 startar landstinget en ny medborgartidning som kommer ut i april och oktober.

8 Landstingsdirektörens stab • Riktad information lämnas till specifika målgrupper som t ex patienter med vissa symtom eller sjukdomar. Ofta lämnas denna information direkt till patienten, dels muntligen vid besök men även skriftligt i form av typen faktablad/folder. Landstingen använder den gemensamma plattformen 1177 för råd om vård. På 1177.se finns information om symtom, sjukdomar och behandling som är kvalitetssäkrad information från landstingen i Sverige.

9 Landstingsdirektörens stab Våra kanaler • Externa webbar • Sociala medier • Intranätet Insidan • Filmproduktion & webb-tv • Medborgartidning & Landstingstidningen • Aktuellt från landstinget-annonsen • Taltidningen Insyn • Fullmäktigesändningar

10 Landstingsdirektörens stab Mål extern kommunikation 2013 •Utveckla kommunikationen till patienter genom väntrums-TV. •Förbättra informationen till medborgare i form av en ny medborgartidning •Fortsatt marknadsföring av 1177. •Sträva mot sammanhållen information när det gäller medicinsk information kring t ex nationella riktlinjer m m från departement eller SKL.

11 Landstingsdirektörens stab Landstingsövergripande kommunikationsaktviteter 2013 • Kampanj folkhälsa ”Frukt & grönt för män 50+”, vecka 1-2 • Årsredovisning, vecka 2-4 • Landstingets telefonkatalog, januari • Information om närsjukvård start 30 januari och kontinuerligt under året • Lanseringskampanj Hälsocentralerna • Nolia utbildning och rekrytering, 12 februari • Kraftsamling 12 februari • Öka kortbetalningar i Landstinget, februari • MVK – alla sjukhus med. ”Kampanj” våren.

12 Landstingsdirektörens stab Kommunikationsaktviteter forts • Pressbearbetning och mediebevakning • 1177 Vårdguiden, juni lanseringav ny grafisk profil och kampanj • O-ringen, 20-26 juli • Medborgartidning – april, oktober • Attraktiv arbetsgivare, varumärkesplattform, våren • Sveriges viktigaste jobb (nationellt) app under 2013 ”Vilket yrke passar dig?”

13 Landstingsdirektörens stab Utveckling informationsbehov framtid även med e-hälsa • Interaktivitet • Delaktighet • Dialog • Egen informationsinhämtning • Teknisk utveckling • Nya generationen ”Y” – nya vanor och krav Generation Y, Födda efter år 1985. Mobiltelefoni och persondatorer har funnits i de flesta fall i nästan hela deras liv. Internet har varit vanligt sedan de var unga. Tidiga medlemmar av generation Y tillsammans med sena Generation X kallas MTV-generationen (födda ungefär 1975-1985). Källa: Wikipedia


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Landstingets informationsflöde mellan hälso- och sjukvård och medborgarna i Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser