Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsdagarna 2011 Göteborg augusti

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsdagarna 2011 Göteborg augusti"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsdagarna 2011 Göteborg 25 - 26 augusti
Sociala medier

2 Är sociala medier en del av er kommunikation 2011?
En öppen fråga för att inventera lite vilka som har testat att använda olika typer av tjänster och funktioner som benämns som sociala medier.

3 Förvirrande? Alla olika tjänster och funktioner kan lätt förvirra och skrämma! Utgå ifrån ert syfte, mål och resurs och välj sedan vilken/vilka som stödjer detta bäst och mest

4 Vad har vi gjort som är så himla bra då?
Vi i Värmland har inte alls gjort något revolutionerande, men vi är duktiga på att följa med och testar oss också fram för att se, lära och hitta bästa nytta och effekt för nya typer av kommunikation. Våra bloggar vars syfte är att bredda och utveckla vår rekryteringsprocess är bra och lärorika exempel på hur vi provar oss fram. Vi testar också en intern blogg där vår landstingsdirektör bloggar i syfte att få en dialog med medarbetarna, skapa känslan av större närvaro, berätta om sitt arbete/vardag, men också visa upp personen bakom rollen ”Landstingsdirektör”.

5 Bakgrund för vår pilot ”Vi vill göra en film som dom har gjort i Torsby, som vi vill lägga ut på youtube” En kort beskrivning till vårt första pilotprojekt ”Röntgenbloggen”

6 Förutsättningar Syfte Mål Tid (resurs) Engagemang
De här förutsättningarna utgör byggstenar för en bra grund för i stort vilket arbete eller projekt som helst. Vad ska vi göra? Varför? Har vi tid och resurser? Finns det ett engagemang?

7 Syfte och mål Syfte – Vill synliggöra verksamheten i Värmland
Mål – Bredda rekryteringsprocessen med målet att attrahera och bli fler medarbetare i Värmland Ger bra ramar och förutsättningar för hur, vad och vart man ska kommunicera!

8 Landstingets webbplats
Så här gjorde vi Facebook Filmer Foton Rekryteringsföretag Så här gjorde vi vår pilot med ”Röntgenbloggen” där vi tog ut svängarna för att också testa olika typer av medier och kanaler. De olika tjänsterna och funktionerna lever själva sitt liv oberoende av varandra, men ingår också i en större helhet som styr mot målet och syftet för piloten. Det gör att vi får en större spridning, bättre sökoptimering i t ex google, men också att vi kan ta bort eller förändra utan att det påverkar helheten. Landstingets webbplats

9 Resurs och tid? Bloggteam på 5 personer 1 inlägg/månad
Gästbloggare vid intresse/behov Plan för ett år med planerade aktiviteter Förankring hos chef/er Förutsättningar i form av resurs och tid som verksamheten själv har lagt på piloten för ”Röntgenbloggen”

10 Skärmdumpar på en av vår interna pilotblogg ”Landstingsdirektörens blogg”

11 Riktlinjer för sociala medier
Arbetsgrupp (flera olika kompetenser) Övergripande dokument Sprida informationen – den största utmaningen! Viktigt att ta fram övergripande riktlinjer för hur användning av sociala medier ska vara den del av kommunikationen hos och för Landstinget/regionen, hur verksamheterna kan använda sociala medier i sitt arbete och hur man som privatperson får använda sociala medier i tjänsten. En arbetsgrupp med olika kompetenser har arbetat fram riktlinjerna inom Landstinget i Värmland. Att sprida informationen vidare ut i organisationen ser vi som en stor utmaning. 11

12 … som arbetsredskap Ansvar på centralt och lokal nivå
Vad får verksamheterna göra? Hur gör de? Arbeta fram stöd och hjälpmedel för hur sociala medier kan användas som ett verktyg och arbetsredskap – Vad och hur. Återigen en fråga om tid och resurser samt syfte och mål. 12

13 … som privatperson Sociala medier som ytterligare en kanal
Lagar reglerar Gränsen mellan jobb och privat Hur får jag som anställd använda sociala medier och vart går gränsen mellan jobb och privat – även detta har vi berört i våra riktlinjer. Försök att måla upp scenario för vad som kan hända och hur det ska hanteras om det dyker upp ett problem. Hur hanteras situationer t ex personangrepp/kränkningar som sker utanför arbetstid och på personers egna datorer/iPad/Smartphones etc i rollen som privatperson? Vart går gränsen mellan jobb och privat? Här finns en stor gråzon och här kan vi ha stor nytta av varandra inom landstingen när vi diskutera de här frågorna. 13

14 Tack för att ni lyssnade!
Mattias Karlsson, webbansvarig e-post: telefon: , Eva Holmgren, 1177 och webb e-post: telefon: ,


Ladda ner ppt "Kommunikationsdagarna 2011 Göteborg augusti"

Liknande presentationer


Google-annonser