Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? Lever intranäten upp till tanken att inte bara vara det funktionella arbetsredskapet utan också den sociala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? Lever intranäten upp till tanken att inte bara vara det funktionella arbetsredskapet utan också den sociala."— Presentationens avskrift:

1 Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? Lever intranäten upp till tanken att inte bara vara det funktionella arbetsredskapet utan också den sociala motorn i organisationen? Sven-Åke Svensson, utvecklingsledare Landstinget i Jönköpings län

2 Det sociala intranätet Den kollektiva kunskapen vinner över den individuella − Medarbetarnas möjlighet att dela och hitta kunskap har direkt koppling till effektivitet och rätt beslut. Delaktighet ger sammanhållning och engagerade medarbetare. De sociala funktionerna är ofta enkla, snabba och användarvänliga. ”Många kan Facebook”. Nya yngre medarbetare nöjer sig inte med ett statiskt intranät, de vill vara delaktiga och inte bara konsumera.

3 Det sociala intranätet innebär En förflyttning från officiell, formell och anonym kommunikation till det mer personliga, informella och dialogskapande. Att medarbetarna blir mer synliga. Att sökmotor blir viktig och avgörande för effekten av det sociala intranätet. Att företagskulturen och ledningen måste vara med på tåget.

4 Sociala möjligheter vidgar intranätet, ersätter det inte! om ”Sociala intranät blir inte levande bara för att de är sociala utan om de lyckas skapa engagemang. För det gör de inte alltid − och det är framförallt en kulturfråga.” Fredrik Wackå

5 Våra erfarenheter efter 18 månader Vissa saker har kommit igång bra… Medarbetarnas kontaktkort - kompetensöversikt Synliga medarbetare Kommentarer på nyheter Idag-meddelande ”microblogg” Sociala events …och annat har lyckats mindre bra: Sociala länkar (dela ut sina länkar) Bloggar Chatt

6 Kontaktkort Kontaktuppgifter från HSA-katalogen Bild från tjänste-ID Arbetsplats, legitimerad yrkesgrupp och befattning Uppdrag, arbetsgrupper och projektmedverkan Utbildning, språk och intressen Koppling till LMS (Learning Management System)

7 Synliga medarbetare

8 Kommentarer på nyheter Berika det redaktionella materialet Besvara frågor som uppkommer Öka personalens delaktighet Uppmuntra olika professioner att bidrar med sin unika kompetens. Bidra till ökad kommunikation mellan ledning och medarbetare i viktiga frågor

9 Tre vanliga typer av kommentarer Frågor och svar Ledningen ber att få medarbetarnas åsikter Reaktioner på förändringar Glada tillrop

10

11 Idag-meddelande ”microblogg” Att ha en enkel och snabb meddelandekanal i företaget ökar samarbetet och informationsflödet på ett positivt sätt. Interna mikrobloggar har ofta ett starkt fokus på jobbfrågor. Men användningen varierar och det är mikrobloggarnas största fördel − den obundna formen öppnar många möjligheter.

12 Sociala events Arbetsmiljöveckan Miljödagarna Tobaksfria veckan De sociala eventen kan bestå av webbfrågor, röstning (web- polls), självtester, bloggar, chatt, personliga berättelser och filmer

13 Tack för att ni lyssnade! Sven-Åke Svensson Informationsavdelningen Landstinget i Jönköpings län 036-32 40 48 0706-32 40 17 sven-ake.svensson@lj.se

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Ladda ner ppt "Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? Lever intranäten upp till tanken att inte bara vara det funktionella arbetsredskapet utan också den sociala."

Liknande presentationer


Google-annonser