Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En organisations mediehantering vid förtroendekris

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En organisations mediehantering vid förtroendekris"— Presentationens avskrift:

1 En organisations mediehantering vid förtroendekris
Basgrupp 2 presenterar: En organisations mediehantering vid förtroendekris Svenska Röda Korset

2

3 Moralisk förtroendekris
Normalläge Skandal Händelsen avslöjas i media Allmänheten misstror organisationens etik och moral

4 Projektgrupp Ansvarsfördelning Projektledare Marianne Kempe
Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Budget Grafisk produktion Copywriter Maria Otterling Journalistiskt textinnehåll Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter Informatör Karl Sigrelius Intern och extern kommunikation

5 Projektgrupp Ansvarsfördelning Projektledare Marianne Kempe
Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Budget Grafisk produktion Copywriter Maria Otterling Journalistiskt textinnehåll Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter Informatör Karl Sigrelius Intern och extern kommunikation

6 Projektgrupp Ansvarsfördelning Projektledare Marianne Kempe
Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Budget Grafisk produktion Copywriter Maria Otterling Journalistiskt textinnehåll Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter Informatör Karl Sigrelius Intern och extern kommunikation

7 Projektgrupp Ansvarsfördelning Projektledare Marianne Kempe
Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Budget Grafisk produktion Copywriter Maria Otterling Journalistiskt textinnehåll Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter Informatör Karl Sigrelius Intern och extern kommunikation

8 Projektgrupp Ansvarsfördelning Projektledare Marianne Kempe
Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Budget Grafisk produktion Copywriter Maria Otterling Journalistiskt textinnehåll Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter Informatör Karl Sigrelius Intern och extern kommunikation

9 Nulägesbeskrivning Gott rykte, grundat på det arbete som vi utfört innan krisen. Många medlemmar. Beroende av att människor vill stödja vårt arbete. Omvärlden påverkar.

10 Målgrupper Akut period Långsiktig period Primär målgrupp
Massmedia/journalister De egna medlemmarna Sekundär målgrupp Allmänheten Samarbetspartners, sponsorer Långsiktig period Allmänheten, de egna medlemmarna

11 Mål Kommunikativa mål Svenska Röda Korset ska behålla sina medlemmar.
Svenska Röda Korset ska synas i hela landet i tidningar och på stortavlor under den kommande kampanjen. Kampanjen ska uppmärksammas av minst 75% av målgrupperna. Svenska Röda Korset ska ha relevant information om förtroendekrisen på webbplatsen. Informationen ska uppmärksammas av 90% av de egna medlemmarna och massmedia. Kampanjen ska bidra till att vi samlar in minst 25 miljoner kronor.

12 Mål Effektmål Svenska Röda Korsets anseende och förtroende ska återupprättas till följd av kampanjen. Svenska Röda Korset ska behålla sin ledande position bland Sveriges hjälporganisationer. Kampanjen ska bidra till att medlemsantalet ökar med 30 000 innan årets slut. 90% av medlemmarna ska ha en positiv känsla för Svenska Röda Korset.

13 Akut period – den första månaden

14 Budskap – akut period Ta ansvar för det inträffade
Uttryck nolltolerans mot förskingring och sexuella trakasserier Tillbakavisa anklagelserna om att styrelsen skulle vara inblandad eller medveten om det inträffade Djupa argument

15 Akut strategi K O M U N I A T Intern kommunikation Extern
Krismanual Informations- avdelningen K O M U N I A T Intern kommunikation Hantera krisen i Borås Skicka ner styrelsen Medlemsbrev/ Nyhetsbrev/ medlemswebb Pressmeddelande/ Presskonferens Extern kommunikation Håll en tydlig linje Ta ansvar för det inträffade Svara på frågor Sexuella trakasserier Åtgärder Polisutredning Förskingring Revisionsbyrå

16 Kanalval – akut period Presskonferens Pressrelease www.redcross.se
Nyhetsbrev Medlemsbrev Banners Debattartiklar/Insändare

17 Långsiktig strategi – de följande sex månaderna

18 Budskap – långsiktig period
Ordet pengar finns inte Våra grundprinciper Medmänskligt samhälle Kampanj som visar vad vi gör i Sverige Vardagshjältar Grunda argument

19 Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 13 maj: Start tidnings-annonser x 3 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser 9 maj: Banners 8 maj: Affischer till kupan 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser

20 Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 13 maj: Start tidnings-annonser x 3 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser 9 maj: Banners 8 maj: Affischer till kupan 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser

21

22 Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 13 maj: Start tidnings-annonser x 3 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser 9 maj: Banners 8 maj: Affischer till kupan 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser

23 Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 13 maj: Start tidnings-annonser x 3 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser 9 maj: Banners 8 maj: Affischer till kupan 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser

24 Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 13 maj: Start tidnings-annonser x 3 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser 9 maj: Banners 8 maj: Affischer till kupan 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser

25

26 Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 13 maj: Start tidnings-annonser x 3 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser 9 maj: Banners 8 maj: Affischer till kupan 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser

27 Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 9 augusti: Affischer till kupan 12 augusti: Start tidnings-annonser x 6 3 september – 16 september Bussannonsering 10 augusti: Banners 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 9 oktober: Utvärdering

28 Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 9 augusti: Affischer till kupan 12 augusti: Start tidnings-annonser x 6 3 september – 16 september Bussannonsering 10 augusti: Banners 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 9 oktober: Utvärdering

29

30 Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 9 augusti: Affischer till kupan 12 augusti: Start tidnings-annonser x 6 3 september – 16 september Bussannonsering 10 augusti: Banners 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 9 oktober: Utvärdering

31

32 Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 9 augusti: Affischer till kupan 12 augusti: Start tidnings-annonser x 6 3 september – 16 september Bussannonsering 10 augusti: Banners 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 9 oktober: Utvärdering

33 Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 9 augusti: Affischer till kupan 12 augusti: Start tidnings-annonser x 6 3 september – 16 september Bussannonsering 10 augusti: Banners 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 9 oktober: Utvärdering

34 Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik 9 augusti: Affischer till kupan 12 augusti: Start tidnings-annonser x 6 3 september – 16 september Bussannonsering 10 augusti: Banners 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 9 oktober: Utvärdering

35 Utvärdering/Uppföljning
Mätningar – under och efter Slutrapport Proaktiva insatser Utvärdering av krisplanen

36 Budget

37

38


Ladda ner ppt "En organisations mediehantering vid förtroendekris"

Liknande presentationer


Google-annonser