Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En organisations mediehantering vid förtroendekris Svenska Röda Korset Basgrupp 2 presenterar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En organisations mediehantering vid förtroendekris Svenska Röda Korset Basgrupp 2 presenterar:"— Presentationens avskrift:

1 En organisations mediehantering vid förtroendekris Svenska Röda Korset Basgrupp 2 presenterar:

2

3 Moralisk förtroendekris Normalläge Skandal Händelsen avslöjas i media Allmänheten misstror organisationens etik och moral

4 Projektgrupp Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Informatör Karl Sigrelius Budget Grafisk produktion Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Journalistiskt textinnehåll Intern och extern kommunikation Ansvarsfördelning Copywriter Maria Otterling Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter

5 Projektgrupp Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Informatör Karl Sigrelius Budget Grafisk produktion Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Journalistiskt textinnehåll Intern och extern kommunikation Ansvarsfördelning Copywriter Maria Otterling Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter

6 Projektgrupp Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Informatör Karl Sigrelius Budget Grafisk produktion Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Journalistiskt textinnehåll Intern och extern kommunikation Ansvarsfördelning Copywriter Maria Otterling Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter

7 Projektgrupp Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Informatör Karl Sigrelius Budget Grafisk produktion Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Journalistiskt textinnehåll Intern och extern kommunikation Ansvarsfördelning Copywriter Maria Otterling Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter

8 Projektgrupp Projektledare Marianne Kempe AD / budgetansvarig Elin Örnberg Informatör Karl Sigrelius Budget Grafisk produktion Styra projektet Koordinera Dokumentera Sammanställa Journalistiskt textinnehåll Intern och extern kommunikation Ansvarsfördelning Copywriter Maria Otterling Copywriter Sanna Palmklint Copy & reklam texter

9 Nulägesbeskrivning Gott rykte, grundat på det arbete som vi utfört innan krisen. Många medlemmar. Beroende av att människor vill stödja vårt arbete. Omvärlden påverkar.

10 Akut period Primär målgrupp Massmedia/journalister De egna medlemmarna Sekundär målgrupp Allmänheten Samarbetspartners, sponsorer Långsiktig period Primär målgrupp Allmänheten, de egna medlemmarna Samarbetspartners, sponsorer Sekundär målgrupp Massmedia/journalister Målgrupper

11 Mål Kommunikativa mål Svenska Röda Korset ska behålla sina medlemmar. Svenska Röda Korset ska synas i hela landet i tidningar och på stortavlor under den kommande kampanjen. Kampanjen ska uppmärksammas av minst 75% av målgrupperna. Svenska Röda Korset ska ha relevant information om förtroendekrisen på webbplatsen. Informationen ska uppmärksammas av 90% av de egna medlemmarna och massmedia. Kampanjen ska bidra till att vi samlar in minst 25 miljoner kronor.

12 Effektmål Svenska Röda Korsets anseende och förtroende ska återupprättas till följd av kampanjen. Svenska Röda Korset ska behålla sin ledande position bland Sveriges hjälporganisationer. Kampanjen ska bidra till att medlemsantalet ökar med 30 000 innan årets slut. 90% av medlemmarna ska ha en positiv känsla för Svenska Röda Korset. Mål

13 Akut period – den första månaden

14 Budskap – akut period Ta ansvar för det inträffade Uttryck nolltolerans mot förskingring och sexuella trakasserier Tillbakavisa anklagelserna om att styrelsen skulle vara inblandad eller medveten om det inträffade Djupa argument

15 Akut strategi Intern kommunikation Extern kommunikation Åtgärder Hantera krisen i Borås Medlemsbrev/ Nyhetsbrev/ medlemswebb Pressmeddelande/ Presskonferens Ta ansvar för det inträffade Sexuella trakasserier Förskingring Polisutredning Revisionsbyrå Svara på frågor Håll en tydlig linje www.redcross.se Skicka ner styrelsen KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION Krismanual Informations- avdelningen

16 Kanalval – akut period Presskonferens Pressrelease www.redcross.se Nyhetsbrev Medlemsbrev Banners Debattartiklar/Insändare

17 Långsiktig strategi – de följande sex månaderna

18 Ordet pengar finns inte Våra grundprinciper Medmänskligt samhälle Kampanj som visar vad vi gör i Sverige Vardagshjältar Grunda argument Budskap – långsiktig period

19 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 8 maj: Affischer till kupan 13 maj: Start tidnings- annonser x 3 9 maj: Banners 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

20 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 8 maj: Affischer till kupan 13 maj: Start tidnings- annonser x 3 9 maj: Banners 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

21

22 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 8 maj: Affischer till kupan 13 maj: Start tidnings- annonser x 3 9 maj: Banners 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

23 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 8 maj: Affischer till kupan 13 maj: Start tidnings- annonser x 3 9 maj: Banners 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

24 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 8 maj: Affischer till kupan 13 maj: Start tidnings- annonser x 3 9 maj: Banners 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

25

26 8 april – 7 maj: Omvärldsbevakning och förberedelser 8 maj: Affischer till kupan 13 maj: Start tidnings- annonser x 3 9 maj: Banners 11 juni – 17 juni: Utomhusannonser 9 juli – 8 augusti: Utvärdering och förberedelser Tidslinje kampanj del ett, 8 april – 8 augusti kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

27 9 augusti: Affischer till kupan 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 12 augusti: Start tidnings- annonser x 6 10 augusti: Banners 9 oktober: Utvärdering 3 september – 16 september Bussannonsering Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

28 9 augusti: Affischer till kupan 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 12 augusti: Start tidnings- annonser x 6 10 augusti: Banners 9 oktober: Utvärdering 3 september – 16 september Bussannonsering Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

29

30 9 augusti: Affischer till kupan 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 12 augusti: Start tidnings- annonser x 6 10 augusti: Banners 9 oktober: Utvärdering 3 september – 16 september Bussannonsering Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

31

32 9 augusti: Affischer till kupan 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 12 augusti: Start tidnings- annonser x 6 10 augusti: Banners 9 oktober: Utvärdering 3 september – 16 september Bussannonsering Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

33 9 augusti: Affischer till kupan 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 12 augusti: Start tidnings- annonser x 6 10 augusti: Banners 9 oktober: Utvärdering 3 september – 16 september Bussannonsering Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

34 9 augusti: Affischer till kupan 13 augusti – 19 augusti Utomhusannonser 12 augusti: Start tidnings- annonser x 6 10 augusti: Banners 9 oktober: Utvärdering 3 september – 16 september Bussannonsering Tidslinje kampanj del två, 9 augusti – 9 oktober kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för att bemöta kritik

35 Utvärdering/Uppföljning Mätningar – under och efter Slutrapport Proaktiva insatser Utvärdering av krisplanen

36 Budget

37

38


Ladda ner ppt "En organisations mediehantering vid förtroendekris Svenska Röda Korset Basgrupp 2 presenterar:"

Liknande presentationer


Google-annonser