Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänsterskolan Medieskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänsterskolan Medieskolan."— Presentationens avskrift:

1 Vänsterskolan Medieskolan

2 Strategiskt mediearbete
Övning: Hitta avsändaren och budskapet

3 Strategiskt mediearbete
Varför mediearbete? Vi kan stärka vår trovärdighet

4 Strategiskt mediearbete
Agenda setting-processen: Idé/vetenskap Media Interpersonell kommunikation Opinionsförändringar Beslut

5 Strategisk kommunikation
Avgränsning Syfte och mål Profil/tonalitet Målgrupp Budskap Kanal

6 Profilen Konstruktiv och positiv kraft Först på banan Utgå från klass och kön Förknippas med profilfrågorna Bli ett “grönare” parti Känsla före fakta Vi är som folk är mest Förnyelse

7 Kontakten med journalister
Hot eller möjlighet?

8 Kontakten med journalister
Begränsa informationen Renodla budskapet (Lär dig säga det på 20 sekunder) Var extra pedagogisk

9 Kontakten med journalister
Vad gör ni när journalisterna ringer? 15-minutersregeln Vad vill jag säga och vem vill jag nå? Vilka frågor kan tänkas komma och hur besvarar jag dem så att jag får ut mitt budskap till målgruppen?

10 Före intervjun Öva in budskapet (gärna olika formuleringar) Bestäm plats för intervjun

11 Under intervjun Använd budskapet som livlina Svara på frågorna men brygga över till budskapet Var positiv och konstruktiv även i kritiken Tänk bort journalisten och visualisera målgruppen

12 Efter intervjun Slappna inte av för tidigt Föreslå uppföljning Ge positiv återkoppling (och föreslå uppföljning) Lämna ut till telefonnummer och be journalisten återkomma om oklarheter uppstår Be att få läsa citat

13 Förhållningssätt till massmedia
Hur bygger vi förtroende med journalister? Presentera alltid riktiga nyheter Tipsa om sådant som inte nödvändigtvis ger oss själva medieutrymme Koppla till dagsaktualiteter och koppla snabbt Gör dig själv till expert på ditt område Utmana dina politiska motståndare Var tillgänglig även när det blåser Var extra trevlig och generös mot journalister som är kritiska till oss Koppla rikspolitik till lokala frågor Glöm inte lokalradion och regional-TV. Ibland är de mer intresserade än tidningarna

14 Hur intresserar vi massmedia?
Vad är en nyhet? Nya fakta Nya idéer Oväntade förhållanden, allianser och sammanhang Stort allmänintresse

15 Hur får vi nyheten att bli mer spännande?
Exklusivitet Konfliktsökande Case Bra bilder Statistik Inblandning av kändisar/offentliga personer Högtidsdagar och traditioner

16 Hur får vi nyheten att bli mer spännande?
Övning: Välj två (riktiga) nyheter som ni ska lansera de kommande månaderna. Fundera på hur ni kan krydda dem med - case - bra bilder - statistik - inblandning av kändisar/offentliga personer - högtidsdagar och traditioner

17 Hur får vi nyheten att bli mer spännande?
Övning: Målgrupp och budskap 17

18 Verktygen Nyhetstips Pressinbjudningar/pressmeddelanden Pressträffar Events Debattartiklar/insändare

19 Brödtext (det viktigaste först, budskap i citaten”
Pressmeddelande Avsändare Datering Rubrik Ingress Brödtext (det viktigaste först, budskap i citaten” Länk till bilder och mer info Kontaktuppgifter Lokal boilerplate 19

20 Hur planerar jag medieaktiviteter
Nyhetsinventera Medieplan: Nyhet Nyhets- stärkande faktorer Målgrupp Budskap Kanaler Verktyg Ansvarig Utspels- datum Klart datum Förslag om utökad bemanning i äldre- omsorgen Statistik som visar på behovet, personal- enkät Case, dvs brukare som beskriver hur personalen har för lite tid Allmänhet Personal inom äldreomsor gen Brukare och anhöriga 20 fler anställda i äldre- omsorgen gör att de äldre får bättre vård Exklusivt till X-posten Pressmedd elande efter X-postens publicering Debattartike l efter X- postens publicering Vera Vänster- sson(underl ag) Susanne Socialist(tal esperson) XX-XX-XX 20

21 Vid varje kommunikationstillfälle
Vad vill jag uppnå? Hur ser jag till att jag följer profilen? Vilken målgrupp talar jag till? Hur gör jag mitt budskap så konkret, engagerande, positivt och konstruktivt som möjligt? Vilka frågor kan komma från journalisten? Hur besvarar jag frågorna så att budskapet når målgruppen


Ladda ner ppt "Vänsterskolan Medieskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser