Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella strokekampanjen i Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella strokekampanjen i Halland"— Presentationens avskrift:

1 Nationella strokekampanjen i Halland

2 Varför en nationell strokekampanj?
Stroke är den främsta anledningen till handikapp och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Av de 30 000 personer som insjuknar i stroke varje år avlider 8 000 personer. Nationella riktlinjer för stroke från Socialstyrelsen rekommenderar informationssatsning till allmänheten. Tiden avgörande faktor. Kostnaderna för en nationell rikstäckande kampanj avser kostnader för reklambyrå-, media samt projektledare och uppgår till ca 50 miljoner kronor för en treårsperiod, enlig fördelning nedan. milj milj milj

3 Kort om kampanjen Tre-årig nationell kampanj i samverkan mellan Sveriges landsting och regioner. Solidarisk finansiering i förhållande till befolkning Halland bidrar med totalt 1,6 mkr. Totalt cirka 50 mkr. SKL – Sveriges kommuner och landsting – håller samman i samarbete med strokeexperter och medicinska rådgivare Kostnaderna för en nationell rikstäckande kampanj avser kostnader för reklambyrå-, media samt projektledare och uppgår till ca 50 miljoner kronor för en treårsperiod, enlig fördelning nedan. milj milj milj

4 Syfte och målgrupp Huvudsyfte: rädda liv och minska lidande. Tiden avgörande faktor. Förkorta tiden från symptom till larm. Öka kunskapen hos allmänheten om symptom och vilka åtgärder som ska göras. AKUT-regeln. Målgrupp: Alla. Även opinionsbildare och vårdpersonal. Noll-mätning, effektmätningar, uppföljning kvalitetsregister.

5 Upplägg på kampanjen Kampanjstart: 7 oktober Avslutas 6 november. Därefter planeras för årlig kampanj i augusti (fyra veckor). Kampanjen utgår från mänskliga berättelser som berör. Fokus på ”livräddarna”.

6 Arbetsgrupp Halland Hallands sjukhus (strokeavdelningar och rehabkliniken) Ambulanssjukvården/SOS Alarm Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Närsjukvården Regionkontoret (hälso- och sjukvårdsutveckling och kommunikation)

7 Kanaler i kampanjen TV – reklamfilmer i TV4
Press – annonser fackpress, riksmedia och lokala medier (HP, HN, Norra Halland och Laholms tidning) Online-annonsering Webbplats: Temasidor på 1177.se Trycksaker (affischer, broschyrer, plånbokskort)

8 Reklamfilm i TV4

9 Annonser Format; stående halvsida
Vi kommer att använda de tre personer som finns med i filmen för att skapa igenkänning. Det blir alltså en flicka på 13 år, en kvinna ca 37 år och en äldre herre 78 år. Idén bakom annonserna är att visa att det är så pass enkelt att rädda liv (genom AKUT-testet) att till och med en liten tjej och en äldre herre med käpp kan rädda liv. Om till och med dessa personer kan rädda liv, så kan du, eller hur?  Vi vill uppmana och inspirera folk att lära sig upptäcka stroke. Genom den här ”kontrasten” mellan rubrik och bild vill vi väcka målgruppens intresse.

10 Affisch 50-70 cm

11 Broschyr

12 Minneskort

13 Webbplats

14 Region Hallands egna kanaler
Invånartidningen Halland – bästa livsplatsen. Reportage i septembernumret.

15 Region Hallands egna kanaler
Affischer, trycksaker och minneskort på vårdcentraler och sjukhus regionhalland.se och 1177.se Intranätet

16 Uppföljning av kampanjen
Effektmätningar kring ökad kännedom hos målgruppen Antal stroke-larm. Uppföljning via SOS Alarm. Via kvalitetsregistret Riksstroke läsa ut: Tid från symptom till sjukhus Tid från symptom till trombolys Tid från symptom till karotiskirurgi Antal trombolyslarm Andel genomförda trombolyser Andel genomförda karotisoperationer Uppföljning efter tre månader och ett år (rehabilitering/ADL)

17 Att drabbas av stroke Vad händer när man får stroke?
Hur fungerar omhändertagandet på sjukhuset? Vilka behandlingsformer finns?

18 Utvecklingsarbete i Halland
Snabbare trombolysbehandling Karotiskirurgi Blodtryckssänkande medel Rökstopp Rehabilitering CAROTIS KIRURGI: HS har haft kompetensbrist, kirurg håller på att utbildas och man ökar kapaciteten succesivt under året. BLODTRYCKSSÄNKANDE: Allt fler patienter får uppföljande besök i VvH och andelen som medicineras ökar RÖKSTOPP: Andelen rökare som slutat röka efter stroke är högre i Halland än för riket. VVH har bra arbete med rökstopp efter stroke REHABILITERING: Allt fler patienter erhåller rehabbedömning och rehabilitering i närsjukvården. Sexton vårdenheter har tillgång till rehabteam inom den egna enheten och 21 vårdenheter samverkar med externa neurorehabteam.


Ladda ner ppt "Nationella strokekampanjen i Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser