Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella strokekampanjen i Halland. Varför en nationell strokekampanj? Stroke är den främsta anledningen till handikapp och den tredje vanligaste dödsorsaken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella strokekampanjen i Halland. Varför en nationell strokekampanj? Stroke är den främsta anledningen till handikapp och den tredje vanligaste dödsorsaken."— Presentationens avskrift:

1 Nationella strokekampanjen i Halland

2 Varför en nationell strokekampanj? Stroke är den främsta anledningen till handikapp och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Av de 30 000 personer som insjuknar i stroke varje år avlider 8 000 personer. Nationella riktlinjer för stroke från Socialstyrelsen 2009 rekommenderar informationssatsning till allmänheten. Tiden avgörande faktor.

3 Kort om kampanjen Tre-årig nationell kampanj i samverkan mellan Sveriges landsting och regioner. Solidarisk finansiering i förhållande till befolkning Halland bidrar med totalt 1,6 mkr. Totalt cirka 50 mkr. SKL – Sveriges kommuner och landsting – håller samman i samarbete med strokeexperter och medicinska rådgivare

4 Syfte och målgrupp Huvudsyfte: rädda liv och minska lidande. Tiden avgörande faktor. Förkorta tiden från symptom till larm. Öka kunskapen hos allmänheten om symptom och vilka åtgärder som ska göras. AKUT-regeln. Målgrupp: Alla. Även opinionsbildare och vårdpersonal. Noll-mätning, effektmätningar, uppföljning kvalitetsregister.

5 Upplägg på kampanjen Kampanjstart: 7 oktober 2011. Avslutas 6 november. Därefter planeras för årlig kampanj i augusti (fyra veckor). Kampanjen utgår från mänskliga berättelser som berör. Fokus på ”livräddarna”.

6 Arbetsgrupp Halland Hallands sjukhus (strokeavdelningar och rehabkliniken) Ambulanssjukvården/SOS Alarm Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Närsjukvården Regionkontoret (hälso- och sjukvårdsutveckling och kommunikation)

7 Kanaler i kampanjen TV – reklamfilmer i TV4 Press – annonser fackpress, riksmedia och lokala medier (HP, HN, Norra Halland och Laholms tidning) Online-annonsering Webbplats: www.strokekampanjen.sewww.strokekampanjen.se Temasidor på 1177.se Trycksaker (affischer, broschyrer, plånbokskort)

8 Reklamfilm i TV4

9 Annonser

10 Affisch

11 Broschyr

12 Minneskort

13 Webbplats

14 Region Hallands egna kanaler Invånartidningen Halland – bästa livsplatsen. Reportage i septembernumret.

15 Region Hallands egna kanaler Affischer, trycksaker och minneskort på vårdcentraler och sjukhus regionhalland.se och 1177.se Intranätet

16 Uppföljning av kampanjen Effektmätningar kring ökad kännedom hos målgruppen Antal stroke-larm. Uppföljning via SOS Alarm. Via kvalitetsregistret Riksstroke läsa ut: Tid från symptom till sjukhus Tid från symptom till trombolys Tid från symptom till karotiskirurgi Antal trombolyslarm Andel genomförda trombolyser Andel genomförda karotisoperationer Uppföljning efter tre månader och ett år (rehabilitering/ADL)

17 Att drabbas av stroke Vad händer när man får stroke? Hur fungerar omhändertagandet på sjukhuset? Vilka behandlingsformer finns?

18 Utvecklingsarbete i Halland Snabbare trombolysbehandling Karotiskirurgi Blodtryckssänkande medel Rökstopp Rehabilitering


Ladda ner ppt "Nationella strokekampanjen i Halland. Varför en nationell strokekampanj? Stroke är den främsta anledningen till handikapp och den tredje vanligaste dödsorsaken."

Liknande presentationer


Google-annonser