Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsstrategi, nulägesanalys2012-12-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsstrategi, nulägesanalys2012-12-03."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsstrategi, nulägesanalys2012-12-03

2 www.gu.se Kommunikationsstrategin ska… …. bidra till att Göteborgs universitet uppnår de övergripande målen i Vision 2020. … bidra till en kommunikation som gör att universitetet upplevs som en sammanhållen organisation med en tydlig avsändare. … bidra till att kommunikationsarbetet bedrivas professionellt – med en tydlig process som innehåller analys, planering, genomförande och utvärdering. … bidra till en samordnad och resurseffektiv kommunikationsverksamhet inom hela universitetet. 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

3 www.gu.se Innehållet i kommunikationsstrategin Bakgrund – syfte, mål Målgrupper/intressenter Budskap Prioriterade kanaler Roller och ansvar Sju kommunikationsstrategiska prioriteringar 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

4 www.gu.se Intressenter/målgrupper Medarbetare Presumtiva medarbetare Studenter Presumtiva studenter Alumner Näringsliv Forskningsfinansiärer Forsknings- och utbildningsorganisationer Politiker och politiskt styrda organisationer Intresseorganisationer Media Allmänheten 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

5 www.gu.se Budskap Huvudbudskap (utifrån kärnvärdet Samhällsansvar) Göteborgs universitet bidrar till en bättre framtid Stödjande budskap (utifrån kärnvärdet Öppenhet) Göteborgs universitet för en öppen dialog med omvärlden Stödjande budskap (utifrån kärnvärdet Mångsidighet) Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

6 www.gu.se Prioriterade kanaler för medarbetare Medarbetarportalen All relevant och universitetsgemensam information ska finnas på Medarbetarportalen. Publicering på Medarbetarportalen alltid övervägas som ett alternativ till e-post eller nyhetsbrev. GU Journalen Fördjupningar, reportage, intervjuer, analyser och debatt Möten Medarbetarens viktigaste informationskällan är den närmaste chefen. En ledare ska göra verksamhetens mål och fattade beslut begripliga i dialog med medarbetarna. 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

7 www.gu.se Prioriterade kanaler för kommunikation med universitetets studenter Studentnära personliga kanaler Kommunikation, skriftlig och muntlig, som studenter får genom lärare, studieadministratörer m fl. och andra medarbetare är mycket betydelsefull. Studenters ska få relevant information oavsett var i organisationen de befinner sig. Studentportalen På sikt all information från universitetet som är relevant för studenter finnas här. Servicecenter Fyller en viktig funktion i kommunikationen med framför allt befintliga studenter. 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

8 www.gu.se Prioriterade kanaler – externa intressenter Extern webb www.gu.se Webbplatsen ska ha tydlig struktur, hög kvalitet, hög sökbarhet vara tillgänglighetsanpassad och interaktiv och ge god service.www.gu.se Mässor, seminarieverksamhet och andra möten Universitetet ska vara närvarande i samhället och skapa goda relationer. Traditionella media Skapa genomslag i massmedia genom att arbeta proaktivt samt säkerställa nyhetsvärdet i det som ska kommuniceras. Sociala medier Göteborgs universitet ska aktivt medverka i sociala medier. 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

9 www.gu.se Roller och ansvar för universitetets kommunikation Medarbetare och studenter Har ett ansvar att inhämta, förmedla och söka information som behövs för att det dagliga arbetet. Ska bidra till öppenhet och delaktighet. Studenterna har ett ansvar för att söka och inhämta den information de behöver. Chefer I ledarskapet ingår att förklara universitetets vision, mål och beslut samt att skapa förutsättningar för varje medarbetares delaktighet och motivation. Kommunikatörer Ska stödja chefer och övriga medarbetare i kommunikationsarbetet på alla nivåer och inom olika delar av universitetet. 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys

10 www.gu.se Tre utvecklingsområden för ett effektivt kommunikationsarbete 1.Från organisationsstyrt till behovsstyrt (t ex strukturen av Medarbetarportalen) 2.Från ad hoc till planerat och strukturerat (t ex kriskommunikation) 3.Från ”vi och dom” till ”vi” (vi är ett universitet med en gemensam värdegrund) Kommunikationsstrategi, nulägesanalys2012-12-03

11 www.gu.se Sju kommunikationsstrategiska prioriteringar 1.Kommunicera Göteborgs universitet som ett sammanhållet universitet 2.Utveckla universitetets interna kommunikation 3.Stärk kommunikationsarbetet mellan universitetets olika delar 4.Utveckla kommunikationen med studenter 5.Fokusera på kvalitet istället för kvantitet 6.Genomför löpande omvärlds- och invärldsbevakning 7.Välj ut de frågor där Göteborgs universitet vill påverka och bygg relationer med viktiga intressenter 2012-12-03Kommunikationsstrategi, nulägesanalys


Ladda ner ppt "Www.gu.se KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsstrategi, nulägesanalys2012-12-03."

Liknande presentationer


Google-annonser