Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle."— Presentationens avskrift:

1 SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle

2 God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud i vården är att kommunikationen brustit mellan olika personer. Patientsäkerheten hotas om vårdens personal missförstår varandra när de ska överföra information om en patients tillstånd. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. 2

3 Kommunikation ska vara
Säker Fullständig Korrekt Avgränsad Komma i rätt tid

4 SBAR S - Situation B - Bakgrund A - Aktuellt tillstånd
R - Rekommendation

5 Omvärlden Läkartidningen 2008

6 S - Situation Eget namn Enhet Pat. namn och personnummer
Vad är anledningen till kontakt? Ange Eget namn Enhet Pat. namn och personnummer Beskriv anledning till kontakt En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud i vården är att kommunikationen brustit mellan olika personer. Patientsäkerheten hotas om vårdens personal missförstår varandra när de ska överföra information om en patients tillstånd. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. 6

7 B - Bakgrund Kort hälsohistoria. Ge en helhetsbild

8 A - Aktuellt tillstånd Vad tror du är problemet? ABCDE Behandling

9 R - Rekommendation Förslag Frågor Avsluta med är vi överens!

10 Kvittera SBAR Sändare Mottagare Direkt språk Tillåt frågor Kontrollera
Lyssna Ställ frågor Kvittera

11

12 Hur ser det ut på akutmottagningen?

13

14

15

16

17

18

19 Vart hittar jag mer kring SBAR
kar_risker_i_varden https://www.vardforbundet.se/Min-profession/Saker-vard/SBAR/ vardutvecklingscentrum/Patientsakerhet/For-sjukvarden/Verktyg-och- metoder/SBAR/

20 Arbetsgång Träna SBAR- kommunikation 20

21

22 Rapporterar du enligt SBAR
Namn Antal % A. Hela tiden 2 9,5 B. För det mesta 13 61,9 C. Emellanåt 6 28,6 D. Sällan 1 4,8 E. Aldrig Total 22 104,8 Svarsfrekvens 100% (21/21)

23 Målet med SBAR var att vi skulle säkra att rätt information ges vi rätt tillfälle i tydlig struktur för att stärka patientsäkerheten. Vad är din upplevels kring att vi nått det målet? Namn Antal % A. Fult ut B. Nästan fullt ut 3 14,3 C. Halvvägs 13 61,9 D. En liten bit på väg 4 19 E. Inte alls på väg 1 4,8 Total 21 100 Svarsfrekvens 100% (21/21)

24 När används SBAR Rapportering Namn Antal % A. Mellan ssk på akuten 17
85 B. Till läkare 9 45 C. Från läkare 1 5 D. Till personal på avdelning 16 80 E. Mellan amb- akuten 11 55 F. Mellan usk 3 15 G. mellan usk och ssk 6 30 Total 63 315 Svarsfrekvens 95,2% (20/21)

25 Vilken är din inställning till att använda SBAR som instrument för informationsöverföring?
Namn Antal % A. 1 - bryr mig inte alls om SBAR B. 2 1 4,8 C. 3 D. 4 E. 5 F. 6 G. 7 H. 8 5 23,8 I. 9 3 14,3 J Är ett mycket bra instrument som stärker patient säkerheten 9 42,9 Total 21 100 Svarsfrekvens 100% (21/21)

26 Hur vikitg anser du att SBAR är för att förbättra och stärka patientsäkerheten?
Namn Antal % A. 1 - helt oviktig 1 4,8 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 2 9,5 F. 6 G. 7 H. 8 4 19 I. 9 3 14,3 J En del i pat. säkerhetsarbetet där denna del är viktig 8 38,1 Total 21 100 Svarsfrekvens 100% (21/21)

27 Till viken grad anser du att kommunikationen är som redskap i din yrkesroll?
Namn Antal % A. 1 - är inte så viktigt B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 F. 6 G. 7 2 9,5 H. 8 6 28,6 I. 9 J Är det absolut viktigaste 7 33,3 Total 21 100 Svarsfrekvens 100% (21/21)


Ladda ner ppt "SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle."

Liknande presentationer


Google-annonser