Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Opererande specialiteter SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Opererande specialiteter SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Opererande specialiteter SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle

2 DIVISION Opererande specialiteter God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. http://www.youtube.com/watch?v=y R0lWICH3rY&feature=related

3 DIVISION Opererande specialiteter Kommunikation ska vara Säker Fullständig Korrekt Avgränsad Komma i rätt tid

4 DIVISION Opererande specialiteter SBAR S - Situation B - Bakgrund A - Aktuellt tillstånd R - Rekommendation

5 DIVISION Opererande specialiteter Omvärlden Läkartidningen 2008

6 DIVISION Opererande specialiteter S - Situation Vad är anledningen till kontakt?Vad är anledningen till kontakt? AngeAnge – Eget namn – Enhet – Pat. namn och personnummer Beskriv anledning till kontaktBeskriv anledning till kontakt

7 DIVISION Opererande specialiteter B - Bakgrund Kort hälsohistoria.Kort hälsohistoria. Ge en helhetsbildGe en helhetsbild

8 DIVISION Opererande specialiteter A - Aktuellt tillstånd Vad tror du är problemet?Vad tror du är problemet? ABCDEABCDE BehandlingBehandling

9 DIVISION Opererande specialiteter R - Rekommendation FörslagFörslag FrågorFrågor Avsluta med är vi överens!Avsluta med är vi överens!

10 DIVISION Opererande specialiteter SBAR SändareSändare – Direkt språk – Tillåt frågor – Kontrollera MottagareMottagare – Lyssna – Ställ frågor Kvittera

11 DIVISION Opererande specialiteter http://www.youtube.com/watch?v=T9WMSx V6lMs

12 DIVISION Opererande specialiteter Hur ser det ut på akutmottagningen?

13 DIVISION Opererande specialiteter

14 DIVISION Opererande specialiteter

15 DIVISION Opererande specialiteter

16 DIVISION Opererande specialiteter

17 DIVISION Opererande specialiteter

18 DIVISION Opererande specialiteter

19 DIVISION Opererande specialiteter Vart hittar jag mer kring SBAR http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/arkiv_2/sbar_mins kar_risker_i_vardenhttp://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/arkiv_2/sbar_mins kar_risker_i_varden http://www.patientforsakring.se/SBAR.html https://www.vardforbundet.se/Min-profession/Saker-vard/SBAR/ http://www.lio.se/Verksamheter/Halso--och- vardutvecklingscentrum/Patientsakerhet/For-sjukvarden/Verktyg-och- metoder/SBAR/http://www.lio.se/Verksamheter/Halso--och- vardutvecklingscentrum/Patientsakerhet/For-sjukvarden/Verktyg-och- metoder/SBAR/

20 DIVISION Opererande specialiteter Arbetsgång Träna SBAR- kommunikation

21 DIVISION Opererande specialiteter http://www.youtube.com/watch?v=yR0lWICH3rY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=T9WMSxV6lMs

22 DIVISION Opererande specialiteter Rapporterar du enligt SBAR NamnAntal% A. Hela tiden29,5 B. F ö r det mesta1361,9 C. Emellan å t628,6 D. S ä llan14,8 E. Aldrig00 Total22104,8 Svarsfrekvens 100% (21/21)

23 DIVISION Opererande specialiteter Målet med SBAR var att vi skulle säkra att rätt information ges vi rätt tillfälle i tydlig struktur för att stärka patientsäkerheten. Vad är din upplevels kring att vi nått det målet? NamnAntal% A. Fult ut00 B. N ä stan fullt ut314,3 C. Halvv ä gs1361,9 D. En liten bit p å v ä g419 E. Inte alls p å v ä g14,8 Total21100 Svarsfrekvens 100% (21/21)

24 DIVISION Opererande specialiteter När används SBAR Rapportering NamnAntal% A. Mellan ssk p å akuten1785 B. Till l ä kare945 C. Fr å n l ä kare15 D. Till personal p å avdelning1680 E. Mellan amb- akuten1155 F. Mellan usk315 G. mellan usk och ssk630 Total63315 Svarsfrekvens 95,2% (20/21)

25 DIVISION Opererande specialiteter Vilken är din inställning till att använda SBAR som instrument för informationsöverföring? NamnAntal% A. 1 - bryr mig inte alls om SBAR00 B. 214,8 C. 300 D. 414,8 E. 514,8 F. 600 G. 714,8 H. 8523,8 I. 9314,3 J. 10 - Ä r ett mycket bra instrument som st ä rker patient s ä kerheten 942,9 Total21100 Svarsfrekvens 100% (21/21)

26 DIVISION Opererande specialiteter Hur vikitg anser du att SBAR är för att förbättra och stärka patientsäkerheten? NamnAntal% A. 1 - helt oviktig14,8 B. 200 C. 300 D. 400 E. 529,5 F. 614,8 G. 729,5 H. 8419 I. 9314,3 J. 10 - En del i pat. s ä kerhetsarbetet d ä r denna del ä r viktig 838,1 Total21100 Svarsfrekvens 100% (21/21)

27 DIVISION Opererande specialiteter Till viken grad anser du att kommunikationen är som redskap i din yrkesroll? NamnAntal% A. 1 - ä r inte s å viktigt00 B. 200 C. 300 D. 400 E. 500 F. 600 G. 729,5 H. 8628,6 I. 9628,6 J. 10 - Ä r det absolut viktigaste733,3 Total21100 Svarsfrekvens 100% (21/21)


Ladda ner ppt "DIVISION Opererande specialiteter SBAR Strukturerad kommunikation Rätt information vid rätt tillfälle."

Liknande presentationer


Google-annonser