Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekosystem Ekosystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekosystem Ekosystem."— Presentationens avskrift:

1 Ekosystem Ekosystem

2 Biosfären Där det finns liv. Jorden plus en del av atmosfären.

3 Ekosystem Ett ekosystem är ett stort eller litet avgränsat område med allt levande och icke levande som finns inom området. Ett ekosystem kan vara en stubbe, en ö, en regnskog, hela jorden. Vad som påverkar ett ekosystem kan vara många saker: vilka växter och djur som lever där, ljusinsläpp, tillgång på vatten, jordtyp, temperatur, vind, mm.

4 Samhälle Allt levande i ett ekosystem.
Växtsamhälle: alla växer som finns i ett ekosystem Djursamhälle: alla djur som lever i ett ekosystem

5 Art En individ Tistelfjäril Tistel

6 Population Alla individer av en art i ett ekosystem.
Tex hur många myror det finns i en stubb, antalet harar i barrskogen.

7 Producent Är växter De kan tillverka näringsämnen vid fotosyntesen.
Omvandlar solenergi till kemisk energi

8 Konsument Är djur De får energi genom att äta växter och andra djur
1K, förstahandskonsument är växtätande djur 2K, andrahandskonsumenter är djurätande djur TK, toppkonsumenter är djur som inte blir uppätna.

9 Som i sin tur äts av en räv
EKOLOGI Närningskedja Som i sin tur äts av en räv Som äts av en kanin Vi har en grästuva Micke Sundström ©

10 Detta kallas för en Näringskedja
EKOLOGI Närningskedja Detta kallas för en Näringskedja Micke Sundström ©

11 Som den här gången äts av en varg
EKOLOGI Närningskedja Som den här gången äts av en varg Som äts av kaninen Det kan ju också vara en ”buske” Micke Sundström ©

12 Eller…. Som i sin tur äts av räven ..en skogsmus Bär som mumsas av..
EKOLOGI Som i sin tur äts av räven Närningskedja Eller…. ..en skogsmus Bär som mumsas av.. Micke Sundström ©

13 Eller…. …som sedan äts ..eller lodjuret av vargen..
EKOLOGI Närningskedja …som sedan äts av vargen.. ..eller lodjuret Eller…. Ett rådjur som äter lite grönt… Micke Sundström ©

14 EKOLOGI Närningskedja Eller…. Micke Sundström ©

15 EKOLOGI Närningskedja Vilken röra… Micke Sundström ©

16 När flera näringskedjor ”korsar” varandra kallar man det för en…
EKOLOGI Närningskedja & näringsväv När flera näringskedjor ”korsar” varandra kallar man det för en… Näringsväv Micke Sundström ©

17 Näringskedja Beskriver samspelet i ekosystemet, visar vem som äter vem. Börjar alltid med en växt, därefter en växtätare, sen djurätare…

18 Näringsväv Flera näringskedjor som är inflätade i varandra.
Vad händer om igelkottarna dör ut?

19 Näringspyramid Det finns många fler producenter än konsumenter.
Det finns många fler förstahandskonsumenter än andrahandskonsumenter. Detta beror på att konsumenterna kan inte använda all energi ur det de äter till att växa och bli större. En stor del används till att röra sig, hålla kroppstemperatur, mm.

20 För varje nivå i näringspyramiden försvinner 90% av energin.
Finns det kg växter så räcker de som föda till 1000kg 1K 1000kg 1K räcker som föda till 100 kg 2K 100 kg 2K räcker som föda till ett 10 kg lodjur 3K/TK. Ju fler steg i näringskedjan desto mer energi går förlorad.

21 Kretslopp När växterna och djuren dör tar nedbrytarna över, svampar, bakterier, maskar, insekter, gråsuggor, mm. De äter upp de döda växterna och djuren. Nedbrytarna sönderdelar de döda växterna och djuren till enkla näringsämnen och koldioxid. Nu kan nya växter ta upp de frigjorda näringsämnena med rötterna och koldioxiden med klyvöppningarna till fotosyntesen. Ämnena används igen, de vandrar runt i ett kretslopp.

22

23 Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer.
I naturen förekommer ett myller av organismer/olika arter. Varje art har en unik kombination av gener, generna bestämmer hur arten ser ut, vilka krav den ha på sin livsmiljö, vad som behövs för att leva/överleva (ljusmängd, jordtyp, temperatur, mm). Det är viktigt att bevara livsmiljöerna och en mångfald av arter. Mångfalden fungerar som en säkerhet då olika arter har olika förutsättningar att klara stora förändringar, till exempel i klimatet. Biologisk mångfald är också viktigt för att hitta nya råvaror, mat, hitta nya lösningar på tekniska konstruktioner, nya mediciner, mm.


Ladda ner ppt "Ekosystem Ekosystem."

Liknande presentationer


Google-annonser