Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi Läran om samspelet mellan växter, djur och natur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi Läran om samspelet mellan växter, djur och natur."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi Läran om samspelet mellan växter, djur och natur

2 Ekologi – en inledning O Ekosystem O Ett bestämt, avgränsat område (t ex en lövskog, en äng, en sjö, under en viss sten). O Ekologisk nisch O De delar av ett ekosystem som en art utnyttjar kallas för artens ekologiska nisch.

3 O Samhälle O Växtsamhälle: alla växter som finns i ett ekosystem. O Djursamhälle: alla djur som finns i ekosystemet. O Population O Alla växter eller djur inom samma art i ett ekosystem. T ex en björkpopulation eller blåbärspopulation. O Nedbrytare O Svampar, bakterier och olika smådjur (t ex kvalster, hoppstjärtar och maskar), vilka bryter ner döda växter och djur till jord.

4

5 Ekologiska modeller O Producent O Växter producerar energi (druvsocker) i fotosyntesen.

6 O Fotosyntes O Vatten och koldioxid omvandlas med hjälp av solens energi i gröna växter, till druvsocker och syre. Syret vill inte växten ha utan släpper ut det.

7 O Konsument (”ätare”) O Djur O Primärkonsumenter = växtätare, Sekundärkonsumenter = köttätare, Toppkonsument = det djuret som kommer sist i näringskedjan som inte äts av något annat djur.

8 5. Toppkonsument 4. (Kvartär)konsument 3. (Tertiär)konsument 2. Sekundärkonsument 1.Primärkonsument Producent (växt)

9 O Näringskedja

10 O Näringsväv

11 O Näringspyramid

12 Vilket är bäst ur ett ekologiskt perspektiv, att äta fisk eller kyckling?

13 O Anrikning O Miljögifter överförs till nästa nivå. O Dessa anrikas (koncentreras) i rovdjuret.

14

15 Kretslopp O Vattnets kretslopp O 3/4 av jordens yta är täckt av vatten. Av allt vatten är 98 % saltvatten. O Allt vatten som finns på jorden ingår i ett kretslopp. O Viktiga ord: Kretslopp, avdunstning, kondensation, nederbörd, smältning, grundvatten.

16

17 O Kolets kretslopp O Alla levande varelser (växter, djur, bakterier) och allt som har levt innehåller kolatomer. O Kolatomerna bildar t ex fetter, proteiner och kolhydrater.

18

19 O Närsalternas kretslopp O Ämnen från berggrunden som har löst sig i vatten. O Både växter och djur behöver närsalter till sina celler. O Om marken är näringsrik, innehåller den mycket närsalter. O Exempel på närsalter är ammonium, nitrat och fosfat.

20

21

22 Biologisk mångfald O = hur stor variation det finns i ett ekosystem O Hur många arter finns? O Hur olika är individerna inom arten? O Hur många ekosystem finns i ett lite större område, t ex ett land? O Varför är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden?


Ladda ner ppt "Ekologi Läran om samspelet mellan växter, djur och natur."

Liknande presentationer


Google-annonser