Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Stenlund Inf klin MSE.  En tredjedel av jordens befolkning infekterad med TBC  2 miljarder människor!  Minst 3 miljoner dödsfall/år pga TBC 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Stenlund Inf klin MSE.  En tredjedel av jordens befolkning infekterad med TBC  2 miljarder människor!  Minst 3 miljoner dödsfall/år pga TBC "— Presentationens avskrift:

1 Göran Stenlund Inf klin MSE

2  En tredjedel av jordens befolkning infekterad med TBC  2 miljarder människor!  Minst 3 miljoner dödsfall/år pga TBC  Dubbelinfektion HIV – TBC  dödlighet och smittsamhet ökar

3

4

5  TBC  Snabbare progress  Ökad dödlighet  Ökad smittsamhet  HIV  Snabbare progress  (svårt kombinera TBC- och HIV-behandling)

6

7

8  Lungaca 60 %  Lymfkörtlarca 20 %  Skelett  Urogenitalt

9

10

11  Långsam växande  Syrafasta stavar pga speciell och tjock cellvägg  Förmåga att ge både akut, kronisk och latent infektion  Svårbehandlad (flera läkemedel och lång tid)  Förmåga att utveckla resistens vid behandling

12  Luftburen smitta  hostande patient med smittsam lungtuberkulos Andra former av TBC smittar inte!!

13  Låg  ”dela andningsluft med smittsam pat under en längre tid”  mycket ovanligt med smitta i vårdmiljö  Mottaglighet  allmän !

14  barn och ungdomar  nyförlösta kvinnor  första halvåret efter förlossningen  immunsupprimerade  ålder, sjukdom eller medicinering  första två åren efter smittillfället  pat med fibrotiska lungförändringar  ”TBC-ärr”

15 Exposition TBC Ej infektion Infektion (70-90%) (10-30%) Latent infektion Aktiv infektion (90%) (10 %) u tvecklar aldrig sjd 5% sjuka inom 2 år 5% sjuka senare Obehandlade Behandlade 50% döda Friska inom 2 år

16  Äldre, immunnedsatta, invandrare  långdragna symptom (fr a hosta!), nattsvett, subfebril, viktsnedgång  tänk alltid på TBC!  (allt är inte malignitet…..)  Diagnos  anamnes/epidemiologi, röntgen, odlingar  (PPD), Quantiferon-test

17

18  Blir positivt 3-8 veckor efter smitta  Positivt även efter kontakt med anonyma mykobakterier och efter BCG-vacc  vanligen < 10 mm  Reaktionens storlek korrelerar bara i låg grad till skydd mot sjukdom

19  Quantiferon-test bygger på analys av TBC- specifikt gamma-interferon  Helblodstest  Mycket bättre specificitet än PPD och bättre sensitivitet  Dyrare!  Komplicerad provhantering

20 Odlingar Luftvägar – Sputum Ev inducerat BAL - bronkoscopi Odling, direktmikroskopi, PCR Lymfkörtlar – Extirpation Odling + PAD

21 Odlingar Annat – Urin – Biopsier torrt rör – Likvor

22 Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide Etambutol 01 2 3 4 5 6 månader Initial fas Uppföljande fas

23  fastande, en dos/dygn  röd urin, led/muskelvärk, lättare CNS- symptom, levertoxisk  tillägg T Pyridoxin (vit B6)  interaktioner!  dosett!  DOTS

24 Baltikum 15-32% Indien 13% Kina 11% Argentina 8% Dom rep 9% Ryssland 7% Elfenbenskusten 5%

25

26  Levande, försvagade tuberkulosbakterier  stillsam, långdragen infektion i huden  Skyddseffekt?  bra för allvarlig TBC hos barn  tveksam skyddseffekt mot lung-Tb hos vuxna  En dos räcker!  Indikationer  invandrare, bosättning utomlands, (sjukvårdspersonal)

27  Riskgrupp: bott längre tid/uppvuxen i annat land än nordvästra Europa eller Nordamerika  anamnes!  PPD  ≥ 10 mm - remiss Inf mott!  hosta > 3 veckor, vikt ner, nattsvettningar, subfebril – rtg pulm! Frågor – kontakta Tb-team, Inf mott!

28  Bättre vaccin  nässpray ?  Bättre diagnostik  ”förbättrad PPD”, blodprov, klart bättre  PCR förbättringar  specifika serologier  antigen-test urin  Bättre antibiotika

29  Diagnostik, behandling och uppföljning av alla former av TBC  öppen o sluten vård  Smittspårning kring alla fall av TBC i Sörmland  övertagit ansvaret från Lung mott  nära samarbete med Smittskyddet


Ladda ner ppt "Göran Stenlund Inf klin MSE.  En tredjedel av jordens befolkning infekterad med TBC  2 miljarder människor!  Minst 3 miljoner dödsfall/år pga TBC "

Liknande presentationer


Google-annonser