Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Informationsklass: Öppen Förändring inom Pappers 2011 Beslutades på Förbundsmöte 19/11 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Informationsklass: Öppen Förändring inom Pappers 2011 Beslutades på Förbundsmöte 19/11 2010."— Presentationens avskrift:

1 1Informationsklass: Öppen Förändring inom Pappers 2011 Beslutades på Förbundsmöte 19/11 2010

2 2Informationsklass: Öppen Sjukförsäkringen idag Karens icke AGS är 14 dagar Karens för de som omfattas av AGS är 360 dagar Ersättningsnivåer vid grad av arbetsoförmåga –¼ –½ –¾ –Hel Max antal ersättningsbara dagar –Icke AGS – 711 dagar –AGS – 365 dagar

3 3Informationsklass: Öppen Förändring i Pappers sjuk 2011 Karenstiden förkortas från 360 dagar till 180 dagar för den som omfattas av AGS. Oförändrat för den som inte omfattas av AGS Ett nytt moment, kostnadsersättning, införs och utbetalas efter 90 dagars arbetsoförmåga Kostnadsersättningen är alltid ett helt belopp och inte beroende av graden av arbetsoförmåga

4 4Informationsklass: Öppen Kostnadsersättning Ersättningsbeloppet är detsamma som avdelningen valt som månadsbelopp. Prisbasbelopp 2011 42 800 1 % av prisbasbeloppet 428 kr 2 % av prisbasbeloppet 856 kr 3 % av prisbasbeloppet1 284 kr 4 % av prisbasbeloppet1 712 kr 5 % av prisbasbeloppet2 140 kr

5 5Informationsklass: Öppen Förändring i Pappers sjuk 2011 Den som inte omfattas av AGS får dubbla belopp vid ett tillfälle efter 3 månader –1 ordinarie månadsbelopp –1 nytt belopp som avser kostnadsersättning Den som omfattas av AGS får –Kostnadsersättning efter 3 månader –Första månadsbeloppet efter nya karensen på 180 dagar

6 6Informationsklass: Öppen Övergångsbestämmelse - karensförkortning 1/1 2011 Nytt villkor Ny karens 1/7 2010 360 dagars karens 330 dagars karens 300 dagars karens 270 dagars karens 240 dagars karens 210 dagars karens 1/7 2011 180 dagars karens 1/81/91/101/111/12 Tidpunkt för insjuknande

7 7Informationsklass: Öppen Förändring i Pappers sjuk 2011 I övrigt sker inga förändringar vad gäller graderna av arbetsoförmåga eller ersättningstid. Förbättringarna inom samma premier som gäller 2010.

8 8Informationsklass: Öppen Diagnoskapital Är tänkt att ingå i medlemsskapet i förbundet Finansieras av förbundet För alla t o m månaden man fyller 65 år Försäkringsbelopp 30 000 kr Samma diagnoser och villkor som i GF 13000 för medförsäkrade Med i försäkringen i 1 år för att kunna få ersättning vid sjukdom Inget krav på tid vid olycksfallsdiagnoser Utbetalning efter 30 dagar från fastställd diagnos Ingen ersättning om man avlider under dess 30 dagar

9 9Informationsklass: Öppen Diagnoskapital Ersättning vid vissa diagnoser  Cancer (malign primär tumör, exklusive vissa hudtumörer - t ex basalcellscancer)  Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (benign tumör)  Insulinkrävande diabetes typ 1 (som inte föregåtts av typ 2- diabetes)  Atrofier i centrala nervsystemet (t ex ALS)  Parkinsons sjukdom  Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)  Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar, t ex muskeldystrofi)

10 10Informationsklass: Öppen Diagnoskapital Ersättning vid vissa diagnoser  Förlamning p g a olycksfall (av en eller flera extremiteter (armar och/eller ben))  Blindhet (fullständig synförlust på båda ögonen)  Dövhet (total hörselförlust på båda öronen)  Akut hjärtinfarkt  Stroke  Aortaaneurysm (aortabråck)  Upphörande av leverfunktion (leversvikt som inte är alkoholrelaterad)  Upphörande av njurfunktion (kronisk, bestående njursvikt)  Förlust av arm eller ben (amputation av en lem ovanför armbåge eller knä )


Ladda ner ppt "1Informationsklass: Öppen Förändring inom Pappers 2011 Beslutades på Förbundsmöte 19/11 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser