Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1987 Duchenne Control.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1987 Duchenne Control."— Presentationens avskrift:

1 1987 Duchenne Control

2 Duchenne / Becker Kliniska symptom
Debut: mån / efter 7 års ålder Symmetrisk muskel svaghet; proximal > distal, ben och armar Snabbt / långsamt progressiv Vadmuskel smärta vid träning Muskel hypertrofi, Speciellt vader Förlust gångförmåga – < 12 / > 16 år

3 Dystrophinopatier Andra kliniska symptom Muskelvärk och kramper
Kardiomyopati Ansträngnings-intolerans Kognitiv och neuropsykiatrisk avvikelse Asymptomatisk CK stegring Inkl kvinnliga anlagsbärare !!

4 Limb-girdle Muskeldystrofi
Typ 1 – starkt anlag Typ 2 - svagt anlag - Muskelprotein DNA prov Exakt diagnosr betydelse för: Genetisk vägledning Profil på symptom (andning, hjärta) Framtida behandling

5 Limb girdle muskel dystrofier Autosomalt dominanta
Ärftlighet Gen Protein LGMD1A AD 5q31 Myotilin LGMD1B AD 1q11 Lamin A/C LGMD1C AD 3p25 Caveolin-3 LGMD1D AD 6q23 ? LGMD1E AD 7q ? LGMD1F AD 7q32 ?

6 Limb girdle muskel dystrofier Autosomalt recessiva
Gen locus Protein LGMD2A 15q15 Calpain-3 LGMD2B 2p13 Dysferlin LGMD2C 13q12 g-sarcoglycan LGMD2D 17q12 a-sarcoglycan LGMD2E 4q12 b-sarcoglycan LGMD2F 5q33 d-sarcoglycan LGMD2G 17q11 Telethonin LGMD2H 9q31 E3-ubiquitin ligase LGMD2I 19q13 Fukutin-related protein LGMD2J 2q31 Titin LGMD2K POMT1

7 LGMD 2A Debut av svaghet från 3 – 30 års ålder (8-12)
Långsamt progressiv, 50% förlorar gångförmågan mellan 20 och 30 års ålder Skuldror, överarmar och höft muskler mest och tidigast påverkade Hjärtmuskeln är inte drabbad, S-CK måttligt till kraftigt stegrat En av de vanligaste LGMD

8 Homozygous 550delA Thr183ArgfsX36
Calpain3 deficiency (LGMD 2A) age 24 years Dystrophin (Dys 3) Western blot Calpain3 C P 90 kD 30 kD Pernilla Larsson Homozygous 550delA Thr183ArgfsX36

9 LGMD 2C-2F Debut av svaghet från 2 – 15 års ålder
LGMD 2C g-sarcoglycan genen LGMD 2D a-sarcoglycan genen LGMD 2E b-sarcoglycan genen LGMD 2F d-sarcoglycan gene Debut av svaghet från 2 – 15 års ålder Kliniskt förlopp likt Duchenne – förlorar gångförmågan inna 20 års ålder Hjärtat kan bli påverkat S-CK mycket högt

10 LGMD 2I En av de vanligaste i Sverige !
Debut 0.5 – 27 år, 60% < 5 år Långsam progress, stor skillnad mellan fall: Svår: debut < 2 år, kan aldrig springa, förlust gångförmåga tonår Mild: senare debut, muskelkramper, muskel hypertrofi Dilaterad kardiomyopati i 40% of patienterna Andningssvikt Utvecklas i 30% of fallen S-CK måttligt till kraftigt ökat

11 Kongenital myopathi mfl
Icke progressiva Ofta svaghet i ansikte, nacke Kontraktila proteiner + stödjeproteiner Hjärta vissa, andning vissa

12 Mitokondriell myopathi
Oftalmoplegi Kognitiva symptom – trötthet Muskelvärk – mjölksyra Olika mutationer I mitokondriens eget DNA antingen deletioner (icke nedärvda) Punktmutationer – maternell nedärvning Hjärta vissa, andning vissa Hörsel, diabetes …

13 Konklusioner Muskeldystrofier är en heterogen grupp sjukdomar.
Vi kan nu ställa en korrekt DNA diagnos på majoriteten av patienterna. Det är en enorma variation i den kliniska bilden. Exact diagnos är av betydelse för prognosen och också för genetisk vägledning.

14 Behandling Genterapi !!??

15 Behandling muskeldystrofier
Kortisonbehandling Ventilator Hjärtuppföljning – behandling Genetisk vägledning Genterapi ??

16 Överlevnad Duchenne Muskeldystrofi
M Eagle, Neuromuscular Disoders 2002;12:926-9


Ladda ner ppt "1987 Duchenne Control."

Liknande presentationer


Google-annonser