Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten."— Presentationens avskrift:

1 Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten

2 Stora utmaningar för strokevården
Stroke i Sverige % förändring (1987=100) Män Kvinnor Patientregistret

3 Fördelning av strokediagnoser:
5% 10% 3 diagnoser dominerar inom strokeområdet. 85% 1) SoS, State of the art-stroke 1997

4 Stroke Tredje största dödsorsaken Vanligaste orsaken till handikapp
Drabbar årligen svenskar, varav c:a förstagångsinsjuknande Medelålder vid insjuknande 75 år

5 Stroke II 20%< 65 år Prevalens 100 000, varav 20 000 med stort
vårdbehov Årlig kostnad 13,5 miljarder

6 Riskfaktorer för stroke
Ålder Hypertoni Rökning Diabetes Obesitas Förmaksflimmer, akut hjärtinfarkt, svår hjärtsvikt

7 Huvudorsaker till hjärninfarkt
Kardiell emboli % Storkärlssjukdom % Lakunära infarkter % Övrigt och idiopatiskt 25 % - Arteriell dissektion - Sinustrombos - Koagulationsrubbningar, migränrelaterat

8 Lewington et al Lancet 2002

9 Diagnostik Stroke karakteriseras av akut insjuknande i
fokala neurologiska symptom Kartlägg symptom och lokalisation Uteslut differentialdiagnoser Fastställ typ av stroke

10 Symptom Karakteristiska symptom från karotisterritoriet
Motoriska och sensoriska symptom (kontralaterala) - Pares och/eller känselnedsättning i en kroppshalva eller del därav, central facialispares Kortikala symptom - Dominant hemisfär: afasi, apraxi, agnosi, akalkuli, alexi

11 Symptom Ögonsymptom Icke-dominant hemisfär: störningar i spatial
perception, avvikande språkbruk, neglect, personlig- hetsförändring Ögonsymptom - Homonym hemianopsi - Monokulär blindhet, amaurosis fugax (ipsilateral) - Deviation conjugée

12 Symptom forts: Cerebellära symptom - Ataxi, nystagmus, yrsel
Kranialnervs- och hjärnstamssymptom - Svalgpares, tungpares, dysarthri, dysfagi, heshet, nystagmus, känselnedsättning i ena ansiktshalvan Ögonsymptom

13 Stor hjärninfarkt i tidigt skede (timmar)
Datortomografi av hjärninfakt (85 % av alla stroke)

14

15 Hjärnblödning

16 Hypertonirelaterad hjärnblödning
Datortomografi av hjärnblödning (10 % av alla stroke).

17 Akut behandling? Trombolys Trombektomi

18 Trombolys/trombektomi
” Time is brain”

19 Tid är hjärna !! < 3 h 3-4,5 h > 4,5 h < 1 timme NNT =3
rombolys Tid är hjärna !! < 3 h SITS-MOST 3-4,5 h ECASS III > 4,5 h < 1 timme NNT =3 NNT =14 A Nordanstig 2012

20

21 Figur 9. Andel patienter som behandlats med trombolys i målgruppen hjärninfarkt år. Nationell nivå,

22

23

24 ECASS-III Modified Rankin Scale 0-5 p) P=0.02 P=0.02

25 Trombektomi

26

27 Mechanical trombectomy

28 A Nordanstig 2012

29

30

31 Kvinna född 1941 Insjuknade med diskret högersidig hemipares
Efter ca ett dygn tillkomst av sluddrigt tal 2 ca 20 minuter långa episoder med dubbelseende Dag 3 övergående domning och sannolikt svaghet vänster arm Dag 3 akut försämrad med medvetandesänkning, uttalad ögonmotorikstörning, pares höger kroppshalva, ataxi vänster kroppshalva, anartri A Nordanstig 2012

32 Mycket tät stenos i a. basilaris

33 Kvinna född 1941 GICK hem efter en dryg vecka
Diskret hemipares och ögonmotorikstörning Utan behandling 85-90% dödlighet

34 Multi Merci Trial

35 Differentialdiagnoser till stroke/TIA
Upp till 20% av akuta, misstänkta stroke- patienter har en helt annan diagnos: - Epileptiskt anfall - Intrakraniell expansivitet - Infektionssjukdom med systempåverkan - Metabol störning (hypoglykemi, hyponatremi) - Annan neurologisk sjukdom ( MS m.fl.)

36 Behandling infarkt Snabb diagnos
Behandla feber, förhöjt B-glukos ( <7-8 mmol/l), infektioner,hypoxi. Så tidig aktivering och rehabträning som möjligt Fullgod nutrition. Undvik glukoslösningar första dygnet. Ge TPN via Clinifeedingsond ( efter 2-3 dygn) Om ischemisk infarkt gå in med ASA (320 mg första dygnet därefter 75 mgx1. Lägg samtidigt till Persantin

37 Behandling blödning Sällan akut operation ( SAB, hydrocephalus)
Blodtryck mmHg Tidig mobilisering om inte blödningsgenombrott till ventriklarna. Ev. betapred om hjärnödem eller uttalad meningism. Lågdos fragmin som trombosprofylax.

38 Utredning stroke Lab utredning;
Blodstatus, elstatus, lipidstatus, B-glukos, SR. EKG + telemetri (minst 1 dygn). CT hjärna på alla inom 24 timmar eller MR. Halskärlsdoppler vid symptom från karotisterritoriet UCG/TEE om < 55 år och/eller om fynd innebär ändrad behandling

39 TIA Symptomregress inom 24 timmar
10% risk att få manifest stroke inom 7 dagar Skyndsam utredning med karotisdoppler Om >70% karotisstenos på rätt sida operation inom 2 veckor. Alltid inläggningsfall om symptom < 1 vecka

40

41

42

43 Prevention

44 Lipider Sambandet mellan kolesterol som riskfaktor
för att insjukna i stroke är inte starkt till skillnad mot sambandet kolesterol- hjärtinfarkt.

45 European Guidelines 2003 För patienter med etablerad kardio-
vaskulär sjukdom (inkl stroke): Totalkolesterol < 4.5mmol/l LDL < 2,5mmol/l

46

47 Alla patienter med stroke och förmaksflimmer
skall ha antikoagulantia (Waran, Pradaxa, Xarelto)

48

49 Hypertoni

50

51 Antitrombotisk behandling
ASA 75 mg/dygn och Persantin 200mg x2 Clopidogrel 75 mg x 1 Har en 20% skyddande effekt mot ny stroke

52 Prognos

53

54

55 Figur 36. Boende 3 månader efter stroke bland män respektive kvinnor, under och över 75 år gamla vid insjuknandet. Enbart patienter med eget boende före strokeinsjuknandet.


Ladda ner ppt "Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser