Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsgenomgångar Hur Socialstyrelsens föreskrifter omsatts i SLL Riktlinjer 2013-10-09 Åke Pehrsson Seniorkonsult - HSF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsgenomgångar Hur Socialstyrelsens föreskrifter omsatts i SLL Riktlinjer 2013-10-09 Åke Pehrsson Seniorkonsult - HSF"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsgenomgångar Hur Socialstyrelsens föreskrifter omsatts i SLL Riktlinjer 2013-10-09 Åke Pehrsson Seniorkonsult - HSF (akepehrsson@telia.com)akepehrsson@telia.com) HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt 1

2 HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 2 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt Socialsty- relsens föreskrifter SOSFS 2012:9 SLL Riktlinjer 2013-03- 01 Förfråg- ningsun- derlag (FFU) Avtal Lokala rutiner Lokala lednings- system

3 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar Fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman och gäller från och med 1 mars 2013. Till grund ligger: Socialstyrelsens ändringsförfattning, 2012-09-01, SOSFS 2012:9 och tidigare avtal, regelböcker, FFU och anvisningar om läkemedelsgenomgångar i SLL samt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 3

4 Vad säger hälso- och sjukvårdsdirektören ( Veckobrev w 309) ”Syftet är att patienten och vårdgivaren hela tiden ska vara uppdaterad om vilka läkemedel som patienten tar. Det minskar bland annat risken för dåliga kombinationer av läkemedel. Jag tycker att det är jätteviktigt med den tydlighet som just läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser innebär. Jag tycker också att det är viktigt att ta vara på patientens egna kunskaper eftersom patientens medverkan också bidrar till att patientsäkerheten upprätthålls. Med riktlinjerna har vi och vården fått kraven på pränt. Krav som ska hjälpa alla parter att ge den bästa möjliga vården till patienten” HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 4 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt

5 Vad innehåller föreskrifterna och riktlinjerna?  Läkaren ansvarar för läkemedelsgångarna  Samarbete med andra personalkategorier  I samråd med patienten  Enkel läkemedelsgenomgång  Fördjupad läkemedelsgenomgång  Läkemedelsberättelse  Överföring av information vid utskrivning  Uppföljning  Information till närstående HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 5 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt

6 Vad skiljer mellan SLL Riktlinjer och SoS föreskrifter Något högre krav än föreskrifterna p g a att vi inte ville sänka tidigare krav:  75 år och äldre men antal läkemedel borttaget  Krav på fördjupade läkemedelsgenomgångar för Hemsjukvård och SÄBO samt dospatienter och patienter med fler än tre kroniska diagnoser  Fördjupad LMG ska genomföras i team Lika med föreskrifterna och viktigast:  Patienter med kvarstående Läkemedelsrelaterade problem (LRP) efter en enkel LMG ska erbjudas en fördjupad LMG HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 6 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt

7 Hur har vi arbetat med Riktlinjerna  Vi har arbetat inom ramen för Mest sjuka- äldreöverenskommelsen mellan Socialdep. och SKL - ett delprojekt som arbetat med läkemedel. Många har deltagit.  Tre remissteg, dialogmöten, chefläkarmöte, patientsäkerhetskommittén läkemedelskommittén  Implementering: Uppdragsguiden, Janusinfo.se, HSN Nytt.  SLL Riktlinjer in i FFU och avtal / motsv fr o m 2014  Fortbildning  Samarbetsöverenskommelse med KSL och kommunerna där läkemedelsgenomgångar ingår – klart hösten 2013 HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 7

8 8 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt Socialsty- relsens föreskrifter SOSFS 2012:9 SLL Riktlinjer 2013-03- 01 Förfråg- ningsun- derlag (FFU) Avtal Lokala rutiner Lokala lednings- system

9 Tack ! HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson 9


Ladda ner ppt "Läkemedelsgenomgångar Hur Socialstyrelsens föreskrifter omsatts i SLL Riktlinjer 2013-10-09 Åke Pehrsson Seniorkonsult - HSF"

Liknande presentationer


Google-annonser