Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister
Mobil:

2 Slutsatser tidigare studier - ett komplext system
många olika verksamheter, behovs- & problemområden utvecklingsarbete bedrivs ofta i tidsbegränsade projekt utan koordinering med utgångspunkt i behov & problem att bearbeta delområde efter delområde utan helhetsperspektiv riskerar att bevara systembrister eller skapa nya Mobil:

3 Samarbete mellan huvudmän, vård- & omsorgs-nivåer löser sig inte av sig självt
på lednings- & verksamhetsnivå krävs kommunens & landstingets gemensamma bild av hur verkligheten för äldre med sammansatta behov ser ut målbeskrivning verksamhetsplanering uppföljning & revision budget samarbete måste organiseras, ledas & styras Mobil:

4 Undersökningsgrupp 75+ & under en tolvmånadersperiod ha vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under perioden diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper enligt ICD10. varje undersökningsområde ska ha minst 20 multisjuka undersökningspersoner och minst två listade multisjuka på varje vårdcentral i området. mobil:

5 Syfte identifiera systembrister
hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre kunden bättre vård- och omsorgskvalité öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre utvärdera och vidareutveckla metoden för kontinuerlig användning mobil:

6 Studierna baserade på olika data för perioder om 1.5 år
Intervjudata - multisjuka , anhöriga/närstående, personal & verksamhetsansvariga Registerdata - slutenvård, öppenvård & kommunens äldreomsorg Journaldata - primärvård, specialistvård, slutenvård - biståndsbedömningar, - beslut, - beställningar osv samt utförardokumentation Läkemedelsdata intervju med multisjuk om faktiskt läkemedelsintag samt genomgång av läkemedelsdokumentation i journaler (genomförs av apotekare) analys av aktuell läkemedelslista Kostnader för vård, omsorg & anhörig-/närståendestöd Mobil:

7 Framtagen kunskap kan användas för att identifiera
äldre med behov av sammantaget omhändertagande hur vård- & omsorg fungerar i förhållande till behoven hos de äldre själva & deras anhöriga/närstående vilken vård- & omsorg de äldre multisjuka fått & hur detta beskrivs & dokumenteras från vård- & omsorgsgivare hur vård- & omsorgsgivare samarbetat kring de äldre multisjuka läkemedelsförskrivning & följsamhet kostnader för sluten- & öppenvård samt för äldreomsorg & anhörigstöd eventuella skillnader i vård- & omsorgskonsumtion mellan olika områden systemhinder & fungera som redskap i löpande kvalitativt uppföljningsarbete mellan huvudmän & olika vård- och omsorgsgivare förbättra arbetsformer & arbetsmiljö för dem som arbetar inom vård & omsorg återkoppla kunskap på individnivå att användas i dagligt förbättringsarbete underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika områden i landet mobil:

8 Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldre SKL, 12 landsting & 29 kommuner
Dalarna, Avesta, Falun, Hedemora – 22 pers Gävleborgs landsting, Gävle – 21 pers Jönköpings landsting, Eksjö, Sävsjö, Tranås – 20 pers Kalmar landsting, Kalmar, Nybro, Torsås – 35 pers Kronobergs landsting, Ljungby, Markaryd, Älmhult – 20 pers Södermanland landsting, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker Tiohundra, Stockholms län, Norrtälje – 21 pers Västerbottens landsting, Skellefteå – 24 pers Västmanlands landsting, Västerås – 20 pers Västra Götaland, Orust, Uddevalla – 30 pers Örebro landsting, Örebro – 24 pers 12. Östergötlands landsting, Norrköping – 24 pers Mobil:

9 Äldre Multisjuka Multisviktande Sköra Funktionsnedsatta Fjärdeåldrare
Rehabilitering/Funktionsträning Tänder/Uppsökande munhälsovård Mat Samverkan Dokumentation (sluten-& öppenvård, hemtjänst) Vårdval/kundval Gemensam teknik för informationsöverföring Äldre Multisjuka Multisviktande Sköra Funktionsnedsatta Fjärdeåldrare Hemtjänst Boende Säbo/Kvarbo Hjälpmedel Anhöriga/ Närstående Läkemedel Vårdplanering Sjukhusets slutenvård Akutmottagning Biståndsbedömning Mångprofessionella team Samhällskostnader Vårdcentral/Husläkarmottagning Mobil:


Ladda ner ppt "Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39."

Liknande presentationer


Google-annonser