Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister."— Presentationens avskrift:

1 ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister

2 Slutsatser tidigare studier - ett komplext system •många olika verksamheter, behovs- & problemområden •utvecklingsarbete bedrivs ofta i tidsbegränsade projekt utan koordinering med utgångspunkt i behov & problem •att bearbeta delområde efter delområde utan helhetsperspektiv riskerar att bevara systembrister eller skapa nya ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39

3 Samarbete mellan huvudmän, vård- & omsorgs- nivåer löser sig inte av sig självt •på lednings- & verksamhetsnivå krävs kommunens & landstingets gemensamma –bild av hur verkligheten för äldre med sammansatta behov ser ut –målbeskrivning –verksamhetsplanering –uppföljning & revision –budget •samarbete måste organiseras, ledas & styras ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39

4 Undersökningsgrupp •75+ & under en tolvmånadersperiod ha vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under perioden diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper enligt ICD10. •varje undersökningsområde ska ha minst 20 multisjuka undersökningspersoner och minst två listade multisjuka på varje vårdcentral i området. ulla.gurner@skl.se mobil:076-762 50 39

5 Syfte •identifiera systembrister •hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre kunden bättre vård- och omsorgskvalité •öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre •utvärdera och vidareutveckla metoden för kontinuerlig användning ulla.gurner@skl.se mobil:076-762 50 39

6 ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39 Studierna baserade på olika data för perioder om 1.5 år •Intervjudata - multisjuka, anhöriga/närstående, personal & verksamhetsansvariga •Registerdata - slutenvård, öppenvård & kommunens äldreomsorg •Journaldata - primärvård, specialistvård, slutenvård - biståndsbedömningar, - beslut, - beställningar osv samt utförardokumentation •Läkemedelsdata -intervju med multisjuk om faktiskt läkemedelsintag samt genomgång av läkemedelsdokumentation i journaler (genomförs av apotekare) -analys av aktuell läkemedelslista •Kostnader för vård, omsorg & anhörig-/närståendestöd

7 Framtagen kunskap kan användas för att identifiera •äldre med behov av sammantaget omhändertagande •hur vård- & omsorg fungerar i förhållande till behoven hos de äldre själva & deras anhöriga/närstående •vilken vård- & omsorg de äldre multisjuka fått & hur detta beskrivs & dokumenteras från vård- & omsorgsgivare •hur vård- & omsorgsgivare samarbetat kring de äldre multisjuka •läkemedelsförskrivning & följsamhet • •kostnader för sluten- & öppenvård samt för äldreomsorg & anhörigstöd •eventuella skillnader i vård- & omsorgskonsumtion mellan olika områden •systemhinder & –fungera som redskap i löpande kvalitativt uppföljningsarbete mellan huvudmän & olika vård- och omsorgsgivare –förbättra arbetsformer & arbetsmiljö för dem som arbetar inom vård & omsorg –återkoppla kunskap på individnivå att användas i dagligt förbättringsarbete –underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika områden i landet ulla.gurner@skl.se mobil:076-762 50 39

8 Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldre SKL, 12 landsting & 29 kommuner 1.Dalarna, Avesta, Falun, Hedemora – 22 pers 2.Gävleborgs landsting, Gävle – 21 pers 3.Jönköpings landsting, Eksjö, Sävsjö, Tranås – 20 pers 4.Kalmar landsting, Kalmar, Nybro, Torsås – 35 pers 5.Kronobergs landsting, Ljungby, Markaryd, Älmhult – 20 pers 6.Södermanland landsting, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker 7.Tiohundra, Stockholms län, Norrtälje – 21 pers 8.Västerbottens landsting, Skellefteå – 24 pers 9.Västmanlands landsting, Västerås – 20 pers 10.Västra Götaland, Orust, Uddevalla – 30 pers 11Örebro landsting, Örebro – 24 pers 12. Östergötlands landsting, Norrköping – 24 pers ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39

9 Äldre Multisjuka Multisviktande Sköra Funktionsnedsatta Fjärdeåldrare Mat Läkemedel Tänder/Uppsökande munhälsovård Rehabilitering/Funktionsträning Biståndsbedömning Hemtjänst Sjukhusets slutenvård Vårdplanering Samverkan Akutmottagning Mångprofessionella team Hjälpmedel Samhällskostnader Boende Säbo/Kvarbo Anhöriga/ Närstående Dokumentation (sluten-& öppenvård, hemtjänst) Vårdval/kundval Vårdcentral/Husläkarmottagning ulla.gurner@skl.se Mobil:076-762 50 39 Gemensam teknik för informationsöverföring


Ladda ner ppt "Mobil:076-762 50 39 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kunskap för att bearbeta systembrister."

Liknande presentationer


Google-annonser