Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

1

2 Fritidsförvaltningen Förvaltningen mål Fritid - allt mer, allt oftare Fritid - som samhällsutvecklande kraft Fritid - för att förebygga Fritid - fritidsservice för envar och alla Fritid – för samverkan

3 Fritidsförvaltningen Våra mest prioriterade mål • Ge goda förutsättningar för föreningslivet • Erbjuda säkra verksamheter • Extra resurser till ungdomsverksamhet år • Utbilda våra medarbetare • Satsa på rätt investeringar

4 Fritidsförvaltningen Förvaltningens kvantitativa mål Mål 1: Uthyrningen av anläggningarna årligen skall öka med minst 1% per år Mål 2: Besökarna till ungdomsverksamheten årligen skall öka med minst 1% per år

5 Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –10 (nettobudget: tkr)

6 Fritidsförvaltningen Kostnadsfördelning –10 (bruttokostnader tkr)

7 Fritidsförvaltningen Anläggnings subventioner (år 2009) ObjektTotal brutto Kostnad (tkr) Uthyrd tid (tim) Bruttokostnad /tim (kr) Totala intäkter (tkr) Subventions grad (%) V:mo sporthall % Aplarinken % Talavidsrinken % FVV+LV gräs % K-gräs Lj.veka % K-gräs Gröndal % Tinas Ö % Gröndalsskolan % V:mo simhall (år 2008) (öppet timmar) %

8 Fritidsförvaltningen Önskade ram förändringar år 2011 (Ram 2011: tkr) • Föreningsstöd 250 tkr • Ungdomsdialog 175 tkr • Hälsofrämjande fritidsverksamhet 100 tkr (Önskad ny ram 2011: tkr)

9 Fritidsförvaltningen Kärda

10 Fritidsförvaltningen Bor

11 Fritidsförvaltningen Hånger

12 Fritidsförvaltningen Bredaryd

13 Fritidsförvaltningen Motiv till förslaget •Föreningsengagemang •Samhällsutveckling •Ekonomi •Framtid

14 Fritidsförvaltningen Ungdomsdialog FRÅGAFÖRANKRAFÖRVERKLIGAFÖRÄNDRA

15 Fritidsförvaltningen Fritid-Hälsa

16 Fritidsförvaltningen

17

18

19

20

21


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser