Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

1 Stephan.lund@varnamo.seStephan.lund@varnamo.se Ulrika.w.sabel@varnamo.se

2 Fritidsförvaltningen Förvaltningen mål Fritid - allt mer, allt oftare Fritid - som samhällsutvecklande kraft Fritid - för att förebygga Fritid - fritidsservice för envar och alla Fritid – för samverkan

3 Fritidsförvaltningen Våra mest prioriterade mål • Ge goda förutsättningar för föreningslivet • Erbjuda säkra verksamheter • Extra resurser till ungdomsverksamhet 12-18 år • Utbilda våra medarbetare • Satsa på rätt investeringar

4 Fritidsförvaltningen Förvaltningens kvantitativa mål Mål 1: Uthyrningen av anläggningarna årligen skall öka med minst 1% per år Mål 2: Besökarna till ungdomsverksamheten årligen skall öka med minst 1% per år

5 Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –10 (nettobudget: 43 079 tkr)

6 Fritidsförvaltningen Kostnadsfördelning –10 (bruttokostnader 57 253 tkr)

7 Fritidsförvaltningen Anläggnings subventioner (år 2009) ObjektTotal brutto Kostnad (tkr) Uthyrd tid (tim) Bruttokostnad /tim (kr) Totala intäkter (tkr) Subventions grad (%) V:mo sporthall3538360698118695% Aplarinken49313323148438992% Talavidsrinken1506214370315590% FVV+LV gräs2263999722630287% K-gräs Lj.veka1127301037428775% K-gräs Gröndal790291227124869% Tinas Ö28724518636168741% Gröndalsskolan491305116127444% V:mo simhall (år 2008) 69123720 (öppet timmar) 1858324853%

8 Fritidsförvaltningen Önskade ram förändringar år 2011 (Ram 2011: 45 278 tkr) • Föreningsstöd 250 tkr • Ungdomsdialog 175 tkr • Hälsofrämjande fritidsverksamhet 100 tkr (Önskad ny ram 2011: 45 803 tkr)

9 Fritidsförvaltningen Kärda

10 Fritidsförvaltningen Bor

11 Fritidsförvaltningen Hånger

12 Fritidsförvaltningen Bredaryd

13 Fritidsförvaltningen Motiv till förslaget •Föreningsengagemang •Samhällsutveckling •Ekonomi •Framtid

14 Fritidsförvaltningen Ungdomsdialog FRÅGAFÖRANKRAFÖRVERKLIGAFÖRÄNDRA

15 Fritidsförvaltningen Fritid-Hälsa

16 Fritidsförvaltningen

17

18

19

20

21


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser