Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets."— Presentationens avskrift:

1 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets riksförbund Samverkan eller konkurrens. Vilka barn och ungdomar deltar varken i kulturskolornas eller i studieförbundens verksamhet?

2 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Bakgrund •Uppväxt i Fisksätra •Företagsekonom •6 år på Studiefrämjandet i Stockholm, musikhandläggare •6 år på Kulturförvaltningen i Stockholm. ungdomskulturansvarig

3 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Inledning •SCB: I Sverige bor det 1 900 000 personer i åldrarna 6-22 år. 1 400 000 i åldrarna 13-24 år. •Kulturutövandet har minskat kraftigt sedan 80-talet. 16-23 år – 1ggr/veckan. Musikinstrument 30 -13 % (Särskilt tjejers utövande 34 – 8%). Studiecirklar 29 – 6%. •Ca 191 000 elever i musik- och kulturskolan. (191 000 av 1,9 milj dvs 10%) •Ca 175 000 deltagare i åldern i studiecirklar i åldern 13–24 år. Unga som utövar musik utgör 59 procent av samtliga studiecirkeldeltagare i åldern 13– 24 år. (103 000 av 1,4 milj dvs 7%)

4 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Ungdomspolitiken ”Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är en central förutsättning för ungas utveckling och förståelse av omvärlden.” Fråga: Vilka ungdomar är i fokus för ungdomspolitiken?

5 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Kulturpolitiken •Kulturpolitiken skall "särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur"

6 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Kultur för alla? •Vilka barn och ungdomar deltar varken i studieförbundens eller i kulturskolornas verksamhet? Varför ges inte alla en möjlighet att delta i våra verksamheter?

7 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Tabell 1.4 Andel deltagare i de tio vanligaste studiecirklarna med kulturinriktning efter kön och ämne, 13–24 år, 2010. Procent StudiecirkelTjejerKillarAntal deltagare Musik pop,rock, jazz 11 8966 019 Sång, musik i grupp 277311 219 Musik (för scen) 25758 278 Modern konstdans 84167 958 Övriga danser 86146 559 Folklig dans 74266 234 Körsång 81195 225 Instrumentalmusik – ensemble 19815 025

8 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Studiefrämjandet •Studiecirklar – kamratcirklar: 18 000 musiker i 4000 band (ung hälften under 24 år) •13,9% tjejer •2-3000 elever i musikkurser (de flesta under 24 år) •Bedriver musikskola på entreprenad i ca 5-10 kommuner.

9 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Kulturskolan i Sverige •Antal elever 350 000 (ungefär samma sedan 1997) •Varav i ämnesundervisning 191 000 •Varav musik 155 000 •Musik 58% tjejer (Dans 90% tjejer, drama 77% tjejer) •25% av instrument är gitarr •20 000 unga står i kö för gitarr •10 000 unga står i kör för piano

10 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Tensta •Medelinkomst 180 000 (snitt i Stockholm 350 000, vissa stadsdelar i Stockholm har så högt som 600 000). •18 300 invånare •4002 barn 6-19 år •1 546 unga 20-25 år •Sammanlagt 5 548 individer 6-25 år. •Blå Huset, ett kulturhus med scen, datorer, ateljeer, fritidsgård, boxningslokaler, gym. KUF 2 miljoner/år. •50 elever från Tensta i kulturskolan – 1,2% av målgruppen. •Samtidigt: INGEN i studiefrämjandets musikverksamhet

11 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Barnfattigdom – Rädda Barnen •11,8 % av barnen 7-17 år lever i ekonomiskt utsatta hem. * •Den ekonomiska utsattheten är i synnerhet påfallande bland barn med båda föräldrarna utrikesfödda eller där barnen och deras familjer kommit till Sverige under senare år. Av samtliga barn med vistelsetid högst två år i Sverige ligger barnfattigdomen fortsatt högt och uppgår till knappt 70 procent 2010. •I 16 av 49 storstadsstadsdelar noteras en barnfattigdom över 25 procent år 2010. Dessa är Rinkeby, Kista, Vantör, Skärholmen och Spånga–Tensta i Stockholm; Lärjedalen, Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Frölunda i Göteborg och Centrum, Kirseberg, Södra innerstaden, Hyllie, Fosie och Rosengård i Malmö (med 62,3%).

12 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Sammanfattning - tankar •Vi har samma mål. •Vi når inte ut tillräckligt. Särskilt inte de vi kanske mest vill nå. •Boende, bakgrund, kön/könsnormer och ekonomi påverkar i hög grad deltagande i kulturskolans eller studieförbundens verksamheter. •Pengar finns! 1,8 miljarder i kulturskolan, 1,6 miljarder statsbidrag plus ca 500 miljoner i kommunbidrag till studieförbunden

13 johan.kellokumpu@studieframjandet.se 08-545 707 25 Ungdomsstyrelsen. När, var, hur om ungas kultur. •all framtida uppföljning av ungas kulturutövande ska situationen för åldersgruppen 13–25 år tydligt belysas. Uppföljningen bör delas in i följande åldersgrupper, 0–12 år, 13–18 år samt 19–25 år. All uppföljning ska också redovisas uppdelat på kön för att synliggöra skillnader mellan tjejer och killar. •Även ungas deltagande i olika kulturverksamheter bör följas över tid och på ett annat sätt än idag. De områden som ska inkluderas är ungas deltagande i studiecirkelverksamhet, musik- och kulturskolorna samt kommunala verksamheter som öppna fritidsverksamheter, bibliotek och finansiering genom småskaliga arrangörsstipendier.


Ladda ner ppt "08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets."

Liknande presentationer


Google-annonser