Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets."— Presentationens avskrift:

1 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets riksförbund Samverkan eller konkurrens. Vilka barn och ungdomar deltar varken i kulturskolornas eller i studieförbundens verksamhet?

2 Bakgrund •Uppväxt i Fisksätra •Företagsekonom •6 år på Studiefrämjandet i Stockholm, musikhandläggare •6 år på Kulturförvaltningen i Stockholm. ungdomskulturansvarig

3 Inledning •SCB: I Sverige bor det personer i åldrarna 6-22 år i åldrarna år. •Kulturutövandet har minskat kraftigt sedan 80-talet år – 1ggr/veckan. Musikinstrument % (Särskilt tjejers utövande 34 – 8%). Studiecirklar 29 – 6%. •Ca elever i musik- och kulturskolan. ( av 1,9 milj dvs 10%) •Ca deltagare i åldern i studiecirklar i åldern 13–24 år. Unga som utövar musik utgör 59 procent av samtliga studiecirkeldeltagare i åldern 13– 24 år. ( av 1,4 milj dvs 7%)

4 Ungdomspolitiken ”Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är en central förutsättning för ungas utveckling och förståelse av omvärlden.” Fråga: Vilka ungdomar är i fokus för ungdomspolitiken?

5 Kulturpolitiken •Kulturpolitiken skall "särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur"

6 Kultur för alla? •Vilka barn och ungdomar deltar varken i studieförbundens eller i kulturskolornas verksamhet? Varför ges inte alla en möjlighet att delta i våra verksamheter?

7 Tabell 1.4 Andel deltagare i de tio vanligaste studiecirklarna med kulturinriktning efter kön och ämne, 13–24 år, Procent StudiecirkelTjejerKillarAntal deltagare Musik pop,rock, jazz Sång, musik i grupp Musik (för scen) Modern konstdans Övriga danser Folklig dans Körsång Instrumentalmusik – ensemble

8 Studiefrämjandet •Studiecirklar – kamratcirklar: musiker i 4000 band (ung hälften under 24 år) •13,9% tjejer • elever i musikkurser (de flesta under 24 år) •Bedriver musikskola på entreprenad i ca 5-10 kommuner.

9 Kulturskolan i Sverige •Antal elever (ungefär samma sedan 1997) •Varav i ämnesundervisning •Varav musik •Musik 58% tjejer (Dans 90% tjejer, drama 77% tjejer) •25% av instrument är gitarr • unga står i kö för gitarr • unga står i kör för piano

10 Tensta •Medelinkomst (snitt i Stockholm , vissa stadsdelar i Stockholm har så högt som ). • invånare •4002 barn 6-19 år •1 546 unga år •Sammanlagt individer 6-25 år. •Blå Huset, ett kulturhus med scen, datorer, ateljeer, fritidsgård, boxningslokaler, gym. KUF 2 miljoner/år. •50 elever från Tensta i kulturskolan – 1,2% av målgruppen. •Samtidigt: INGEN i studiefrämjandets musikverksamhet

11 Barnfattigdom – Rädda Barnen •11,8 % av barnen 7-17 år lever i ekonomiskt utsatta hem. * •Den ekonomiska utsattheten är i synnerhet påfallande bland barn med båda föräldrarna utrikesfödda eller där barnen och deras familjer kommit till Sverige under senare år. Av samtliga barn med vistelsetid högst två år i Sverige ligger barnfattigdomen fortsatt högt och uppgår till knappt 70 procent •I 16 av 49 storstadsstadsdelar noteras en barnfattigdom över 25 procent år Dessa är Rinkeby, Kista, Vantör, Skärholmen och Spånga–Tensta i Stockholm; Lärjedalen, Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Frölunda i Göteborg och Centrum, Kirseberg, Södra innerstaden, Hyllie, Fosie och Rosengård i Malmö (med 62,3%).

12 Sammanfattning - tankar •Vi har samma mål. •Vi når inte ut tillräckligt. Särskilt inte de vi kanske mest vill nå. •Boende, bakgrund, kön/könsnormer och ekonomi påverkar i hög grad deltagande i kulturskolans eller studieförbundens verksamheter. •Pengar finns! 1,8 miljarder i kulturskolan, 1,6 miljarder statsbidrag plus ca 500 miljoner i kommunbidrag till studieförbunden

13 Ungdomsstyrelsen. När, var, hur om ungas kultur. •all framtida uppföljning av ungas kulturutövande ska situationen för åldersgruppen 13–25 år tydligt belysas. Uppföljningen bör delas in i följande åldersgrupper, 0–12 år, 13–18 år samt 19–25 år. All uppföljning ska också redovisas uppdelat på kön för att synliggöra skillnader mellan tjejer och killar. •Även ungas deltagande i olika kulturverksamheter bör följas över tid och på ett annat sätt än idag. De områden som ska inkluderas är ungas deltagande i studiecirkelverksamhet, musik- och kulturskolorna samt kommunala verksamheter som öppna fritidsverksamheter, bibliotek och finansiering genom småskaliga arrangörsstipendier.


Ladda ner ppt "08-545 707 25 Studieförbunden - kulturskolan Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets."

Liknande presentationer


Google-annonser