Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieförbunden - kulturskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieförbunden - kulturskolan"— Presentationens avskrift:

1 Studieförbunden - kulturskolan
Johan Kellokumpu Utvecklingsledare Kultur och samhälle, Studiefrämjandets riksförbund Samverkan eller konkurrens. Vilka barn och ungdomar deltar varken i kulturskolornas eller i studieförbundens verksamhet?

2 Bakgrund Uppväxt i Fisksätra Företagsekonom
6 år på Studiefrämjandet i Stockholm, musikhandläggare 6 år på Kulturförvaltningen i Stockholm. ungdomskulturansvarig

3 Inledning SCB: I Sverige bor det personer i åldrarna 6-22 år i åldrarna år. Kulturutövandet har minskat kraftigt sedan 80-talet år – 1ggr/veckan. Musikinstrument % (Särskilt tjejers utövande 34 – 8%). Studiecirklar 29 – 6%. Ca elever i musik- och kulturskolan. ( av 1,9 milj dvs 10%) Ca deltagare i åldern i studiecirklar i åldern 13–24 år . Unga som utövar musik utgör 59 procent av samtliga studiecirkeldeltagare i åldern 13–24 år. ( av 1,4 milj dvs 7%)

4 Ungdomspolitiken ”Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är en central förutsättning för ungas utveckling och förståelse av omvärlden.” Fråga: Vilka ungdomar är i fokus för ungdomspolitiken?

5 Kulturpolitiken Kulturpolitiken skall "särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur"

6 Kultur för alla? Vilka barn och ungdomar deltar varken i studieförbundens eller i kulturskolornas verksamhet? Varför ges inte alla en möjlighet att delta i våra verksamheter?

7 11 Studiecirkel Tjejer Killar Antal deltagare 89 66 019 27 73 11 219
Tabell 1.4 Andel deltagare i de tio vanligaste studiecirklarna med kulturinriktning efter kön och ämne, 13–24 år, Procent Studiecirkel Tjejer Killar Antal deltagare Musik pop,rock, jazz 11 89 66 019 Sång, musik i grupp 27 73 11 219 Musik (för scen) 25 75 8 278 Modern konstdans 84 16 7 958 Övriga danser 86 14 6 559 Folklig dans 74 26 6 234 Körsång 81 19 5 225 Instrumentalmusik – ensemble 5 025

8 Studiefrämjandet Studiecirklar – kamratcirklar: musiker i band (ung hälften under 24 år) 13,9% tjejer elever i musikkurser (de flesta under 24 år) Bedriver musikskola på entreprenad i ca 5-10 kommuner.

9 Kulturskolan i Sverige
Antal elever (ungefär samma sedan 1997) Varav i ämnesundervisning Varav musik Musik 58% tjejer (Dans 90% tjejer, drama 77% tjejer) 25% av instrument är gitarr unga står i kö för gitarr unga står i kör för piano

10 Tensta Medelinkomst (snitt i Stockholm , vissa stadsdelar i Stockholm har så högt som ). invånare 4002 barn 6-19 år 1 546 unga år Sammanlagt individer 6-25 år. Blå Huset, ett kulturhus med scen, datorer, ateljeer, fritidsgård, boxningslokaler, gym. KUF 2 miljoner/år. 50 elever från Tensta i kulturskolan – 1,2% av målgruppen. Samtidigt: INGEN i studiefrämjandets musikverksamhet

11 Barnfattigdom – Rädda Barnen
11,8 % av barnen 7-17 år lever i ekonomiskt utsatta hem. * Den ekonomiska utsattheten är i synnerhet påfallande bland barn med båda föräldrarna utrikesfödda eller där barnen och deras familjer kommit till Sverige under senare år. Av samtliga barn med vistelsetid högst två år i Sverige ligger barnfattigdomen fortsatt högt och uppgår till knappt 70 procent 2010. I 16 av 49 storstadsstadsdelar noteras en barnfattigdom över 25 procent år Dessa är Rinkeby, Kista, Vantör, Skärholmen och Spånga–Tensta i Stockholm; Lärjedalen, Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Frölunda i Göteborg och Centrum, Kirseberg, Södra innerstaden, Hyllie, Fosie och Rosengård i Malmö (med 62,3%).

12 Sammanfattning - tankar
Vi har samma mål. Vi når inte ut tillräckligt. Särskilt inte de vi kanske mest vill nå. Boende, bakgrund, kön/könsnormer och ekonomi påverkar i hög grad deltagande i kulturskolans eller studieförbundens verksamheter. Pengar finns! 1,8 miljarder i kulturskolan, 1,6 miljarder statsbidrag plus ca 500 miljoner i kommunbidrag till studieförbunden

13 Ungdomsstyrelsen. När, var, hur om ungas kultur.
all framtida uppföljning av ungas kulturutövande ska situationen för åldersgruppen 13–25 år tydligt belysas. Uppföljningen bör delas in i följande åldersgrupper, 0–12 år, 13–18 år samt 19–25 år. All uppföljning ska också redovisas uppdelat på kön för att synliggöra skillnader mellan tjejer och killar. Även ungas deltagande i olika kulturverksamheter bör följas över tid och på ett annat sätt än idag. De områden som ska inkluderas är ungas deltagande i studiecirkelverksamhet, musik- och kulturskolorna samt kommunala verksamheter som öppna fritidsverksamheter, bibliotek och finansiering genom småskaliga arrangörsstipendier.


Ladda ner ppt "Studieförbunden - kulturskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser