Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KULTURSKOLA 2009 Marknadsundersökning 2006 Musik och Dansskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KULTURSKOLA 2009 Marknadsundersökning 2006 Musik och Dansskolan."— Presentationens avskrift:

1 KULTURSKOLA 2009 Marknadsundersökning 2006 Musik och Dansskolan

2 Enkät Nya ämnen: Drama / teater/ bild / form Målgrupp : Barn och ungdomar i Enköpings kommun Musik & Dansskolan

3 Beskrivning  Slumpmässigt urval bland elever från årskurs 3 i grundskolan t.o.m åk 3 på gymnasiet  Urvalet: var 4:e elev, vilket innebär 1262 elever.  Enkäten skickades via Posten till varje elevs hemadress Musik & Dansskolan

4 Enkätens utformning MARKNADSUNDERSÖKNING ”ENKÖPINGS KULTURSKOLA” Du (ditt barn) har blivit slumpmässigt utvald att besvara denna undersökning rörande teater och bildverksamhet i en planerad Kulturskola i Enköping Musik-& Dansskolan är en väl etablerad verksamhet i kommunen och har idag ämnesundervisning i musik och dans. Vi bedriver även ensemble- kör- och orkesterverksamhet och vi genomför ca 70 konserter/föreställningar per år Antalet elever i verksamheten är ca 1000 st och dessa elever får sin undervisning ute i grundskolorna och även centralt i Musik- & Dansskolans hus på Kyrkogatan 2. Det kostar 650 kr per termin och ämneskurs idag och vi förväntar oss att kostnaden för de nya ämnena skall ligga på samma nivå. Vi tillämpar syskonrabatter, d,v,s att kostnaden minskar med 1/3 per syskon. Till målsman Det är viktigt för planeringen av den framtida Kulturskolan att vi får svar på våra frågor. Hjälp gärna ditt barn att fylla i svarsformuläret!. Vi vill nu ta in andra ämnen i vår verksamhet och därför ber vi dig att svara på denna marknadsundersökning. Musik och Dansskolans ledning Sune Löfgren Musik & Dansskolan

5 Beskrivning av de nya ämnena • Drama och Teater. Innehåll för åldrarna 9-12 år Teaterlek, rörelse, egna pjäser, dramatiseringar * Drama och teater. Innehåll för åldrarna 13-20 år Musikal, musikteater, improvisation, teaterproduktioner • Bild och form 9-20 år Målning, teckning samt att arbete med lera och andra material Bildarbete med datorns hjälp Musik & Dansskolan

6 Frågorna 1. Jag är intresserad av Drama och teaterverksamhet och kan tänka mig att söka som elev till Kulturskolan Ja Nej 2. Jag är intresserad av bildverksamhet och vill lära mig måla och teckna på Kulturskolan Ja Nej 3. Jag är intresserad av ämnet form och vill lära mig att skapa med lera och andra material på Kulturskolan Ja Nej 4. Jag är är intresserad av att lära mig att skapa bilder med Ja Nej datorn som verktyg 5. Jag går redan på Musik-& Dansskolan Ja Nej 6 Jag går på Estetiska programmet (Gymnasiet) Ja Nej 7. Pojke eller flicka ? 8. Vilken skola går du på ? 9. Din ålder 6. Jag går på Estetiska programmet (Gymnasiet) flicka pojke 7. Pojke eller flicka ……………………………. Jag är 8. Vilken skola går du på?___________________________. 9. Din ålder Jag är år

7 Sammanställning av svar -1262 elever skulle tillfrågas( var 4:e elev i grundskola och gymnasiet). - 13 utskick returnerades. Adressat okänd -1249 elever fick enkäten - 713 elever besvarade enkäten.( 57%). - Fördelning av svaren på kön ca 50% flickor 50% pojkar. - Redovisning av svaren. - Jag är intresserad av följande ämnen:

8 Intresset bland dom som inte redan går på Musik & Dansskolan

9 Intresset bland dom som redan går på Musik & Dansskolan Musik och danselever.


Ladda ner ppt "KULTURSKOLA 2009 Marknadsundersökning 2006 Musik och Dansskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser