Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.komiti.fi Ett projekt kring nätbaserade studier: kompetenser, omfattning och statistikföring Projektpresentation 1/11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.komiti.fi Ett projekt kring nätbaserade studier: kompetenser, omfattning och statistikföring Projektpresentation 1/11."— Presentationens avskrift:

1 www.komiti.fi Ett projekt kring nätbaserade studier: kompetenser, omfattning och statistikföring Projektpresentation 1/11

2 www.komiti.fi Bakgrund I samband med Bologna-processen förnyades målen för läroplaner, examina och studieavsnitt genom en definition av de kompetenser som utbildningen strävar efter att svara på. Genom att utveckla innehåll och undervisningsmetoder kan man skaffa centrala akademiska kompetenser. Genom metoder för nätbaserad undervisning kan man lära sig bl.a. allmänna beredskaper för inlärning kunskaper för att bedriva forskning kunskaper som behövs i arbetslivet att svara på de krav som ställs av informationssamhället 2/11

3 www.komiti.fi Samarbetsprojekt Kuopio universitet, Åbo universitet och Lärocenter vid Tritonia (Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan) Genomförs under åren 2006-2007 I samarbete med inkallade pilotprojekt Ansvarsfördelning Kompetenser: Åbo universitet Omfattning: Kuopio universitet Statistikföring: Tritonia 3/11

4 www.komiti.fi Mål att i anknytning till Bologna-processen främja transparensen i nätbaserad universitetsundervisning att som stöd för undervisningsplanerna ta fram information om hur olika former av nätbaserade studier främjar utvecklingen av allmänna akademiska kunskaper och kunskaper som behövs i arbetslivet att skapa grunder för omfattningen av undervisnings- och studiemetoder som allmänt används i nätbaserad undervisning och ta fram exempel på god praxis utveckla statistikföringen av nätbaserad undervisning med hjälp av definierade arbetssätt kring nätbaserade studier och deras omfattning 4/11

5 www.komiti.fi Kompetenser Information om hur olika former av nätbaserade studier främjar utvecklingen av allmänna akademiska kunskaper tas fram som stöd för arbetet med undervisningsplaner vid universiteten Undervisningsplanerna görs mer transparenta genom att definiera de kompetenser som uppnås vid nätbaserade studier och genom att göra dem till en del av målen i undervisningsplanerna Handledningsmetoder för studerande som stöd för att uppnå kompetenserna utvecklas och utvärderas 5/11

6 www.komiti.fi Omfattning Kvaliteten på arbetet med planering och förverkligande av omfattningen på nätbaserad undervisning främjas Grunderna för omfattningen utvecklas och utvärderas Modeller för god praxis för omfattningen skapas Instruktioner för hur studerande kan planera användningen av sin tid utarbetas De osynliga nätbaserade studierna görs synliga Jämförbarheten mellan nätbaserad undervisning och traditionell kontaktundervisning förbättras 6/11

7 www.komiti.fi Statistikföring Grunder för statistikföring av nätbaserad undervisning utarbetas Fungerande praxis utvecklas och utvärderas för estimering av mängden nätstudier och –undervisning och statistikföring av verksamheten Mellan fakulteter och universitet främjas kursernas jämförbarhet och utbytbarhet Grunder skapas för hur tillförlitliga uppföljningsdata om utvecklingen av den virtuella undervisningen kan samlas universitetsvis och på riksomfattande nivå 7/11

8 www.komiti.fi Målgrupper Lärare Ansvariga för undervisning (kurser, ämnen, utbildningsprogram) Stödpersoner för nätbaserad undervisning och experter Personer som leder och planerar undervisningen vid universitet Indirekt studerande 8/11

9 www.komiti.fi Utbildning under 2006 långvarig pilotutbildning (inkallade pilotdeltagare) Valet av pilotdeltagarna (7 st.) baserar sig på mångfald vetenskapsområde språk omfattning skede i studierna antal studerande genomföringssätt graden av virtuell verksamhet Pilotverksamheten består av att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning med hänseende på kompetenser, omfattning och statistikföring 9/11

10 www.komiti.fi Utbildning under 2007 kortvarigare utbildning, öppen för alla nytta dras av resultaten från pilotutbildningen presentationer vid riksomfattande seminarier och konferenser lokala utbildningar 10/11

11 www.komiti.fi Kuopio universitet (koordinator) Sari Tervonen, sari.tervonen@uku.fi Kirsi Levänen, kirsi.levanen@uku.fi Åbo universitet Matti Lappalainen, matti.lappalainen@utu.fi Tuire Palonen, tuire.palonen@utu.fi Lärocenter vid Tritonia Sari Tarvonen, sari.tarvonen@tritonia.fi Katri Rintamäki, katri.rintamaki@tritonia.fi Kontaktuppgifter 11/11


Ladda ner ppt "Www.komiti.fi Ett projekt kring nätbaserade studier: kompetenser, omfattning och statistikföring Projektpresentation 1/11."

Liknande presentationer


Google-annonser