Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En plattform för samhällsekonomisk analys Ficre Zehaie Naturvårdsverket RUS Nobelmötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En plattform för samhällsekonomisk analys Ficre Zehaie Naturvårdsverket RUS Nobelmötet."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En plattform för samhällsekonomisk analys Ficre Zehaie Naturvårdsverket RUS Nobelmötet 2012-12-05

2 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2 Uppdraget Naturvårdsverket ska enligt instruktion från regeringen ”samråda med berörda myndigheter och utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet”.

3 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3 Bakgrund till uppdraget Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (Prop. 2004/2005:150) −Konsekvensanalyser och utvärderingar saknas för många mål och styrmedel −Ekonomiska metoder och modeller utvecklas Miljömålsrapporteringen – för mycket och för lite (RiR 2005:1) −Skattningar av samhällsekonomiska och statsfinansiella effekter saknas Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (Prop. 2009/10:155) −Konsekvensanalyser bl.a. för precisering av etappmål, analyser alternativa styrmedel −Metodutveckling av stegen i SKA −Begrepp, transparenta metoder och arbetssätt

4 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 Vad behöver utvecklas? NV tillsammans med ett nätverk av forskare, myndigheter, departement och näringsliv tog fram en förstudie där behoven av att utveckla SA identifierades. Några av behoven är : −Enhetlig användning av begrepp, metoder, struktur för SA −Övergripande analyser med målkonflikter och indirekta konsekvenser −Större koppling till aktuell forskning −Utveckla värdering av nytta −Utveckla styrmedelsanalyser

5 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5 Efterfråga/behov av att förbättra samhällsekonomiska analyser är stor. Vad är det vi efterfrågar? −Enligt miljömålsportalen samhällsekonomiska analyser är underlag i miljömålsarbetet och visar vilka konsekvenser samhällets resursanvändning får.

6 Förutsättningar och utmaningar Många aktörer. Dimensionera ambitioner efter de resurser som finns. Försäkra oss om myndighetsperspektivet lyfts fram. Att uppdragsgivarens intentioner följs. Att konkretisera plattformen. 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6

7 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Aktörer i plattformen Idag plattformen är uppdelad i en samrådsgrupp som består av myndigheter med ansvar för någon av de 16 svenska målen + RUS …och en referensgrupp med myndigheter som arbetar i miljömålssystemet utan ansvar för ett miljömål. Sammarbete med forskare och näringslivet.

8 Vår ambition är att plattformen skall fungera som: −en samlingsplats för tillämpning samhällsekonomisk analys −en plats för att underlätta granskning av SA och utveckla tillämpning av SA i miljömålssystemet. 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8

9 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9 Plattform som en samlingsplats för tillämpning samhällsekonomisk analys www.miljomal.se/samhallsekonomi −Goda exempel −Pågående arbete −Ordlista −Struktur för konsekvensanalyser −Kontaktnätverk

10 Plattform som en samlingsplats för tillämpning samhällsekonomisk analys Seminarier/kurser/utbildning −Intern aktivitet för att lära av varandra. Konferens/workshop −Bredare mötesplats 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

11 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11 Plattformens: granskning av SA Resurspool av forskare och experter skall −utvärdera och följa upp SA som redan gjorts och görs i miljömålssystemet. −detta i sin tur blir utgångspunkt för det utvecklings arbete som behöver göras. −att ge stöd i att utveckla samhällsekonomiska analyser.

12 2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12 Plattformens arbetsstruktur Viktigt att vi inte glömmer att i slutändan syftet är att förbättra samhällsekonomiska analyser i miljömålssystemet Och är flexibelt nog för att ta hand om aktuella brister och utvecklingsbehov.


Ladda ner ppt "2014-11-22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En plattform för samhällsekonomisk analys Ficre Zehaie Naturvårdsverket RUS Nobelmötet."

Liknande presentationer


Google-annonser