Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandemålklinik – vanliga och ovanliga frågor om lärandemål (=LM) 02.02.2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandemålklinik – vanliga och ovanliga frågor om lärandemål (=LM) 02.02.2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som."— Presentationens avskrift:

1 Lärandemålklinik – vanliga och ovanliga frågor om lärandemål (=LM) 02.02.2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Vilka kurser ska ha LM? Vilka kurser ska ha lärandemål? När ska vi formulera lärandemål? Ska läskurser har lärandemål? Ska vi ha lärandemål för avhandlingsarbete? Hur är det med praktiska kurser?

3 Vem arbetar med LM? Vem formulerar lärandemålen? Ska examinator formulera LM? Ska enskilda lärare formulera LM? Vem skriver in dem i kursdatabasen? Hur reviderar vi lärandemålen vid behov?

4 Vem har helhetsbild? Vem ser på helheten, d.v.s. hela kursbeskrivningen? Vem kontrollerar att kurser på samma nivå är kongruenta? Vem kollar progressionen mellan kurser på olika nivåer? Vem kollar förkunskapskrav?

5 Vem godkänner? Vem godkänner våra lärandemål? Finns det en ”lärandemålspolis” som granskar våra formuleringar? Hur vet vi att formuleringarna kommer att fungera? Får vi ändra lärandemålet mitt i en termin?

6 Hur uttrycker vi LM? Hur stöder vi bäst lärandet? Finns det modeller? Hur ska vi ”mäta” kunskaper, färdigheter och attityder, där framför allt attitydlärandemål är svåra att uttrycka?

7 Varför tröskelvärde? Varför ska lärandemålet skrivas för tröskelvärdet, d.v.s.den lägsta godkända nivån? Varför skriver vi inte för t.ex. betyget C (3)? Kan vi inleda med att skriva att det är fråga om tröskelvärde?

8 Bedömning av LM? Hur gör vi för att bedöma varje lärandemål? Hur gör vi examinationsuppgifter för att bedöma varje lärandemål? Hur räknar vi samman uppgifter? Hur väger vi samman t.ex. räkneövningar och teori?

9 LM och undervisningen Hur gör vi för att finna rätt undervisningsform till våra lärandemål? Hur skiljer vi på lärandemål och undervisningsform (t.ex. en uppsats)?

10 Får vi göra mera? Får vi formulera lärandemål också för helheter och examina? Får vi skriva lärandemål för alla nivåer (1-5)?

11 Vad är det viktigaste? Vad är det viktigaste när det gäller att formulera lärandemål? Är det hela kursbeskrivningen, eller en del? För vem är lärandemålet viktigast?

12 Studerande och LM Hur ska studerande förstå vad vi avser med lärandemål? Hur förklarar vi för studerande vad lärandemål är? Hur kan studerande förstå vad som förväntas av dem (t.ex. att varje LM ska vara godkänt)?

13 Ändrat arbetssätt? Måste vi ändra arbetsrutiner? Kan vi fortsätta att räkna medeltal för godkända uppgifter i examinationen? Om inte, hur gör vi? Hur ska vi göra examinationsuppgifter så att varje LM kan bedömas? Hur informerar vi studerande?

14 Lärandemål, exempel 1 Företagets organisation och ledning: Strategisk ledning 301010.0 (5 sp) Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - beskriva + grunderna i strategisk planering och strategisk ledning - diskutera + olika skolbildningar + inom studiet av strategisk ledning - kritiskt analysera + antaganden bakom olika strategiska processer

15 Lärandemål, exempel 2 CSK: Franska 4 (905400.0, 5 sp) Efter avslutad kurs förväntas de studerande: - i detalj kunna förstå + specialiserade texter + inom sitt eget akademiska eller professionella område - kunna följa + längre föredrag, de flesta radio- och TV-program och argumentering på standardspråk förutsatt att ämnet är någorlunda bekant - kunna följa + huvudinnehållet i föreläsningar, föredrag och andra former av professionell framställning + inom sitt område - kunna skriva + klara och relativt felfria texter + inom ett stort urval ämnen med anknytning till sitt akademiska och professionella område - kunna ge + en klar presentation av ett ämne inom sitt område + som framhäver betydelsefulla och relevanta punkter - tämligen effektivt kunna delta + i diskussioner och debatter på tydligt artikulerat normalspråk + med anknytning till ämnen av personligt, akademiskt eller professionellt intresse

16 Lärandemål, exempel 3 Barnpedagogik: Småbarnspraktik (3 sp, 611014.2) Den studerande kan planera, genomföra och utvärdera + pedagogisk verksamhet + med småbarn

17 Lärandemål, exempel 4 Fysikalisk kemi, laborationer A Efter godkänd kurs förväntas studerandena kunna: tillämpa teorierna från Fysikalisk kemi I och II i olika övningsarbeten i laboratoriet. utföra matematiska beräkningar av mätresultaten enligt angivna teoretiska ekvationer. självständigt redogöra för teori, metoder, resultat och utvärdering i en skriftlig rapport över varje övningsarbete.

18 Läs mera: https://www.abo.fi/personal/alcuin


Ladda ner ppt "Lärandemålklinik – vanliga och ovanliga frågor om lärandemål (=LM) 02.02.2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som."

Liknande presentationer


Google-annonser