Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka."— Presentationens avskrift:

1 IK-utbildning för lärare Sommarskolan Christina Flemming Kim Vesterbacka

2 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 IK-utbildning för lärare •Tritonia/Lärocenter •Tritonia - Vasa vetenskapliga bibliotek •Lärocenter – en utbildande enhet •Lärocenter – LIN-utbildning för universitetens personal •Informationssökning i LIN •Informationskompetens och LIN •En framåtblick med IK-utbildning i fokus

3 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Tritonia/Bibliotek och Lärocenter

4 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 TRITONIAN JOHTOKUNTA - TRITONIAS DIREKTION Vaasan yliopistoÅbo Akademi i Vasa Hanken (Vasa) Kirjastonjohtaja - Bibliotekschef OPPIMISKESKUS - LÄROCENTER Oppimiskeskuspäällikkö - Lärocenterchef Hallinto Förvaltning ATK- pääsuunnittelija ADB-chefs- planerare: Toimistopäällikkö (VY): Aineistopalvelut - Materialservice Byråchef, vicechef (ÅA) Asiakaspalvelut Kundservice Tieteenalapalvelut - Ämnesspecifik service Peruspalvelut - Basservice asiakaspalvelu - kundservice aineisto material BU ED HU SO TE Atk-ryhmä ADB-grupp Johtoryhmä - Ledningsgrupp Henkilöstökokous Personalmöte Tulosneuvottelut - Resultatförhandlingar KIRJASTO - BIBILIOTEK TRITONIAN ORGANISAATIO - TRITONIAS ORGANISATION 2005

5 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Tritonia – Vasa vetenskapliga bibliotek •Gemensamt bibliotek för Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa och Svenska handelshögskolan (Vasa) •Grundat 2001 genom sammanslagning av de tre gamla biblioteken •Studentantal ca. 7000, personalantal ca. 650 •Personal: 45 personarbetsår (inkl. Lärocenter)

6 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Lärocenter •Lärocenter är ett gemensamt utbildnings- och utvecklingscenter för Vasa universitet, Åbo akademi i Vasa och Svenska handelshögskolan i Vasa •Lärocenter har ett nära samarbete med Finlands virtuella universitet och samarbetar gränsöverskridande med bl.a. Umeå universitet genom projektet UniNet

7 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Lärocentrets verksamhetsområden

8 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Verksamhetsformer •I samarbete med universitetens institutioner planeras olika projekt för webbaserat lärande •Pedagogiskt stöd, konsultation samt fortbildning (Lin 1-3) för lärare •EduKlinik-verksamhet •EduTechLab •Stöd och skolning för studerande •Kvalicenter och Kvanticenter

9 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks - LIN •LIN 1-3 –Utbildningsprogram för informations- och kommunikationsteknik i undervisning •För lärare och annan personal vid Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Svenska yrkeshögskolan •Genomförs som flerformsstudier med både närträffar och en nätkursdel

10 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks •Historia –Tillkom som ett samarbete mellan Lärocenter, Åbo Akademi, Vasa universitet och Umeå universitet under år 2001 –Ursprungligen en kurs på 2 sv, i dag ett utbildningsprogram på 15 sv. (25 sp.) –Motsvarar de riksomfattande kraven för Ope.fi 2-3

11 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks 1 •Introduktion till nätpedagogik (8 sp) –5 moduler som genomförs via nätet –Pedagogisk grundsyn, Nätbaserat lärande, Media och kommunikation, Planering för nätundervisning, Examination –7 föreläsningar som förverkligas genom närträffar

12 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks 2 •Tillämpad nätpedagogik, verktyg för nätundervisning (7 sp) –3 moduler, som genomförs både som nätstudier och närträffar –Informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, Produktion av digital läromedia 1 och 2

13 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks 3 •Nätpedagogisk produktion (10 sp) –Består av 5 moduler med både nätstudier och 5 närträffar –Orientering, Planering av nätundervisning, Innehållsplanering, Tekniskt manuskript, Utvärdering –Ett undervisningsmaterial eller en kurs utarbetas som ett projekt med stöd av en egen mentor

14 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Informationskompetens och LIN •Informationssökning ingick som ett tema i de första kurserna av Learning in Networks (2002-3) •Efter att deltagarantalet under delen som behandlade informationssökning var minimalt, togs denna bort ur studieprogrammet år 2004 •Hur kan man få in informationssökning och stöda informationskompetensen hos lärarna framöver?

15 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Kursupplägg för informationssökningen •Lokala workshops som kompletterades med textdel för självstudier (”handbok”) på webben innehållande arbetsuppgifter •Gemensam del (Sverige/Umeå och Finland/Vasa) •Ortsspecifika delar (Umeå ub eller Vasa/Tritonia) •gjordes på svenska, översattes till finska (T) •Textdel tillgänglig efter hänvändelse till kursledarna, texten bakom lösenord, Teknik- plattformar: –Blackboard (ÅA) –Optima (Vaasan yliopisto) –PingPong (Umeå universitet)

16 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005

17 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Ingen succé – varför? Bakgrundsfakta: •gemensam kursplanering påbörjad januari 02 – under Ts första verksamhetsår med nytt koncept, nytt bibliotekssystem, nytt bibliotek, nytt lärocenter. •workshops & kurs ingick i LIN 2 våren •förverkligades på olika sätt i Vasa och i Umeå, men uppläggningen gick inte hem… varför?

18 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Titt i backspegeln 1 •NYTT gemensamt bibliotek -> enkel bibliotekskunskap behövdes för lärarna vid de tre universiteten i Vasa, ingen nätkurs •tre universitet med tre kulturer och två språk samt tre forna bibliotekskulturer behövde tid för att smälta det nya bibliotekets existens och service – vi hade för bråttom •plattformen, e-lärande då ännu inte så känt bland lärarna •fel timning! Saker tar tid!

19 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Titt i backspegeln 2 •Tritonias alltför stora ambitioner i detta skede – ville lära ut hur ett modernt bibliotek fungerar i jämförelse med de gamla biblioteken •Tritonia: alltför liten kunskap om lärarsamarbete & undervisning •Tritonias krafter räckte inte till – personalen inga fakirer - texten krävde ständig uppdatering… •egen kunskap om t.ex. Voyager, e-tidskrifter, licensdatabaser otillräcklig då

20 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Lärdomar •Idén utmärkt, samarbetet fungerade utmärkt, våra tekniska kunskaper utökades, vi lärde oss mycket av/om Umeå ub (tack Helen Hed!) •MEN genomförandet gjort helt ur bibliotekets åsikt om vad man som lärare borde känna till om biblioteksservicen – inte tvärtom… •timningen måste vara rätt – det skall finnas ett behov & en mening •Utgå från vad lärare behöver – planera tillsammans

21 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 En framåtblick med IK-utbildning i fokus •Användarutbildning för lärare som en del av Learning in Networks –Tiden mogen idag, med förnyelsen av studieprogrammen som stöd •Learning in Networks 2 kunde vara ett lämpligt program att baka in informationssökning i –Informationssökning och praktisk användning av e- material passar bra ihop med de övriga verktyg för nätundervisning som presenteras i LIN 2 –Praktisk användarutbildning med utgångspunkt i lärarnas egna ämnen

22 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 En framåtblick med IK-utbildning i fokus •Biblioteken som läromiljö bör stöda lärarna att höja sin informationskompetens •Användarutbildning enligt ämnesområde •Institutionsbesök, att komma närmare lärarna •Samarbete viktigt för att skapa naturliga läromiljöer för informationskompetens

23 © Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Tack för ordet! •Kontaktuppgifter –Christina Flemming •Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia •http://www.tritonia.fi –Kim Vesterbacka •Tritonia Lärocenter •http://larocenter.tritonia.fi


Ladda ner ppt "IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka."

Liknande presentationer


Google-annonser