Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckla din Praktiska IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckla din Praktiska IT"— Presentationens avskrift:

1 Utveckla din Praktiska IT
och Mediekompetens PIM

2 Nationellt utvecklingsstöd - erbjudande till alla kommuner och friskolor
Praktisk tillämpning Inspiration och stöd Innehåll Studiematerial på Internet Examinationsmiljö Kommunala resurspersoner Examination via Internet

3 10 STUDIEHANDLEDNINGAR

4 PIM- examination Kommunal examinationsmiljö

5 PIM ska fördjupa din Praktiska IT och Mediekompetens

6 PIM består av tio handledningar med text, bild och videostöd
Hantera Skriva Bilder Ljud Video Presentera Planera Kommunicera Söka Lärresurser

7 PIM ger dig praktiska färdigheter
PIM består av handledningar i olika programvaror Tillämpningar och övningar anpassade till dig som pedagog Inspiration och idéer hur du kan använda IT i skolan

8 Studiekort

9 Studiekort för skolledare Studiekort för skolledare

10 Möjlighet till examination

11 Examination på fem nivåer
Hantera datorn, källkritik, sökteknik mm. Produktion av nyhetsbrev, faktablad Digital bild- och ljudhantering, lärresurser. Produktion av temapresentation Fördjupad digital bild & ljud, berättarteknik, video. Produktion av film om ett pedagogiskt minne Planeringsstöd, statistik, avancerat ljud Produktion av enkät, radioprogram på cd Avancerad mediekompetens, digitala mindmaps Produktion av multimedial e-learning kurs.

12 PIM- examination

13 Examination för PIM-bevis på nivå 1
1. Studera handledningar och övningar i PIM 2. Handleda tre lärare genom att svara på frågor 3. Lämna in en praktisk uppgift till examinator

14 Examination på nivå 2 Lämnar in till kommunal
examinator för granskning Laddar hem den praktiska uppgiften

15 Diplomseminarium på nivå 3
Fördjupad digital bild&ljud, berättarteknik, video Produktion av film om ett pedagogiskt minne

16 Diplomseminarium på PIM-nivå 3

17 Guldgala varje år

18 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare

19 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp

20 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp Sundsvalls ledningsgrupp

21 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer

22 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in

23 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas

24 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM

25 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis

26 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis

27 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis

28 PIM - processen i en kommun
Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis

29 Nya PIM ger ännu bättre stöd

30

31 % av Jönköpings alla pedagoger är godkända på nivå 3 (Digital berättelse om ett pedagogiskt minne som visas i ett kollegialt samtal)

32 Framgångsfaktorer PIM i Jönköping
Förarbete Stöd hos den politiska ledningen Anställd PIM-administratör Styrgrupp med representation från alla nivåer samt organisation med tydligt ansvar för alla PIM-ärenden. Stabil och enhetlig IT-miljö med rätt programvaror samt direktkanal till central driftsorganisation för snabb problemlösning. Starta med utbildning av IT-pedagoger på varje enhet till PIM nivå 3 för funktionen som PIM-informatör till sina kollegor. Skolchefens stöd och tydlighet i direktivet att samtliga skolledare även skall genomföra PIM.

33 Framgångsfaktorer PIM i Jönköping
Genomförandefas Rektor anmäler sig själv och skolans pedagoger i form av hela arbetslag Regelbundna utbildningsträffar med skolledarna. Obligatorisk närvaro på kick-off och examinationstillfällen. Tydligt uppsatta tidsramar med bestämda deadlines för inlämning på varje nivå – rimlig tidsperiod 6-8 mån. Headset till samtliga pedagoger – en relativt billig insats som betytt mycket för mottagandet av PIM Regelbundna examinatorsträffar vilket bidraget till att få en likvärdig bedömning av pedagogernas inlämnade arbeten.

34 Framgångsfaktorer PIM i Jönköping
Fortsättningfas Plan för hur man som kommun går vidare efter genomfört PIM-projekt. Ledningsgruppen i Jönköping har fattat beslut om en satsning med didaktisk inriktning till stöd för pedagogerna i sitt användande av IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

35 Examinator och studietid
Examinatorstjänst (erfarenheter från olika kommuner) Examinator tjänstgör 20 % och examinerar 5 grupper/termin. Totalt 100 pedagoger per år. Handledarskap och workshop kan ingå Pedagogens studietid Någorlunda van IT-användare når nivå 3 med 40 timmars studietid. Ovan användare kan nå nivå 2 på 40 timmar - Två träffar med examinator (start och diplomseminarium) - Studera PIM och övningar (ca 2,5 dag) - Göra tre uppgifter (ca 1,5 dag) - Totalt ca 5 dagar

36 PIM-undersökning maj 2009 Enkätsvar från 1576 st PIM3-pedagoger från Jönköping.

37 Hur många timmar uppskattar du att du ägnat åt materialet på PIM och examinationen för att blir klar till och med nivå 3?

38 Om du ser på helheten (uppstart, material, självstudier, examination och slutseminarium på nivå 3)

39 Tror du att eleverna på din arbetsplats kommer att ha nytta av att du och dina kollegor deltagit i fortbildningsinsatsen PIM?

40 Skulle du vilja ha mer fortbildning i någon form inom samma område?

41


Ladda ner ppt "Utveckla din Praktiska IT"

Liknande presentationer


Google-annonser