Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckla din Praktiska IT och Mediekompetens PIM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckla din Praktiska IT och Mediekompetens PIM."— Presentationens avskrift:

1 Utveckla din Praktiska IT och Mediekompetens PIM

2 Nationellt utvecklingsstöd - erbjudande till alla kommuner och friskolor Innehåll Studiematerial på Internet Examinationsmiljö Kommunala resurspersoner Examination via Internet Praktisk tillämpning Inspiration och stöd

3 10 STUDIEHANDLEDNINGAR

4 PIM- examination Kommunal examinationsmiljö

5 www.pim.skolverket.se PIM ska fördjupa din Praktiska IT och Mediekompetens

6 PIM består av tio handledningar med text, bild och videostöd •Hantera •Skriva •Bilder •Ljud •Video •Presentera •Planera •Kommunicera •Söka •Lärresurser

7 PIM ger dig praktiska färdigheter •PIM består av handledningar i olika programvaror •Tillämpningar och övningar anpassade till dig som pedagog •Inspiration och idéer hur du kan använda IT i skolan

8 Studiekort

9 för skolledare Studiekort för skolledare

10 Möjlighet till examination

11 1.Hantera datorn, källkritik, sökteknik mm. Produktion av nyhetsbrev, faktablad 2.Digital bild- och ljudhantering, lärresurser. Produktion av temapresentation 3.Fördjupad digital bild & ljud, berättarteknik, video. Produktion av film om ett pedagogiskt minne 4.Planeringsstöd, statistik, avancerat ljud 5.Produktion av enkät, radioprogram på cd 6.Avancerad mediekompetens, digitala mindmaps Produktion av multimedial e-learning kurs. Examination på fem nivåer

12 PIM- examination

13 2. Handleda tre lärare genom att svara på frågor Examination för PIM-bevis på nivå 1 3. Lämna in en praktisk uppgift till examinator 1. Studera handledningar och övningar i PIM

14 Laddar hem den praktiska uppgiften Lämnar in till kommunal examinator för granskning Examination på nivå 2

15 Diplomseminarium på nivå 3 Fördjupad digital bild&ljud, berättarteknik, video Produktion av film om ett pedagogiskt minne

16 Diplomseminarium på PIM-nivå 3

17 Guldgala varje år

18 PIM - processen i en kommun Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare

19 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp PIM - processen i en kommun

20 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp Sundsvalls ledningsgrupp PIM - processen i en kommun

21 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer PIM - processen i en kommun

22 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in PIM - processen i en kommun

23 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas PIM - processen i en kommun

24 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM PIM - processen i en kommun

25 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM PIM - processen i en kommun

26 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM PIM - processen i en kommun

27 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM PIM - processen i en kommun

28 Erbjudande om kompetensutveckling i praktisk IT och mediekompetens för pedagoger och skolledare 1. Infomöte med ledningsgrupp 2. Skolverket utbildar examinatorer 3. Kommunens måldokument in 4. Examinationsmiljön öppnas 6. Pedagoger och skolledare tar PIM-bevis 5. PIM-informatörer utbildas Fråga mig om PIM PIM - processen i en kommun

29 Nya PIM ger ännu bättre stöd

30

31 2009 82 % av Jönköpings alla pedagoger är godkända på nivå 3 (Digital berättelse om ett pedagogiskt minne som visas i ett kollegialt samtal)

32 Framgångsfaktorer PIM i Jönköping Förarbete •Stöd hos den politiska ledningen •Anställd PIM-administratör •Styrgrupp med representation från alla nivåer samt organisation med tydligt ansvar för alla PIM-ärenden. •Stabil och enhetlig IT-miljö med rätt programvaror samt direktkanal till central driftsorganisation för snabb problemlösning. •Starta med utbildning av IT-pedagoger på varje enhet till PIM nivå 3 för funktionen som PIM-informatör till sina kollegor. •Skolchefens stöd och tydlighet i direktivet att samtliga skolledare även skall genomföra PIM.

33 Genomförandefas •Rektor anmäler sig själv och skolans pedagoger i form av hela arbetslag •Regelbundna utbildningsträffar med skolledarna. •Obligatorisk närvaro på kick-off och examinationstillfällen. •Tydligt uppsatta tidsramar med bestämda deadlines för inlämning på varje nivå – rimlig tidsperiod 6-8 mån. •Headset till samtliga pedagoger – en relativt billig insats som betytt mycket för mottagandet av PIM •Regelbundna examinatorsträffar vilket bidraget till att få en likvärdig bedömning av pedagogernas inlämnade arbeten. Framgångsfaktorer PIM i Jönköping

34 Fortsättningfas •Plan för hur man som kommun går vidare efter genomfört PIM-projekt. •Ledningsgruppen i Jönköping har fattat beslut om en satsning med didaktisk inriktning till stöd för pedagogerna i sitt användande av IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Framgångsfaktorer PIM i Jönköping

35 Examinator och studietid Examinatorstjänst (erfarenheter från olika kommuner) Examinator tjänstgör 20 % och examinerar 5 grupper/termin. Totalt 100 pedagoger per år. Handledarskap och workshop kan ingå Pedagogens studietid Någorlunda van IT-användare når nivå 3 med 40 timmars studietid. Ovan användare kan nå nivå 2 på 40 timmar - Två träffar med examinator (start och diplomseminarium) - Studera PIM och övningar (ca 2,5 dag) - Göra tre uppgifter (ca 1,5 dag) - Totalt ca 5 dagar

36 PIM-undersökning maj 2009 •Enkätsvar från 1576 st PIM3-pedagoger från Jönköping.

37 Hur många timmar uppskattar du att du ägnat åt materialet på PIM och examinationen för att blir klar till och med nivå 3?

38 Om du ser på helheten (uppstart, material, självstudier, examination och slutseminarium på nivå 3)

39 Tror du att eleverna på din arbetsplats kommer att ha nytta av att du och dina kollegor deltagit i fortbildningsinsatsen PIM?

40 Skulle du vilja ha mer fortbildning i någon form inom samma område?

41


Ladda ner ppt "Utveckla din Praktiska IT och Mediekompetens PIM."

Liknande presentationer


Google-annonser