Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIP PROCESS I SKOLORNA. F ÖRSTA MÖTET MED MIP  Samordnande samt skolans examinator håller ett första informationstillfälle för skolorna  Tillvägagångssätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIP PROCESS I SKOLORNA. F ÖRSTA MÖTET MED MIP  Samordnande samt skolans examinator håller ett första informationstillfälle för skolorna  Tillvägagångssätt."— Presentationens avskrift:

1 MIP PROCESS I SKOLORNA

2 F ÖRSTA MÖTET MED MIP  Samordnande samt skolans examinator håller ett första informationstillfälle för skolorna  Tillvägagångssätt och fortbildningsmaterial  Hur kan deltagarna jobba – grupper/arbetslag

3 P LAN  Skolorna gör upp en plan som innehåller  Mål och tidtabell för genomförandet Vilka grupper startar när och när är målet uppnått  Resursbeskrivning Behov av vikarier och handledning  Lämnas in till LR – samordnande examinator För att följa upp utvecklingen samt målsättningen av fortbildningsinsatsen Deltagarna går igenom materialet för nivå 1 och delas eventuellt in i grupper

4 F ÖRSTA GRUPPTRÄFFEN Med hjälp av examinatorn/MIP-stödperson:  Studiekortet gås igenom  Detaljerad tidsplan och plan för inlämnande av examinationsuppgifterna  Diskuterar behovet och typ av stöd  Beskriver innehållet i examinationsuppgifterna  Inlämningsrummet öppnas upp för gruppen (på individnivå).

5 E FTER INLÄMNING  Respons på inlämnade uppgifter ges så fort som möjligt, men senast inom en vecka.  Diskutera hur uppgifterna kan göras tillgängliga för övriga deltagare (och allmänhet)

6 S EMINARIER OCH GALOR  Examinatorerna kan bedöma deltagarnas uppgifter på alla nivåer.  Varje deltagare som nått nivå 3 deltar i ett seminarium där arbetena presenteras och diplom överräcks  En gala ordnas för dem som nått nivå 5

7  PIM-fortbildningsmaterial PIM-fortbildningsmaterial  PIM – Sundsvall PIM – Sundsvall


Ladda ner ppt "MIP PROCESS I SKOLORNA. F ÖRSTA MÖTET MED MIP  Samordnande samt skolans examinator håller ett första informationstillfälle för skolorna  Tillvägagångssätt."

Liknande presentationer


Google-annonser