Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvärldsanalys Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvärldsanalys Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Omvärldsanalys Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson

2 EU-strategier Eurooppa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm Education and Training 2020, ET 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm Higher education in Europe: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/higher_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/higher_en.htm Strategic framework for education and training: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm Vocational education and training (VET): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/vet_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/vet_en.htm Main policy initiatives and outputs in education and training since the year 2000: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy- framework_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy- framework_en.htm Smart Growth: (något för följande projektperiod?): http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_fi.htm http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_fi.htm Modernising universities: (något för följande projektperiod?): http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11089_en.htm2. http:// www.elearningeuropa.info / http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11089_en.htm http:// www.elearningeuropa.info /

3 Bakgrund Vasa universitet, Strategy of the University of Vaasa 2013–2016 University portfolio, 2013 ÅA, Åbo Akademis strategi 2010–2019 Rektorsbeslut, Pedagogisk kompetens och universitetsportfölj för lärare och forskare vid Åbo Akademi Hanken, strategi för Svenska Handelshögskolan - Hanken 2020 Vasa yrkeshögskola, Pedagoginen ohjelma 2013-2014 Novia -Pedagogisk strategi 2012-2016 Rekryteringspolicy, 2010

4 Ingen digital strategi eller kriterier för pedagogisk kompetens står att finna i dokumenten med det går att utläsa en tilltro till nya rön om undervisning, lärande och examination

5 Sammanfattning Medveten om nya rön om undervisning, lärande och examination, vilket i sin tur kräver en flexibel och förändringsbenägen digital och lärande miljö. Den i sin tur kräver fortbildning som enligt dokumenten stöds av Svenska Handelshögskola VU och ÅA använder sig av universitetsportfolion, som används för att evaluera akademisk kompetens vid rekrytering av lärare och forskare. Det nationella uppdraget och internationaliseringen bygger på digitala kontakter som i sin tur kräver en digital infrastruktur. I de dokument som granskats kan konstateras att pedagogik ses oproblematisk och mer refererar till frågan hur, vad och varför är förgivet taget.

6 Referenser Hanken 2020 Strategi för Svenska handelshögskolan Godkänd av högskolans styrelse 4.3.2010/28.8.2013 Teaching and learning strategy Svenska Handelshögskolan Pedagogisk strategi för Yrkeshögskolan Novia 2012-2016, godkänd av styrelsen för Yrkeshögskolan Novia 21.8.2012 Uppdaterad enligt styrelsen för Yrkeshögskolan Novias beslut 25.9.2012 Personalstrategi för Yrkeshögskolan Novia.2010,uppdaterad 2012 Rekryteringspolicy godkänd av Yrkeshögskolan Novias styrelse 23.06.2010 Åbo Akademis strategi 2010–2019. Rektors beslut den 30.9.2011 Den undervisande och forskande personalens pedagogiska kompetens och ibruktagande av universitetsportfölj. Åbo Akademi. Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010. Åbo Akademi. Vasa universitet, Strategy of the University of Vaasa 2013–2016. University of Vaasa: University portfolio, 2013. Vasa yrkeshögskola, “Pedagoginen ohjelma 2013-2014”.

7 Umeå universitet IT-policy IT-strategiska insatser 2012-2013 Pedagogisk handlingsplan Anställningsordning Pedagogisk meritering

8 Umeå universitet IT-strategi vid Umeå universitet Skapa en attraktiv it-miljö fo ̈ r studenter, la ̈ rare och o ̈ vrig personal En attraktiv miljö uppna ̊ r vi med stabila na ̈ tverk, IT fungerar alltid vid universitetet. Vi a ̈ r o ̈ ppna fo ̈ r nya it-tja ̈ nster, som a ̈ r utformade fo ̈ r studenter, la ̈ rare och o ̈ vrig personal oberoende av var vi befinner oss i tid och rum. Vi kan anva ̈ nda IT på ett bra sa ̈ tt och vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt. IT upplevs ha god kvalitet och kan leverera det sto ̈ d vi vill ha. Källa: IT-STRATEGI vid Umeå universitet perioden 2010-2011. Dnr 100-802-09

9 Umeå universitet Pedagogisk handlingsplan 2010-2013 ”När det gynnar studenternas lärande eller underlättar kommunikation eller rekrytering bör lämplig informations- och kommunikationsteknik användas”. (sid 13) ”Undervisande personal ska vid behov erbjudas kompetensutveckling, till exempel för att kunna undervisa på det språk utbildningen erbjuds på, möta heterogena studentgrupper och bedriva nätbaserad undervisning.” (sid 15) ”Lärare ska följa med i forskningsutvecklingen och kontinuerligt uppdatera både sina ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper.” (sid 15)” Källa: Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet 2010–2013 Dnr 500-3291-09

10 Umeå universitet IT-strategiska insatser 2012-2013 (IT-enheten) Ma ̊ len utifra ̊ n faststa ̈ lld it-strategi kan sammanfattas i fo ̈ ljande punkter: Skapa en attraktiv it-miljö fo ̈ r studenter, la ̈ rare och o ̈ vrig personal Samordna it-resurserna Styra teknik och sa ̈ kerhetsarbetet Sa ̈ kersta ̈ lla en effektiv it-verksamhet Källa: IT-strategiska insatser 2012-2013 Dnr


Ladda ner ppt "Omvärldsanalys Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser