Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Utvidgad) inlärning i arbete Modeller, möjligheter, utvecklingspunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Utvidgad) inlärning i arbete Modeller, möjligheter, utvecklingspunkter."— Presentationens avskrift:

1 (Utvidgad) inlärning i arbete Modeller, möjligheter, utvecklingspunkter

2 Nya synvinkel på lärandet  Individualisering  Arrangera undervisningen för varje enskild individ, utbilda sig genom livet  Informationsmängd  Informationsmängden och kvalitén har förändras  Förmågan att hantera information ses viktigare än kunskapen att veta och komma i håg  Informationen produceras tillsammans och den förnyas kontinuerligt  Snabb (teknologisk) utveckling  Kräver kontinuerlig uppdatering av information och kunskap  Iia för lärare  Globalisering  Arbetsplatser, marknader, multikultur, etiska frågor  Nya lärmiljöer  Webbaserad lärande  Social media  Arbetsrelaterat lärande  Syn på arbete  Den unga generationen sägs vara ”konsumenter” i arbetsliv (Näringslivets Delegation EVAs nya bok )  De är flexibla, men kräver samma av arbetsplatser  Vill inte binda sig till ett arbete eller en karriär  Att förverkliga sig själv är viktigt  Syn på kunskap  Formellt lärande (utanför läroanstalter)  Erkännande av kunnande  Inlärning i arbete  Multitasking i stället av spetskunskap?

3 Inlärning i arbete  Lagen om yrkesutbildningen 8630/1998:  Alla yrkesinriktade grundexamina treåriga (120 sv)  Minst 20 sv inlärning i arbete  I princip är det möjligt att utföra alla 90 sv yrkesinriktade utanför skolan  Pedagogiska miljön utvidgas från läroanstalterna till företag/andra arbetsplatser  Syftet är att studerande på arbetsplatsen uppnår vissa delar av den yrkeskompetens i läroplansgrunderna förutsätts för examen.  En metod att lära sig!

4 Bakgrund, utvidgad inlärning i arbete  Utvecklingsplan för utbildning och forskning 2007-2012, Vanhasens 11 regering  Utvecklandet av samarbetet mellan utbildningssektor och arbetsliv  Utvecklandet av sysselsättning  Utvecklandet av inlärning i arbete  Utvecklandet av fristående examina  Utvecklandet av inlärning i arbete  UBS s nationellt projekt ”TOPlaaja”  21 läroanstalter

5 Regeringens rekommendation 23.9.2010  Regeringens rekommendation  För att främja finska konkurrenskraft och välstånd i ett internationellt sammanhang  Utvecklandet av utbildningen, förbättra yrkeskunskaper och arbetslivsbaserad lärande  Skickliga och kunnande arbetskraft främjar Finlands konkurrenskraft  Inlärning i arbete är centralt  OAJ  Underskriver inte rekommendation:  Hotar undervisningens kvalité och lärarens roll i handledning?  Finansiering, resurser?

6 Mål med försöket  Att främja bredare och mer varierad inlärning i arbete  Öka möjligheterna för mer individualiserad, arbetslivsmässig och praktisk inlärning  Att öka sökandet till yrkesutbildning  Att främja yrkesskicklighet  Att medverka till slutförandet av yrkesinriktade grundexamina  Stödja övergången från utbildning till arbetsliv  Studerandes individuella behov!

7 Olika modeller (TOPlaaja)  Utvidgad  Tid, mängd  Handledning  Miljöer  Innehåll

8 INVEONs modeller  SNABBSTIG  Ofta vuxna, vill utföra sina studier inom 2 år  Hög motivation  Arbetslivserfarenhet  STÖDSTIG  Lågpresterande studerande  Behöver mer praktiska studier  Mycket frånvaro  Handledarens roll är viktig  SPECSTIG  T.ex. dubbelexamina,  Linjebyte  FLEXSTIG  Tex. duktiga ute i iia, läraren har tid för att handleda de svagare  Studerande kombinerar studier + iia efter sina egna behov  Flera veckor i inlärning i arbete, gemensamma ämnena genom uppgifter

9  Hittills har vi haft ca 24 studerandena med i försöket  Med vissa har det lyckas bra, med vissa sämre (motivation)  Iden är att testa vad som fungerar och vad fungerar inte  -modeller  TOPlaajas intervju (med webrobol) av alla medparter i oktober 2010

10 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Studerande Läroanstalten Arbetsliv •specialisering •extra stöd och handledning för de som har svårigheter i skolan •motivation •arbetsmöjligheter •bekanta sig med arbetslivets villkor och praxis •minskar studieavbrott •införandet av nya inlärningsmiljöer •networking •samarbete •uppdatering av kunskap, information, färdigheter, teknik •utbildad arbetskraft •påverka utbildningens innehåll •svar på säsongsvariationer •sysselsätta en bekant person

11 Utvecklingspunkter Handledning, resurser Kvalitetssäkra iia-studiernas innehåll, jämlikhet, pedagogik, Samarbete, nya undervisningsmetoder - utvärderingsmetoder

12 Utvidgad iia-2011  Viktig är en noggrann planering tillsammans med läraren, arbetsplatshandledaren, studeranden  Att hitta ett rätt iia-ställe för varje individ (studerandes behov, innehållet av iia)  IP, plan för utvidgad iia i tidigt skede, planen ska uppdateras och justeras  Kommunicera kontinuerlig med arbetsplatsen och studeranden  Speciellt koncentrera sig i de lågpresterade studerandena, de högmotiverade och -presterade klarar sig ändå

13  TACK!  http://www.oph.fi/publikationer/2009/yrke_2020


Ladda ner ppt "(Utvidgad) inlärning i arbete Modeller, möjligheter, utvecklingspunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser