Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Primärvård VAS-administratörsträff 2011-12-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Primärvård VAS-administratörsträff 2011-12-01."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Primärvård VAS-administratörsträff 2011-12-01

2 DIVISION Primärvård ACG – Adjusted Clinical Groups – ett sätt att spegla vårdtyngd baserat på patienternas diagnoser • Beräkning av ACG-poäng grundar sig på patientens samlade diagnoser 18 mån bakåt, satta inom specialiserad- och primärvård. • Varje diagnos tas med EN gång, registreringshysteri lönar sig inte. • Diagnoserna är poängsatta efter ett system som bygger på amerikansk modell och har anpassats till svenska förhållanden med hjälp av KPP-underlag från Östergötland. • Kommer från 2013 att utgöra en del av ersättningssystemet. • Alla vårdcentraler går över till funktionen Medicinsk registrering för diagnossättning. Sker successivt, klart 2011-12-31. • Alla yrkesgrupper ska sätta diagnos på besöken. Diagnosskolor genomförs i jan/febr, videokonferens vid fem tillfällen.

3 DIVISION Primärvård Nyheter i journalföringen • Dokumentation av levnadsvanor på två nivåer: 1. I de ”vanliga” journaltyperna för den som tar upp frågan vid ett besök av annan orsak. Sökorden tobak, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor med fasta svarsalternativ i tabeller på screeningnivå. Sökorden visas i försättsbladet när det uppdateras. 2. Speciell journaltyp lev – Levnadsvanor för dem som behandlar ohälsosamma levnadsvanor. Bygger på de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Tabeller med fasta svarsalternativ med en högre detaljeringsgrad Inget krav på att alla sökorden ska användas i nuläget. Journalför det ni gör idag inom levnadsvaneområdet, men gör det på det nya sättet. Införandet av riktlinjerna kommer att ske successivt.

4 DIVISION Primärvård • Sökord fötter, speciellt för diabetesfötter • Sökord LM-kommentar att användas om notatrutan i LM inte räcker till. Om sökordet LM-kommentar används ska hänvisning till journalanteckningen finnas i LM. • TIPPA – testinstrument för profil av fysisk förmåga (sjukgymnaster) • Ny journaltyp tel – Telefonanteckning för att kunna diagnossätta telefonkontakter som är registrerade i dagsprogrammet (diagnos direkt i journalen, ej i Med reg) • Ny journaltyp umo – Ungdomsmottagning.

5 DIVISION Primärvård

6 DIVISION Primärvård


Ladda ner ppt "DIVISION Primärvård VAS-administratörsträff 2011-12-01."

Liknande presentationer


Google-annonser