Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett normalt förekommande arbete I förhållande till anpassat arbete

2 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Regeringsuppdragen A) Sjukskrivna 180 dagar. Mer rättsäker o likformig bedömning Öka de försäkrades delaktighet och förståelse B) Personer som ansöker om aktivitetsersättning Eventuellt testa arbetsförmåga Kopplas till åtgärder

3 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Grund-idén Individers aktivitets- förmågeprofil Kravprofiler yrkesområden

4 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Aktivitetsförmågor relaterade till: (1) fysisk styrka och rörlighet. (2) fysisk uthållighet. (3) balans, koordination, finmotorik och psykomotorisk kvalitet. (4) syn-, hörsel-, och tal. (5) minne, inlärning och koncentration (6) exekutiv funktion. (7) affektiv funktion. (8) psykisk uthållighet

5 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Referensmaterial - kravprofiler olika yrkesområden Drygt 40 beskrivningar Tolerans mot begränsningar 0 – 4 Möjligheter till anpassning

6 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Ett exempel: administratörer i offentlig förvaltning Aktivitetsförmågor relaterade till Psykiska funktioner - liten till måttlig tolerans Syn, tal, hörsel – liten tolerans Balans, koordination, finmotorisk kvalitet – måttlig till stor tolerans Fysiska funktioner – stor till mycket stor tolerans

7 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Ett sammanhållet format Självrapporterad förmåga Befintliga medicinska underlag Klargörande undersökning Kompletterande undersökning Arbetsteurapeutiska, sjukgymnastiska och neuropsykologiska test

8 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Medicinska förutsättningar för arbete och den försäkrades syn på möjligheter till arbete Sjukdomsbild Förmågeprofil Konsistens och logik (DFA-kedjan) Den försäkrades syn på möjligheter till arbete

9 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Begränsat införande hösten 2011 - Beslut

10 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Tack!


Ladda ner ppt "Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett."

Liknande presentationer


Google-annonser