Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett normalt förekommande arbete I förhållande till anpassat arbete

2 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Regeringsuppdragen A) Sjukskrivna 180 dagar. Mer rättsäker o likformig bedömning Öka de försäkrades delaktighet och förståelse B) Personer som ansöker om aktivitetsersättning Eventuellt testa arbetsförmåga Kopplas till åtgärder

3 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Grund-idén Individers aktivitets- förmågeprofil Kravprofiler yrkesområden

4 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Aktivitetsförmågor relaterade till: (1) fysisk styrka och rörlighet. (2) fysisk uthållighet. (3) balans, koordination, finmotorik och psykomotorisk kvalitet. (4) syn-, hörsel-, och tal. (5) minne, inlärning och koncentration (6) exekutiv funktion. (7) affektiv funktion. (8) psykisk uthållighet

5 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Referensmaterial - kravprofiler olika yrkesområden Drygt 40 beskrivningar Tolerans mot begränsningar 0 – 4 Möjligheter till anpassning

6 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Ett exempel: administratörer i offentlig förvaltning Aktivitetsförmågor relaterade till Psykiska funktioner - liten till måttlig tolerans Syn, tal, hörsel – liten tolerans Balans, koordination, finmotorisk kvalitet – måttlig till stor tolerans Fysiska funktioner – stor till mycket stor tolerans

7 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Ett sammanhållet format Självrapporterad förmåga Befintliga medicinska underlag Klargörande undersökning Kompletterande undersökning Arbetsteurapeutiska, sjukgymnastiska och neuropsykologiska test

8 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Medicinska förutsättningar för arbete och den försäkrades syn på möjligheter till arbete Sjukdomsbild Förmågeprofil Konsistens och logik (DFA-kedjan) Den försäkrades syn på möjligheter till arbete

9 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Begränsat införande hösten Beslut

10 Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Tack!


Ladda ner ppt "Utveckling av metoder för bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmågebedömning Karlstad 18 april Jan Larsson I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett."

Liknande presentationer


Google-annonser