Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT SKRIVA INTYG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT SKRIVA INTYG."— Presentationens avskrift:

1 ATT SKRIVA INTYG

2 PRINCIPER FÖR INTYG BESKRIVNING – medicinsk historia – källa
BESKRIVNING – patientens subjektiva historia BESKRIVNING – annan information, rapport (ange källa, id på person) OBSERVATION/UNDERSÖKNING – objektiva fynd BEDÖMNING

3 Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrift om intyg
7 §Intygsutfärdaren ska beakta att intyget kan få avgörande betydelse i offentliga och enskilda rättsförhållanden och noga se till att endast uttala sig om förhållanden som han eller hon har tillräcklig kännedom om. Det ska tydligt framgå vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden och vilka uppgifter som härrör från intygspersonen, andra personer och myndigheter eller organisationer.

4 Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrift om intyg
8 §Ett intyg ska innehålla noggranna uppgifter om de undersökningar, upplysningar, journalhandlingar och andra handlingar som ligger till grund för bedömningen. Symtom och iakttagelser som framkommit vid en personlig undersökning ska redovisas. Det ska anges vilka av dessa och i vilket eller vilka avseenden som de ligger till grund för bedömningen.

5 DFA Analysmetodik av medicinska underlag
Diagnos… Funktionsförmåga Aktivitetsförmåga…. Beskrivning krävs då juridiken ”kan ej hantera” medicinska begrepp

6 DIAGNOS ”System” som hela läkarvetenskapen arbetar med för att kunna ge adekvat behandling och prognos

7 FUNKTIONSBEGRÄNSNING
- Beskrivs ofta som observerat status… - Vad man kan notera i det kliniska rummet? - Vad noteras i samband med strukturerade ”medicinska”/”psykologiska” test? Beskrivning relaterar till aktuell status samt undersökarens kunskap, perceptionsförmåga och verbala begåvning

8 AKTIVITETSBEGRÄNSNING
Det som df/pat inte kan göra p.ga sjukdomstillståndet Praktiska exempel från vardagen bäst Kräver noggrann anamnes av undersökare, dvs intresse och tid

9 DIMENSIONER ATT BETRAKTA/BEAKTA
Tid rum person Kommunikation Motorik

10 GRUPPARBETE Övning i att skriva intyg
Titta på filmer – beskriv allmäntillstånd + psykiatriskt status Beskriv aktuell funktionsbegränsning individuellt och diskutera sedan i gruppen

11 ORD ATT BESKRIVA MED Orientering, tidsuppfattning, vakenhetsgrad, mimik, gester, kroppshållning, rörlighet, formell kontakt, emotionell kontakt, grundstämning, uppmärksamhet, koncentration, tankeförlopp, avledbarhet, livslust, energi, rörelsemönster, talflöde, tankemönster, uthållighet, minne, initiativ, apati, ångest, suicidalitet verklighetsförankring hallucinos adekvat


Ladda ner ppt "ATT SKRIVA INTYG."

Liknande presentationer


Google-annonser