Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carina Boström Leg Arbetsterapeut Tel 026-155525 ”Vi kan alltid göra nåt!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carina Boström Leg Arbetsterapeut Tel 026-155525 ”Vi kan alltid göra nåt!”"— Presentationens avskrift:

1 Carina Boström Leg Arbetsterapeut Tel 026-155525 carina.bostrom@lg.se ”Vi kan alltid göra nåt!”

2 Problemområden vid demenssjukdom Orientering Minne Initiativ Tidsuppfattning Varseblivning Hantera föremål Insikt Stresskänslig Koncentration Planeringsförmåga Inlärningsförmåga Språk

3 Klinisk undersökning –Anamnes Heteroanamnes Fullständigt status, somatiskt inkl neurologstatus samt psykiskt Kognitivt test, exempelvis MMT Standardblodprover Ex, Hb, B-glukos, el-status samt inflammation/infektionsprover Övriga prover som ska ingå; Thyreoideastatus Albuminkorrigerat kalk Homocystein Övriga undersökningar som ingår i basalutredning; EKG Ortostatiskt blodtryck Datortomografi hjärna Ytterligare att tänka på! Arbetsterapeut för hjälp med aktivitetsbedömning Kontakt med kommunen för vårdplanering Specialistbedömning?` Ex, om utredning enligt ovan inte ger underlag för diagnos. Basal Demensutredning i Primärvård

4 Arbetsterapin Gävle HJM Organisation Ergo BAP Neuro Demens

5 Arbetsterapeuten tittar på hur du gör: Går det långsamt Går det snabbt Hur effektivt är du Hur koncentrerad är du Blir du lätt distraherad Gör du i logisk ordning Hittar du alla saker Använder du rätt redskap Minns du vad och hur du skulle göra. Hur står du Var placerar du dig Hur går du Hur rör du dig Hur lyfter du Orkar du.

6 Att brygga två koppar kaffe….. att få idén att ta initiativ hitta material mäta (räkna)rätt mängd kaffe och vatten filtret på rätt ställe kaffe och vatten i rätta behållarna ”montera”ihop bryggaren minnas antalet koppar kontakten i väggen knäppa på knappen.

7 Att bre’ en smörgås….. att få idén att ta initiativ hitta material välja lämpliga verktyg hantera kniven ”lagom” med smör förstå ovanpå-under- mellan tolka text på förpackning hur många? hur hungrig är jag?

8 Att ta sig ett glas vatten…. att få idén att ta initiativ hitta material välja……… … … … …

9 Viktiga frågeställningar:  Förändring över tid  Använda kända föremål  Orientering i miljön  Orientering i tid  Glömmer?  Sover  Oro/stress  Närståendes egen tid  Sociala kontakter  Framtiden  Intresse/erfarenheter av teknologi

10 Att tänka på vid bedömning: Fånga den sjukes egen upplevelse av sin aktivitetsförmåga Kontakt med närstående och/eller personal VILKA frågor ställs - samt HUR de ställs Färdiga instrument behöver ofta kompletterande frågor

11 Hur blev det sen? Nya erfarenheter!

12 ”ISAK” Positionering av personer med minnesproblematik

13 Man skapar enkelt kundens ”trygghetszon” med ett knapptyck på sändaren

14

15 Vägen in? Nya erfarenheter!

16 Att tänka på gällande insatser: Yngre/ Äldre Börja i tidigt skede Lära nytt Behoven förändras Närståendes, vårdpersonalens samverkan ” Tyst” patientgrupp Intresse Motivation Behov av uppföljning

17 Gunnar använder inte telefonen - Varför ? Kan han läsa/uppfatta siffrorna? Förstår han vad han skall göra när telefonen ringer? Hör han signalen? Kan han uppfatta/höra vad som sägs i telefonen? Kan han minnas vad som sägs? Kommer han ihåg telefonnumret så att han kan knappa in det på telefonen? Förstår/kommer han ihåg att lägga tillbaka luren efter avslutat samtal?.

18 Elsa äter inte lunch - Varför ? Kommer hon ihåg att äta? Kan hon följa ett recept, läsa recept, förstå instruktioner? Kan hon uppfatta och hantera mått och mängder? Kommer hon ihåg att stänga av spis, vattenkran, stänga kylskåpsdörr? Hittar hon i skåpen? Väljer hon lämpliga verktyg? Hur hanterar hon dem? Kan hon hålla tråden i en aktivitet? Vad händer om telefonen ringer eller störande ljud på gatan? Hur reagerar hon på ljud/lukt? Såsom kokande vatten, stekos…... Tar aktiviteten lagom lång tid att utföra?.


Ladda ner ppt "Carina Boström Leg Arbetsterapeut Tel 026-155525 ”Vi kan alltid göra nåt!”"

Liknande presentationer


Google-annonser