Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

                                                                                                            

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "                                                                                                            "— Presentationens avskrift:

1                                                                                                             

2                                                                                                             

3 Demensplanen i Kils kommun kom till för att förbättra kunskapen och omhändertagandet av personer med demenssjukdom och deras närstående

4 Demensteam 2004 En sjuksköterska och en undersköterska anställs i kommun Sjuksköterskan slutar

5 En arbetsterapeut anställdes i stället
Lösningen blev att Lena på vårdcentralen timanställdes i kommunen

6 Samverkan Demensteamet och Lena på vårdcentralen träffades var 14:e dag och gör så fortfarande Gemensamma utbildningssatsningar för både personal och anhöriga Demensombud i kommunen Demenshjulet Lena är kontakten in på vårdcentralen

7 Minnesteamet i idag En social omsorgare 100 % En undersköterska 100 %
En demenssköterska i kommunen som arbetar 30 % i minnesteamet övrig tid på särskilt boende

8 Demenssköterskan på vårdcentralen arbetar en dag i veckan med demensfrågor samt är timanställd i Kils kommun

9 Sjuksköterskan på vårdcentralen
Kan själv starta upp utredning med MMT, klocktest mm därefter kontakt läkare för fortsatt utredning eller tvärtom

10 När diagnos och behandling är insatt
Kontaktas minnesteamet av sjuksköterskan på vårdcentralen efter samtycke med den demenssjuke och/eller närstående Minnesteamet tar kontakt med den demenssjuka/närstående första gången per telefon efter ca tre månader Efter 6-8 månader gör sjuksköterskan på vårdcentralen uppföljning med tester Efter nio månader tar minnesteamet ny kontakt Efter detta görs uppföljning av tester minst en gång per år

11 Varför blev detta så bra?
Stöd av politiker och tjänstemän Liten kommun Engagerade medarbetare både i landsting och kommun Tydlig ansvarfördelning utredning /behandling/stöd

12 Vad ger detta samarbete
Att en snabb utredning med uppföljningar i samverkan sker gör att den demenssjuka kan bo kvar i hemmet och att den närstående får stöttning

13 Vad kan göras bättre med hjälp av de nya riktlinjerna?
Mera dagverksamhet Förbättringar kring utredningsdelen Aktivitetsbedömningar bör mera ingå i utredningarna Förbättringar för närstående Samverkan i våra uppföljningar Och mycket mycket mera

14                                                                                                             

15 Förmågan att idag tänka annorlunda än i går
Skiljer den vise från den envise


Ladda ner ppt "                                                                                                            "

Liknande presentationer


Google-annonser