Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för Signaler och System IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter Bengt Arne Sjöqvist, Adj. Professor, Chalmers Tekniska Högskola Kaj Lindecrantz,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för Signaler och System IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter Bengt Arne Sjöqvist, Adj. Professor, Chalmers Tekniska Högskola Kaj Lindecrantz,"— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för Signaler och System IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter Bengt Arne Sjöqvist, Adj. Professor, Chalmers Tekniska Högskola Kaj Lindecrantz, Professor, Borås Högskola Inger Ekman, Docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Anne Nilsson, Specialistsköterska, DAGA kliniken, Östra sjukhuset Care @ Distance Anna Gund Doktorand, Chalmers Tekniska Högskola

2 Institutionen för Signaler och System Inledning •Hjärtsvikt –2% av västvärldens befolkning –Flest över 60 år –Kroniskt sjukdomstillstånd •Antalet äldre ökar •Ökade utgifter •Minskade resurser

3 Institutionen för Signaler och System Syftet med IT-baserad hemvård •Förbättrad vård: –Förbättrad “treatment compliance” –Bättre beslutsunderlag för vårdgivare –Försämrat hälsotillstånd upptäcks snabbare –Enklare att se effekter av ny/ändrad medicinering –Patienten kan stanna hemma längre perioder •Kostnadssparande: –Färre/kortare sjukhusbesök –Färre akutsituationer

4 Institutionen för Signaler och System IT-nätverk Anhöriga Vårdgivare Nätverk Databas Patient

5 Institutionen för Signaler och System Systemöversikt •Hemklient –Placerad hos patient –Dator med installerad mjukvara –Mätutrustning •Webportal –För vårdgivare och patient med anhöriga –Tillgänglig via Explorer •Infrastruktur/server –Synkronisering av data med hemklient –Bredband/GPRS mellan server och klient –Bluetooth mellan mätutrustning och hemklienten

6 Institutionen för Signaler och System Hemklienten •Hemutrustning –Enkel att använda, även för äldre –Liten inverkan på patientens dagliga liv •Mätningar –En eller flera gånger per dag –Kroppsvikt –Blodtryck –(Elektrisk Bio-Impedans) •Subjektiva frågor –Likertskala, 1-5 –Trötthet –Dyspné •Larmfunktion

7 Institutionen för Signaler och System Webportal •Tillgänglig via web browser •Undersöka patientdata •Administrera: –Patientdata –Instrument –Frågeformulär •Skapa scheman för mätning

8 Institutionen för Signaler och System Pågående arbete •Förbättringsarbeten på det nuvarande systemet •Systemverifiering –“Avlusningstester” på friska frivilliga •Förberedelser för kliniska tester •Samarbete med DAGA kliniken på Östra Sjukhuset

9 Institutionen för Signaler och System Framtida planer •Tillämpa EBI (Elektrisk Bio-Impedans) –EKG –Ödem –Andning –Etc. –Examensarbete (civ.ing.) nyligen avklarat •Utveckla ny sensorteknik –Nödvändig för att kunna använda EBI för hemvård –Användarvänligt –Icke-invasivt, smärtfritt –“Wearable electronics” / Smarta textilier •Fler tester och förbättringar –Helt webbaserat system

10 Institutionen för Signaler och System Tack!


Ladda ner ppt "Institutionen för Signaler och System IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter Bengt Arne Sjöqvist, Adj. Professor, Chalmers Tekniska Högskola Kaj Lindecrantz,"

Liknande presentationer


Google-annonser