Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens palliativa vård– Vårdval? Eva Gyllenhammar, Överläkare Palliativa vårdenheten Byle gård, Täby. Förenade Care AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens palliativa vård– Vårdval? Eva Gyllenhammar, Överläkare Palliativa vårdenheten Byle gård, Täby. Förenade Care AB."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens palliativa vård– Vårdval? Eva Gyllenhammar, Överläkare Palliativa vårdenheten Byle gård, Täby. Förenade Care AB.

2 Hur ska det gå till? Varje dag ange antal lediga platser på webportal. Pat från hela länet kan välja mellan godkända vårdgivare som har ledig plats. Remiss får bara skickas om det finns ledig plats.

3 Beställarnas vision ”Framtidens sjukvård” – fler äldre patienter men färre slutenvårdsplatser vid akutsjukhusen. Mer vård hemma. Vårdval => patientmakt och mer effektiva utförare genom konkurrens

4

5 Tanken med vårdval ASiH: Stimulera till ökat utflöde och minskat inflöde från/till akutsjukhusen..

6

7 Vårdval för palliativ slutenvård: Ökad tillgänglighet för dem som behöver. Patienten kan få slutenvårdsplats långt hemifrån… Akutsjukhuset får en ledig plats.

8 Ersättningar sluten vård TIDIGARE Ersättning för antalet ”beställda” pat. 4400 kr/vårddygn + 80 kr patientavgift/vårddygn. NU Ingen fast ersättning. 4134 kr + 80 kr/dygn

9 Ersättningar ASiH 1573 kr/dygn (målgrupp 1) 1085 kr/insats (målgrupp 2) Startersättning för inskrivning 7441kr/pat NU 1288 kr/dygn (inskriven pat) 1272 kr/insats (SäBo- insatser och blodtransfusion)

10 Multisjuka patienter/Icke malign sjukdom ska få del av den specialiserade palliativa vården?

11 Allmän och specialiserad vård? Vårdinnehållet avgör! Vårdform (ex ASIH) är en annan sak. Här kan vården komma att styras av inskrivningsersättningen (7441 kr/pat) Quick-fix-patienter? (Behöver bara lite Furix..) Hjärtsviktspatienter får skrivas ut/skrivas in ofta för ersättningens skull?

12 Hur har det gått? Webportalen fungerar ej ännu. Remittenterna inte informerade. Det stora problemet är förtroendeklyftan mellan dem som utformat vårdval och de som arbetar med palliativ vård. Ökad administration med registreringar för att få full ersättning av landstinget, ex KVÅ-koder.

13 Palliativ vård för alla? Palliativa vårdenheter hitills bara för ett fåtal. Mest cancerpatienter. Att palliativ vård införlivas i akutsjukhusens och äldreboendenas vård är framtidsdrömmen.


Ladda ner ppt "Framtidens palliativa vård– Vårdval? Eva Gyllenhammar, Överläkare Palliativa vårdenheten Byle gård, Täby. Förenade Care AB."

Liknande presentationer


Google-annonser