Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KnowledgeCare Effektiv kunskapshantering och lärande i kunskapsintensiva verksamheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KnowledgeCare Effektiv kunskapshantering och lärande i kunskapsintensiva verksamheter."— Presentationens avskrift:

1 KnowledgeCare Effektiv kunskapshantering och lärande i kunskapsintensiva verksamheter

2 Syfte Utveckla och testa en ny ansats för effektiv kunskapshantering och lärande inom verksamheter med hög specialiseringsgrad samt stor geografisk spridning.

3 Problemet – exemplet Bensårscentrum Specialister inom slutenvården (sjukhus) Distriktssköterskor i kommunal sjukvård Sjuksköterskor och läkare i primärvård (vårdcentral) - - Kirurger - - Hudspecialister - - Ortopeder - - Infektionsläkare - - Specialistsjuksköterskor - - Sjukgymnaster

4 Fånga Transformera Dela och använda Paketera och lagra Ledarskap Mätning Kultur Teknologi Kunskapsbank Knowledge Management framework

5 1.Utveckla ett integrerat arbetssätt som effektivt stödjer organisatoriskt och individuellt lärande och kunskapshantering. •Enterprise Knowledge Patterns (EKP) •LDP-instrumentet •Metoder för klassificering av kunskap •Integration av kunskapsarbetet i verksamhetsprocesser Mål

6 Mål (forts.) 2.Utveckla teknikstöd till denna kombinerade ansats. 3.Implementera och testa “The KnowledgeCare Approach” i tre olika användarorganisationer. 4.Generalisera erfarenheterna av projektet och sprida ansatsen till övriga intressenter.

7 Partners Metod- och teknikutveckling •Högskolan i Skövde (HIS) •Kung Tekniska Högskolan (KTH) Användare av metod och teknik •Skövde Kommun •Hentorps Vårdcentral, Skövde •Kärnsjukhuset i Skövde, Avdelning 74 Bensårscentrum

8 •Snabbare spridning av senaste rönen -> kortare behandlingstid för patienterna •Effektivare kompetensutveckling av personalen på vårdcentraler och i kommunal hemsjukvård •Avlastning för personalen i slutenvården •Feedback till specialister om behandlingars effekt Effekter i fallstudieorganisationerna

9 Utmaningar •Integration av kunskapsarbetet i verksamhetsprocesserna •Att hålla kunskapsbanken levande •Teknikstödets användbarhet –Kunskapsbankens förvaltare –Kunskapsbankens användare

10 Samarbete med Vinnovas program IT i hemsjukvården •Syfte att testa mobila IT-lösningar för hemsjukvården •Drivs av Professor Benkt Wangler, Högskolan i Skövde. •Test av KnowledgeCares applikation inom projektet Vita Nova hemma

11 Relation till annan forskning •Knowledge Management •Organisational Learning •Patterns


Ladda ner ppt "KnowledgeCare Effektiv kunskapshantering och lärande i kunskapsintensiva verksamheter."

Liknande presentationer


Google-annonser