Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens specialistläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens specialistläkare"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens specialistläkare 2012-09-05
Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare Karin Borgvall

2 Hur var det nu med vikten?
”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard( ) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur var det nu med vikten?

3 Några förgrundsfigurer som kallar sig filosofer
Clarence Irving Lewis ( ) vars tankar påverkade både W. Edwards Deming ( ) och Walter Shewhart ( ) Särskilt intressant är Lewis inflytande på både PDSA-cirkelns tillkomst samt Demings tankar om förbättringskunskap (profund knowledge) Lewis Deming Shewhart

4 Aktivt medarbetarskap Utgå från kundens behov
Vad vill vi uppnå? Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Vad vill vi uppnå? Demings 4 punkter •Utgå från patientens behov •Aktivt medarbetarskap •Aktivt ledarskap •Systemförståelse För att uppnå förbättringsarbete -mål Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

5 Var vill vi vara? Var är vi nu?
”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var vill vi vara? … minska gapet mellan det vi vet och det vi gör Vi vet att vi borde göra på ett annat sätt – men vi vet inte alltid HUR vi ska göra eller förändra?? Vi behöver ta oss tid - sätta oss ner för att prata om det. Ett annat sätt är Att lära av andra och lära av varandra vilket ger ett accelererat lärande. Hur kan vi då samla in tips och idéer om hur andra har gjort och sedan översätta/anpassa det till vår egen verksamhet? Slutrapporter finns på Studiebesök Bjuda in inspiratörer I förbättringsarbete måste vi först veta VAR är vi nu - Nuläge VAR vill vi vara - Mål … genom att … Initialt…. MÄTA för att VETA (fakta om utgångsläget) Och därefter …. MÄTA för att LÄRA (över tid) Var är vi nu?

6 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling
Professionell Kunskap • Ämneskunskap • Personliga färdigheter • Värderingar, etik Förbättringskunskap • System • Variation • Förändringspsykologi Förbättring av diagnos, behandling, processor och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden och Landstingsförbundet

7 Offensiv kvalitetsutveckling
Ledningens engagemang Ständiga förbättringar Arbeta med processer Sätt kunden i centrum Basera beslut på fakta Låt alla vara delaktiga Skapa helhetsbild Källa: Chalmers Avdelningen för verksamhetsutveckling

8 Att möta kunden på rätt nivå
Kundnivå Vill avstå från all kontroll Vill dela kontroll Vill ha full kontroll Vägvisare Samtalspart/ rådgivare Guru/expert Vårdgivarroll Källa: HSO Skåne

9 Bild: Patientens väg. Akutmottagningen Lasarettet Trelleborg
Detaljnivå! Bild: Patientens väg. Akutmottagningen Lasarettet Trelleborg

10 Flödet vid inskrivning Patient Läkare Bm/ssk Sekreterare Narkos
Dr vet ej vem som är inskrivande bm/ssk Journal ej förberedd Patient ej i tid Undersökningsrum ej ledigt Tolk ej beställd Väntar på pat från bm/ssk Hittar ej journalen Flödet vid inskrivning Journal ej tillgänglig för sekr. Pat hittar ej preop.mottagning Läkaranteckning ej utskriven Pat. kommer för sent ner till preop.mottagning Op-program klart 11.00 Sekreterare Narkos

11 Förbättringsprocessen
Säkra och sprid lösningen När rätt lösning är funnen Dra lärdomar av arbetet Inled ny cykel Påvisa och definiera behov av förbättring Mät och förstå problemet Analysera och hitta möjliga lösningar Agera Planera Studera Gör Utvärdera varje test - har vi hittat rätt lösning Om inte – testa andra lösningar Ibland måste man backa tillbaka till Planera-fasen P= Fiskben för att hitta orsak Rangorfdna förslag till förändring Testa den lösning som är mest sannolik

12 Visualisering! Personalens Pågående förbättringsidéer förbättringstest
Indikator/ patient- feedback Flödesdata

13 We use only experience, not data.
We collect data, but just look at the numbers. We group data so as to form charts and graphs. We use census data with descriptive statistics. We use sample data with descriptive statistics. We use sample data with inferential statistics. 13

14 Se på din verksamhet med andra ögon

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Framtidens specialistläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser