Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall."— Presentationens avskrift:

1 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard(1813-1855) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur var det nu med vikten?

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Några förgrundsfigurer som kallar sig filosofer Clarence Irving Lewis (1883-1964) vars tankar påverkade både W. Edwards Deming (1900-1993) och Walter Shewhart (1891-1967) Särskilt intressant är Lewis inflytande på både PDSA-cirkelns tillkomst samt Demings tankar om förbättringskunskap (profund knowledge) Lewis Deming Shewhart

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad vill vi uppnå? Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap -stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov -kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum ”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var är vi nu? Var vill vi vara?

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell Kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Förbättring av diagnos, behandling, processor och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden och Landstingsförbundet

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Offensiv kvalitetsutveckling Basera beslut på fakta Arbeta med processer Låt alla vara delaktiga Ständiga förbättringar Skapa helhetsbild Ledningens engagemang Sätt kunden i centrum Källa: Chalmers Avdelningen för verksamhetsutveckling

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Att möta kunden på rätt nivå Kundnivå Vill avstå från all kontroll Vill dela kontroll Vill ha full kontroll Guru/expert Vägvisare Samtalspart/ rådgivare Vårdgivarroll Källa: HSO Skåne

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Bild: Patientens väg. Akutmottagningen Lasarettet Trelleborg

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Flödet vid inskrivning PatientLäkareBm/ssk SekreterareNarkos Patient ej i tid Läkaranteckning ej utskriven Journal ej tillgänglig för sekr. Op-program klart 11.00 Undersökningsrum ej ledigt Väntar på pat från bm/ssk Dr vet ej vem som är inskrivande bm/ssk Journal ej förberedd Hittar ej journalen Tolk ej beställd Pat hittar ej preop.mottagning Pat. kommer för sent ner till preop.mottagning

11 www.skane.se/Utvecklingscentrum Planera GörStudera Agera Förbättringsprocessen Påvisa och definiera behov av förbättring Mät och förstå problemet Analysera och hitta möjliga lösningar Testa den lösning som är mest sannolik Utvärdera varje test - har vi hittat rätt lösning Om inte – testa andra lösningar Ibland måste man backa tillbaka till Planera-fasen Säkra och sprid lösningen När rätt lösning är funnen Dra lärdomar av arbetet Inled ny cykel

12 www.skane.se/Utvecklingscentrum Visualisering! Personalens förbättringsidéer Flödesdata Pågående förbättringstest Indikator/ patient- feedback

13 www.skane.se/Utvecklingscentrum

14 Se på din verksamhet med andra ögon

15 www.skane.se/Utvecklingscentrum

16

17

18


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall."

Liknande presentationer


Google-annonser