Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare Karin Borgvall

2 ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard( ) Søren Kierkegaard omkring Hur var det nu med vikten?

3 Några förgrundsfigurer som kallar sig filosofer Clarence Irving Lewis ( ) vars tankar påverkade både W. Edwards Deming ( ) och Walter Shewhart ( ) Särskilt intressant är Lewis inflytande på både PDSA-cirkelns tillkomst samt Demings tankar om förbättringskunskap (profund knowledge) Lewis Deming Shewhart

4 Vad vill vi uppnå? Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap -stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov -kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

5 ”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var är vi nu? Var vill vi vara?

6 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell Kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Förbättring av diagnos, behandling, processor och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden och Landstingsförbundet

7 Offensiv kvalitetsutveckling Basera beslut på fakta Arbeta med processer Låt alla vara delaktiga Ständiga förbättringar Skapa helhetsbild Ledningens engagemang Sätt kunden i centrum Källa: Chalmers Avdelningen för verksamhetsutveckling

8 Att möta kunden på rätt nivå Kundnivå Vill avstå från all kontroll Vill dela kontroll Vill ha full kontroll Guru/expert Vägvisare Samtalspart/ rådgivare Vårdgivarroll Källa: HSO Skåne

9 Bild: Patientens väg. Akutmottagningen Lasarettet Trelleborg

10 Flödet vid inskrivning PatientLäkareBm/ssk SekreterareNarkos Patient ej i tid Läkaranteckning ej utskriven Journal ej tillgänglig för sekr. Op-program klart Undersökningsrum ej ledigt Väntar på pat från bm/ssk Dr vet ej vem som är inskrivande bm/ssk Journal ej förberedd Hittar ej journalen Tolk ej beställd Pat hittar ej preop.mottagning Pat. kommer för sent ner till preop.mottagning

11 Planera GörStudera Agera Förbättringsprocessen Påvisa och definiera behov av förbättring Mät och förstå problemet Analysera och hitta möjliga lösningar Testa den lösning som är mest sannolik Utvärdera varje test - har vi hittat rätt lösning Om inte – testa andra lösningar Ibland måste man backa tillbaka till Planera-fasen Säkra och sprid lösningen När rätt lösning är funnen Dra lärdomar av arbetet Inled ny cykel

12 Visualisering! Personalens förbättringsidéer Flödesdata Pågående förbättringstest Indikator/ patient- feedback

13

14 Se på din verksamhet med andra ögon

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Framtidens specialistläkare 2012-09-05 Karin Borgvall."

Liknande presentationer


Google-annonser