Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Hur GIS mötte BIM” eller ” hur fungerar teknikstödda förändringsprocesser?” Henrik Linderoth Professor i BIM och ICT i byggandet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Hur GIS mötte BIM” eller ” hur fungerar teknikstödda förändringsprocesser?” Henrik Linderoth Professor i BIM och ICT i byggandet"— Presentationens avskrift:

1 ”Hur GIS mötte BIM” eller ” hur fungerar teknikstödda förändringsprocesser?” Henrik Linderoth Professor i BIM och ICT i byggandet henrik.linderoth@jth.hj.se Tekniska högskolan, Jönköping Avd. Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

2 - 130 anställda - 18 utbildningsprogram - 2500 studenter, 30% kvinnor Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH

3 - Bland de t - Bland de tre största utbildarna av byggingenjörer i Sverige. Ca 50% kvinnliga studenter -Tre inriktningar: Husbyggnad, anläggning och arkitektur - BIM – Integrerad del i grundutbildningen - GIS ett nytt moment i utb. Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH Expanderande forskning m a p extern finansiering och internationella publikationer

4 Vad är BIM?

5 SWECO: ”Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt”

6 VIANOVA: ”Är du redo för den kommande revolutionen inom infrastukturbranschen? Om inte, är det hög tid att bekanta dig med begreppet BIM. För en sak är säker; BIM (Building Information Modeling) är arbetssättet som kommer att vara standard i branschen framöver”

7 Ungefär samma som GIS, fast fokus är på byggnader och anläggningar… …där I :et, INFORMATION är den gemensamma nämnaren Läroböckerna säger att det en process… … B yggnads I nformations M odellering… …som resulterar i en objekt baserad B yggnads I nformations M odell VAD ÄR BIM?

8

9 BIM och GIS idag

10 BIM och GIS imorgon Hur kan vi tänka i FÖRSTA steget?

11 Vi har större och mindre problem i verksamheten… …t ex brist på information tidiga skeden av en byggprocess… …vi missade att kontrollera kommunens planer för området… …eller att det planerades en ny motorväg här om 10 år BIM och GIS kan vara en del av lösning på problemen… ….men…. VARFÖR SKA VI KOMBINERA BIM OCH GIS?

12 ”Vi har provat det här nya men det funkade inte, så vi fortsätter som förut”

13 BIM och GIS imorgon Hur kan vi tänka i ANDRA steget?

14

15 MED ANDRA ORD …anpassa den nya tekniken till befintliga arbetssätt…. …eller förändra befintliga arbetssätt så de passar den nya tekniken… …eller gör både och… När får vi utveckling och förbättring?

16 Det förväntade händer inte Mindre än förväntat händer Men något händer TEKNIKDRIVNA FÖRÄNDRINGSPROCESSER: ”TRE SANNINGAR”

17 Mobiltelefonerna skulle ju bli mindre och mindre…

18 …Men något hände…

19 Data- och telecom smälte samman…

20 …som fick konsekvenser Aktiekurs Nokia 1995-2013

21 ”Organisationer och individer ska inte behöva ändra sina arbetsrutiner för att dra nytta av Internet, särskilt inte när dessa rutiner är etablerade och stämmer överens med ”best practice” VI TÄNKER OSS FÖLJANDE UTTALANDE I MITTEN AV 90-TALET

22 Vi hade: Fortsatt köat i banken före kl 3… …Inte kunnat handla på nätet… …och företag som Amazon, Spottify, Skype, m fl hade inte existerat… …m m, m m HUR HADE DET SETT UT IDAG OM DENNA TANKE STÄMMER?

23 ”Organisationer och individer ska inte behöva ändra sina arbetsrutiner för att dra nytta av BIM, särskilt inte när dessa rutiner är etablerade och stämmer överens med ”best practice” inom projektledingen Fritt översatt från “Aligning building information model tools and construction management methods. 2012. Timo Hartmann, Hendrik van Meerveld, Niels Vossebeld, Arjen Adriaanse. Automation in Construction, Vol 22, sid. 605-613” ”TANKAR FRÅN NÅGRA BYGG-IT FORSKARE” Detta innebär att befintliga arbetssätt cementeras

24 Varför fungerade det, eller varför fungerade det inte?

25 BIM/GIS

26 BIM- GIS Idéer om hur vi ska använda BIM och GIS idag och imorgon Branschlogik Normer Värderingar Branschlogik Normer Värderingar Upphandlingsformer Arbetssätt (projekt) Lagar & reglering Ersättningsformer (hur vi tjänar pengar) Ersättningsformer (hur vi tjänar pengar)

27 Konklusion av steg två (hur vi använder BIM och GIS imorgon) Analysera varför, eller varför inte BIM/GIS löste problemen som identifierades i steg ett!

28 Hur vi använder BIM och GIS imorgon. Steg tre!

29 Är det jag som har mest inflytande???

30 Vem har möjlighet att påverka de olika faktorerna? Vilka är det som berörs? Vilka motiv har dessa parter för att acceptera eller förkasta en förändring? KONKLUSION STEG TRE

31 -Fundera på varför skall vi använda BIM/GIS och vilka problem kan vi lösa? -Analysera vilka förändring och anpassningar som behöver göras -Analysera hur förändringen kan genomföras -Men man måste testa för att se vad som ska göra! DET MYCKET FÖRENKLADE RECEPTET FÖR EN INTEGRATION AV BIM OCH GIS

32 Ett annat första steg för att arbeta med en BIM/GIS stödd utveckling är att: Samarbeta med BIM Alliance Sweden


Ladda ner ppt "”Hur GIS mötte BIM” eller ” hur fungerar teknikstödda förändringsprocesser?” Henrik Linderoth Professor i BIM och ICT i byggandet"

Liknande presentationer


Google-annonser