Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS

2 Högskolan Dalarna 2 campus (Falun och Borlänge) 800 anställda 4 akademier Centraliserad förvaltning sedan avdelningar inom förvaltningen

3 Bakgrund till centralisering Högskolan Falun / Borlänge 1977 Högskolan Dalarna campus 2 kulturer Skapa en helhet

4 Bild 4 1 campus 500 anställda 3 institutioner Centraliserad förvaltning sedan avdelningar inom förvaltningen BAKGRUND SKÖVDE

5 Bild 5 Målet med omorganisaringen var total centralisering. Ingen förvaltningspersonal kvar ute på institutionerna Ekonomisk motivation Nedskärningar Effektivisering BAKGRUND

6 Bild 6 Sämre kontakt med undervisande personal Vi/dom känsla Sämre service Inte veta vad som är på gång på institution Hur ska det fungera? FARHÅGOR INFÖR CENTRALISERING

7 Framgångsfaktorer Nära samspel mellan akademi och administration –tät dialog Gemensamma arenor/mötesplatser med tydligt syfte En stark VI känsla – undanröj vi och dom känsla En gemensam grundsyn/ värdegrund Vem är vi till för? Tydligt uppdrag – arbetsbeskrivning Tydlig beslutsordning Samlokalisering

8 Bild 8 Attityd Befogenheter/mandat att driva förändring Ledarskap Små steg – skynda långsamt Gemensamma lokaler FRAMGÅNGSFAKTORER

9 Upplevda nackdelar Upplevelsen av att närhet till akademin minskar– får finna organiserade former av möten Känsla av minskad delaktighet Bromsar kreativitet/ ”egna” lösningar

10 Fördelar centraliserad studieadministration Undviker suboptimering Rättsäkerhet – Enhetligt arbetssätt/gemensam praxis – Förutsägbarhet och trygghet Effektivt Minskad sårbarhet - alltid bemannat/ täcker upp för varandra – Stöder varandra vid arbetstoppar Förenklar mobilitet av medarbetare Professionalism

11 Tack! Eva Bäck Kassie Sundin


Ladda ner ppt "Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS."

Liknande presentationer


Google-annonser