Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS

2 Högskolan Dalarna 2 campus (Falun och Borlänge) 800 anställda 4 akademier Centraliserad förvaltning sedan 2001 7 avdelningar inom förvaltningen

3 Bakgrund till centralisering Högskolan Falun / Borlänge 1977 Högskolan Dalarna 1995 2 campus 2 kulturer Skapa en helhet

4 Bild 4 1 campus 500 anställda 3 institutioner Centraliserad förvaltning sedan 2008 7 avdelningar inom förvaltningen BAKGRUND SKÖVDE

5 Bild 5 Målet med omorganisaringen var total centralisering. Ingen förvaltningspersonal kvar ute på institutionerna Ekonomisk motivation Nedskärningar Effektivisering BAKGRUND

6 Bild 6 Sämre kontakt med undervisande personal Vi/dom känsla Sämre service Inte veta vad som är på gång på institution Hur ska det fungera? FARHÅGOR INFÖR CENTRALISERING

7 Framgångsfaktorer Nära samspel mellan akademi och administration –tät dialog Gemensamma arenor/mötesplatser med tydligt syfte En stark VI känsla – undanröj vi och dom känsla En gemensam grundsyn/ värdegrund Vem är vi till för? Tydligt uppdrag – arbetsbeskrivning Tydlig beslutsordning Samlokalisering

8 Bild 8 Attityd Befogenheter/mandat att driva förändring Ledarskap Små steg – skynda långsamt Gemensamma lokaler FRAMGÅNGSFAKTORER

9 Upplevda nackdelar Upplevelsen av att närhet till akademin minskar– får finna organiserade former av möten Känsla av minskad delaktighet Bromsar kreativitet/ ”egna” lösningar

10 Fördelar centraliserad studieadministration Undviker suboptimering Rättsäkerhet – Enhetligt arbetssätt/gemensam praxis – Förutsägbarhet och trygghet Effektivt Minskad sårbarhet - alltid bemannat/ täcker upp för varandra – Stöder varandra vid arbetstoppar Förenklar mobilitet av medarbetare Professionalism

11 Tack! Eva Bäck eba@du.se 023 77 84 57 Kassie Sundin Kassie.sundin@his.se 0500 44 80 63


Ladda ner ppt "Erfarenheter av centraliserad studieadministration Eva Bäck HDa, Kassie Sundin HS."

Liknande presentationer


Google-annonser