Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn Tina Karrbom Gustavsson Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn Tina Karrbom Gustavsson Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)"— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn Tina Karrbom Gustavsson Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

2 Byggprojektet – ett skapande kaos? •Projektorganisation med olika professioner, målsättningar och traditioner •Förändringar under projektets gång – krav på olika kompetenser •Olika yrkesjargonger, kulturer och värderingar •Byggprocessen en stafett med växlingar vid ansvarsgränser •Höga krav på effektiv projektkommunikation

3 Utmaningar för effektiv byggprocess •Kombinera kompetenser •Lära av erfarenheter •Se, förstå och kommunicera helheter •Skapa förtroendefulla relationer •Balansera innovation och kontroll •Kommunikation – inom och mellan projekt

4 En vetenskaplig studie av......Projektkommunikationens roll i byggprojekt...IT i det organisatoriska sammanhanget

5 En vetenskaplig studie i tre steg 1.En fallstudie av ett aktuellt byggprojekt – KI Aula i Solna 2.En enkät om IT i byggindustrin, ”IT-Barometern 2011 3.En analys av möjligheter och hinder för effektiv projektkommunikation

6 Förnyelse genom samverkan •Byggprojektet har många gränser – juridiska, ansvar, faser i byggprocessen etc •Förmågan att överskrida gränser och skapa förtroende är avgörande för framgång •Samverkan över gränser – partnering •Kräver specialistkompetens – partneringledare •Genomarbetad mötesstruktur – ett nödvändigt ramverk

7 Förnyelse, samverkan, gränsöverskridande •Tvärprofessionella fokusgrupper – kombinerar kompetenser •Delat operationellt ansvar – projektet i centrum för bästa resursanvändning •Gemensam lokalisering – informell kommunikation och lärande genom gemensamt projektkontor

8 IT-användningen 2011 •IT-användningen ökar trendmässigt •Effektiviserar befintliga arbetsmetoder och rutiner •IT används allt mer för kommunikation och informationsutbyte •Upplevd nytta en förutsättning för användning

9 Uppkoppling mot Internet Andel anställda på arbetsplatser med uppkoppling

10 Förnyelse genom BIM •Ökat informationsutbyte genom byggnadsinformationsmodeller (BIM) •BIM – byggnaden modelleras i datormiljö •Används under hela byggprocessen för informationshantering, avstämning, demonstrationer, virtuella visningar mm •BIM ökar tydligt hos arkitekter och tekniska konsulter – i mycket lägre tempo hos byggföretag

11 IT-investeringars förändringar

12 IT-utveckling, nuläge •Utvecklingen sker i små steg baserat på enskilda individers initiativ •En begränsad grupp experter kan finnas på central nivå •Nyttan uppstår många gånger senare i processen •Utvecklingen går olika fort hos olika aktörer vilket skapar kommunikationsproblem

13 IT-utveckling, framtid •Framtida investeringar fokuserar främst på att öka det ”tekniska” och det ”administrativa” – göra samma sak snabbare •Framtida investeringar är inte tänkta för att utveckla verksamheten genom att göra saker på nya sätt – vara innovativ

14 Möjligheter och hinder •IT-utveckingen driver förnyelse, samverkan och BIM •Nya roller, t.ex. samverkansledare och BIM- samordnare •Syftet med samverkan och BIM är att öka kommunikationen och integrationen •Risk: Fler roller gör projektet mer komplext och svårare att överblicka Risk: Fokus på egen avgränsade del - inget ansvar för helheten

15 Vetenskapliga resultat/källor •Karrbom Gustavsson, T. (Red.) (2011) Byggsektorns förmågor. TRITA-FOB-Rapport 2011:4. Avdelningen för Projektkommunikation, KTH, Stockholm •Karrbom Gustavsson, T. & Gohary, H. (2012) Boundary action in construction projects: new collaborative project practices. International Journal of Managing Projects in Business. 5:3 •Karrbom Gustavsson, T., Samuelson, O. & Wikforss, Ö (2012) Organizing IT: Present state and future challenges in Sweden. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), Vol. 17, pg. 520-534 •Samuleson, O. (2012). IT-Barometern 2011 En mätning av bygg- och fastighetssektorns IT-användning TRITA-FOB-Rapport, 2012:1 (http://kth.divaportal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=2)

16 www.bygg.org


Ladda ner ppt "Www.bygg.org Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn Tina Karrbom Gustavsson Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)"

Liknande presentationer


Google-annonser