Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn"— Presentationens avskrift:

1 Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn
Tina Karrbom Gustavsson Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

2 Byggprojektet – ett skapande kaos?
Projektorganisation med olika professioner, målsättningar och traditioner Förändringar under projektets gång – krav på olika kompetenser Olika yrkesjargonger, kulturer och värderingar Byggprocessen en stafett med växlingar vid ansvarsgränser Höga krav på effektiv projektkommunikation En projektorganisation med olika professioner, målsättningar och traditioner - arkitekter, konstruktörer, projektledare, projektörer, ekonomer, yrkesarbetare mm. Förändringar i projektgruppen då olika kompetenser krävs under projektets genomförande Projektdeltagarna har oftast olika yrkesjargonger, olika kulturer och värderingar och är anställda i olika företag Byggprocessen som en stafett där stafettväxlingar sker vid ansvarsgränser Ett lyckat resultat kräver därför effektiv projektkommunikation

3 Utmaningar för effektiv byggprocess
Kombinera kompetenser Lära av erfarenheter Se, förstå och kommunicera helheter Skapa förtroendefulla relationer Balansera innovation och kontroll Kommunikation – inom och mellan projekt

4 En vetenskaplig studie av...
...Projektkommunikationens roll i byggprojekt ...IT i det organisatoriska sammanhanget

5 En vetenskaplig studie i tre steg
En fallstudie av ett aktuellt byggprojekt – KI Aula i Solna En enkät om IT i byggindustrin, ”IT-Barometern 2011 En analys av möjligheter och hinder för effektiv projektkommunikation

6 Förnyelse genom samverkan
Byggprojektet har många gränser – juridiska, ansvar, faser i byggprocessen etc Förmågan att överskrida gränser och skapa förtroende är avgörande för framgång Samverkan över gränser – partnering Kräver specialistkompetens – partneringledare Genomarbetad mötesstruktur – ett nödvändigt ramverk Byggprojektet har många gränser juridiska gränser i kontraktet, ansvarsgränser, gränser mellan faser i byggprocessen, fysiska gränser (kontor, byggarbetsplats). Förmågan hos projektledare och medarbetare att överskrida gränser och skapa förtroende är avgörande för framgång. Förnyelse genom medvetna samverkanssatsningar - partnering Viktigt med specialistkompetens - partneringledare En genomarbetad mötesstruktur är ett nödvändigt ramverk samverkan

7 Förnyelse, samverkan, gränsöverskridande
Tvärprofessionella fokusgrupper – kombinerar kompetenser Delat operationellt ansvar – projektet i centrum för bästa resursanvändning Gemensam lokalisering – informell kommunikation och lärande genom gemensamt projektkontor

8 IT-användningen 2011 IT-användningen ökar trendmässigt
Effektiviserar befintliga arbetsmetoder och rutiner IT används allt mer för kommunikation och informationsutbyte Upplevd nytta en förutsättning för användning

9 Uppkoppling mot Internet
Andel anställda på arbetsplatser med uppkoppling

10 Förnyelse genom BIM Ökat informationsutbyte genom byggnadsinformationsmodeller (BIM) BIM – byggnaden modelleras i datormiljö Används under hela byggprocessen för informationshantering, avstämning, demonstrationer, virtuella visningar mm BIM ökar tydligt hos arkitekter och tekniska konsulter – i mycket lägre tempo hos byggföretag

11 IT-investeringars förändringar

12 IT-utveckling, nuläge Utvecklingen sker i små steg baserat på enskilda individers initiativ En begränsad grupp experter kan finnas på central nivå Nyttan uppstår många gånger senare i processen Utvecklingen går olika fort hos olika aktörer vilket skapar kommunikationsproblem

13 IT-utveckling, framtid
Framtida investeringar fokuserar främst på att öka det ”tekniska” och det ”administrativa” – göra samma sak snabbare Framtida investeringar är inte tänkta för att utveckla verksamheten genom att göra saker på nya sätt – vara innovativ

14 Möjligheter och hinder
IT-utveckingen driver förnyelse, samverkan och BIM Nya roller, t.ex. samverkansledare och BIM-samordnare Syftet med samverkan och BIM är att öka kommunikationen och integrationen Risk: Fler roller gör projektet mer komplext och svårare att överblicka Risk: Fokus på egen avgränsade del - inget ansvar för helheten

15 Vetenskapliga resultat/källor
Karrbom Gustavsson, T. (Red.) (2011) Byggsektorns förmågor. TRITA-FOB-Rapport 2011:4. Avdelningen för Projektkommunikation, KTH, Stockholm Karrbom Gustavsson, T. & Gohary, H. (2012) Boundary action in construction projects: new collaborative project practices. International Journal of Managing Projects in Business. 5:3 Karrbom Gustavsson, T., Samuelson, O. & Wikforss, Ö (2012) Organizing IT: Present state and future challenges in Sweden. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), Vol. 17, pg Samuleson, O. (2012). IT-Barometern 2011 En mätning av bygg- och fastighetssektorns IT-användning TRITA-FOB-Rapport, 2012:1 (http://kth.divaportal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=2)

16


Ladda ner ppt "Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse i byggsektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser