Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter"— Presentationens avskrift:

1 Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter

2 Vilken vård är etisk rätt?
När kan vi prata levnadsvanor? Och med vem?

3 ”Om man ger varje individ en passande mängd näring och motion, icke för lite och icke för mycket, skulle man ha den säkraste vägen till hälsa” Hippokrates, f.Kr

4 Ofta fick patienterna exakta direktiv om kost och fysisk aktivitet
Ofta fick patienterna exakta direktiv om kost och fysisk aktivitet. Han individualiserade och följde upp sina ordinationer noga ”Jag har inte frågat om hon kan, jag har frågat om hon vill” ”Att vila är att göra något annat” "Lugn och mod. Allt i stor mängd. Resultatet blir gott” (text på recept)

5 Levnadsvanor påverkar
Sunda levnadsvanor kan förebygga 90% av all diabetes 80% av alla hjärtinfarkter och stroke 30% av all cancer 90 procent av de som dör av kronisk sjukdom hade en sjukdom som går att förebygga och behandla Förändrade levnadsvanor innebär också stora hälsovinster för dem som har en kronisk sjukdom, med exempelvis färre och mindre allvarliga komplikationer Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser innebär ett effektivt utnyttjande av hälso-och sjukvårdens resurser Hälften av all kvinnor och ca 70% av alla män har minst en ohälsosam levndsvana,Viktigt att känna till och tänka på även för cancerpatienter

6 Cancer Vid cancer spelar ärftlighet en stor roll i 5-10% av fallen
livsstilsfaktorer en stor roll i 70% av fallen personer/år får cancer i Sverige 1/3 får en cancerdiagnos under sin livstid 65% lever 10 år efter diagnos Lite kort om cancer. Pga bla screening och bättre behandling lever många med cancer

7 Hälsofrämjande slutenvård

8 Vilka är de största riskerna?
Infektioner Dålig sårläkning Muskelsvinn/sarkopeni Trycksår Smärtor Långa vårdtider Lång rehabilitering

9 Levnadsvanor vid sjukdom?
Saknas enhetlig praxis för hälsofrämjande arbete i vården Hälsofrämjande vårdmiljö saknas Kunskap saknas Vi har inte råd att inte jobba förebyggande Lite kort om cancer. Pga bla screening och bättre behandling lever många med cancer

10 Fysisk aktivitet ger många positiva effekter:
Stress, minne, smärta och sömn. Övervikt/bukfetma, hjärta/kärl, blodsocker, blodtryck och blodfetter. Balans, skelett, depression och immunförsvar. 10

11 Rökning Sämre strålbehandlingsresultat Sämre cytostatikaeffekt
Fler biverkningar Fördröjd läkning och fler komplikationer postoperativt Ökad risk för sekundär cancer Rökslut ger allmänt bättre hälsa och livskvalitet (Källa: Cooley et al)

12 Etikkoden för ssk All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moralisk ansvar för sina bedömningar och beslut Det som utmärker en profession är hur de professionella använder framtagen kunskap i det praktiska vårdarbetet Verksamma sjuksköterskor skall verka för en positiv inställning till arbetet att bedriva, sprida och använda forskning om omvårdnad och hälsa

13 Värdegrund för omvårdnad
Främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande

14 Sveriges Kommuner och Landsting anser:
Att det skall ingå ett hälsofrämjande förhållningssätt i samtliga vård – och omsorgsutbildningar Att hälso – och sjukvården skall genomsyras av ett hälsofrämjande arbete Att hälsofrämjande och förebyggande insatser kan vara betydligt mer effektiva än sjukdomsbehandlande och möjliggör åtgärder som motverkar sjukdom och främjar hälsa Källa: Positionspapper – Hälsofrämjande hälso – och sjukvård, 2013, SKL

15 Utmaningar Egna känslor och värderingar Brist på kunskap
Brist på motiverande strategier Fysiska miljön Dåliga erfarenheter Rutiner saknas

16 God omvårdnad vid sjukdom
ost ökning lkohol otion Alla personer med cancersjukdom bör ha rätt till samma information kring levnadsvanornas påverkan på behandling och biverkningar oavsett vart i landet man söker vård – vårt mål är att ta fram och sprida denna information till våra kollegor inom cancervården Att få ett cancerbesched är omväldande och det skakar inte om bara den som drabbas utan ofta hela nätverk runt den personen. Och det är såklart synd om den som är sjuk och skall få behandling. Då är det bra med en kram. Varför kramas vi?? För att visa omsorg, att vi bryr oss och att vi finns där för den som är sjuk och behöver oss. Så skall vi tänka kring att prata levnadsvanor med dessa personer. Vi gör det inte för att lägga sten till bördan utan för att peka på vad som kan underlätta och hjälpa. Jag som har jobbat med riktigt sjuka leukemipatienter vet hur viktigt det är att man sitter uppe istället för att ligga i sängen, eller att man kopplas från alla dropp och får gå utomhus en sväng under dagen… Jag har även en yngre syster… osv Att strunta i dessa råd vore tjänstefel för mig – många orkar med på ett annat sätt både psykisk och fysisk när man jobbar på det sättet. Får inte patienterna samma info då? En kort sökning på strålbehandlingsenheternas externa hemsidor visade blandat resultat… från att det står info direkt på första sidan till egen patientinfodel till att det inte finns med als.


Ladda ner ppt "Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter"

Liknande presentationer


Google-annonser