Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter. Vilken vård är etisk rätt? När kan vi prata levnadsvanor? Och med vem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter. Vilken vård är etisk rätt? När kan vi prata levnadsvanor? Och med vem?"— Presentationens avskrift:

1 Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter

2 Vilken vård är etisk rätt? När kan vi prata levnadsvanor? Och med vem?

3 ”Om man ger varje individ en passande mängd näring och motion, icke för lite och icke för mycket, skulle man ha den säkraste vägen till hälsa” Hippokrates, 406-370 f.Kr

4 Ofta fick patienterna exakta direktiv om kost och fysisk aktivitet. Han individualiserade och följde upp sina ordinationer noga  ”Jag har inte frågat om hon kan, jag har frågat om hon vill”  ”Att vila är att göra något annat”  "Lugn och mod. Allt i stor mängd. Resultatet blir gott” ( text på recept)

5 Levnadsvanor påverkar Sunda levnadsvanor kan förebygga  90% av all diabetes  80% av alla hjärtinfarkter och stroke  30% av all cancer 90 procent av de som dör av kronisk sjukdom hade en sjukdom som går att förebygga och behandla Förändrade levnadsvanor innebär också stora hälsovinster för dem som har en kronisk sjukdom, med exempelvis färre och mindre allvarliga komplikationer Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser innebär ett effektivt utnyttjande av hälso-och sjukvårdens resurser

6 Cancer Vid cancer spelar  ärftlighet en stor roll i 5-10% av fallen  livsstilsfaktorer en stor roll i 70% av fallen 55 000 personer/år får cancer i Sverige 1/3 får en cancerdiagnos under sin livstid 65% lever 10 år efter diagnos

7 Hälsofrämjande slutenvård

8 Vilka är de största riskerna?  Infektioner  Dålig sårläkning  Muskelsvinn/sarkopeni  Trycksår  Smärtor  Långa vårdtider  Lång rehabilitering

9 Levnadsvanor vid sjukdom?  Saknas enhetlig praxis för hälsofrämjande arbete i vården  Hälsofrämjande vårdmiljö saknas  Kunskap saknas  Vi har inte råd att inte jobba förebyggande

10

11 Rökning  Sämre strålbehandlingsresultat  Sämre cytostatikaeffekt  Fler biverkningar  Fördröjd läkning och fler komplikationer postoperativt  Ökad risk för sekundär cancer  Rökslut ger allmänt bättre hälsa och livskvalitet (Källa: Cooley et al)

12 Etikkoden för ssk  All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moralisk ansvar för sina bedömningar och beslut  Det som utmärker en profession är hur de professionella använder framtagen kunskap i det praktiska vårdarbetet  Verksamma sjuksköterskor skall verka för en positiv inställning till arbetet att bedriva, sprida och använda forskning om omvårdnad och hälsa

13 Värdegrund för omvårdnad Främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande

14 Sveriges Kommuner och Landsting anser:  Att det skall ingå ett hälsofrämjande förhållningssätt i samtliga vård – och omsorgsutbildningar  Att hälso – och sjukvården skall genomsyras av ett hälsofrämjande arbete  Att hälsofrämjande och förebyggande insatser kan vara betydligt mer effektiva än sjukdomsbehandlande och möjliggör åtgärder som motverkar sjukdom och främjar hälsa Källa: Positionspapper – Hälsofrämjande hälso – och sjukvård, 2013, SKL

15 Utmaningar  Egna känslor och värderingar  Brist på kunskap  Brist på motiverande strategier  Fysiska miljön  Dåliga erfarenheter  Rutiner saknas

16 KRAMKRAM ost ökning lkohol otion God omvårdnad vid sjukdom


Ladda ner ppt "Levnadsvanor vid sjukdom - etiska aspekter. Vilken vård är etisk rätt? När kan vi prata levnadsvanor? Och med vem?"

Liknande presentationer


Google-annonser